Surat ha mga Taga-Efeso 3:1-21

  • Sagrado nga tinago nag-uupod han mga Hentil (1-13)

    • Hentil igkasi-manurunod han Kristo (6)

    • Waray kataposan nga katuyoan han Dios (11)

  • Mga taga-Efeso gin-ampo nga magkaada hilarom nga pagsabot (14-21)

3  Hini nga hinungdan ako, hi Pablo, nga priso+ tungod kan Kristo Jesus para ha kaopayan niyo nga katawohan han mga nasud—  kon tinuod nga hinbatian niyo an mahitungod han akon nakarawat nga pagin tinaporan+ han diri matupngan nga pagkabuotan han Dios para ha iyo kaopayan,  nga pinaagi hin kapahayagan an sagrado nga tinago iginpahibaro ha akon, sugad la han akon nauna nga halipot nga ginsurat.  Salit kon mabasa niyo ini, makakasantop kamo han akon pagsabot ha sagrado nga tinago+ mahitungod han Kristo.  Ha iba nga mga henerasyon ini nga tinago waray ipahibaro ha mga anak han mga tawo sugad han pagpahayag hito yana ha iya baraan nga mga apostol ngan mga propeta pinaagi han espiritu.+  An tinago amo ini, nga an katawohan han mga nasud, nga kahiusa ni Kristo Jesus ngan pinaagi han maopay nga sumat, sadang magin mga igkasi-manurunod ngan mga igkasi-membro han lawas+ ngan mga igkasi-umarangbit namon han saad.  Nagin ministro ako hini uyon ha regalo nga waray bayad han diri matupngan nga pagkabuotan han Dios nga iginhatag ha akon pinaagi han paggios han iya gahum.+  Inin diri matupngan nga pagkabuotan iginhatag+ ha akon nga ubos pa ha pinakaubos han ngatanan nga baraan,+ basi maipasamwak ko ha mga nasud an maopay nga sumat mahitungod han diri matugkad nga mga karikohan han Kristo  ngan maipakita ha ngatanan an pagdumara ha sagrado nga tinago+ nga ha sulod hin maiha nga panahon nakatago ha Dios, nga naglarang han ngatanan nga butang. 10  Ginbuhat ito basi yana, pinaagi han kongregasyon,+ maipahibaro ha mga gobyerno ngan ha mga awtoridad ha langitnon nga mga lugar an damu gud kalain nga kinaadman han Dios.+ 11  Uyon ini ha waray kataposan nga katuyoan nga iya ginhimo may kalabotan han Kristo,+ hi Jesus nga aton Ginoo, 12  nga pinaagi ha iya may-ada kita hini nga kagawasan ha pagyakan ngan waray kaulangan nga nakakadaop+ nga may pagsarig pinaagi han aton pagtoo ha iya. 13  Salit ginhahangyo ko kamo nga diri umundang tungod han akon mga kasakitan para ha iyo kaopayan, kay nangangahulogan ini hin himaya para ha iyo.+ 14  Tungod hini naluhod ako ha pag-ampo ha Amay, 15  nga tikang ha iya nakarawat han tagsa nga pamilya ha langit ngan ha tuna an ngaran hito. 16  Nag-aampo ako nga itugot unta niya ha iyo pinaagi han kahuraan han iya himaya nga magin makusog an iyo sulod nga pagkatawo,+ pinaagi han gahum han iya espiritu, 17  ngan pinaagi han iyo pagtoo makaukoy an Kristo ha iyo kasingkasing upod an gugma.+ Hinaot makagamot kamo+ hin marig-on ngan matukod kamo ha pundasyon,+ 18  basi upod han ngatanan nga baraan makasabot gud kamo hin bug-os han kahilapad ngan kahilaba ngan kahitaas ngan kahilarom, 19  ngan mahibaroan niyo an gugma han Kristo,+ nga labaw gud ha kahibaro, basi mapuno kamo han kabug-osan han mga kalidad han Dios nga iya iginhahatag. 20  Yana ha iya nga nakakahimo hin mas labaw pa gud kay ha ngatanan nga butang nga aton gin-aaro o ginhuhunahuna,+ uyon ha iya gahum nga nagios ha aton,+ 21  ha iya an himaya pinaagi han kongregasyon ngan pinaagi kan Kristo Jesus ha ngatanan nga henerasyon ha kadayonan, oo ha kadayonan. Amen.

Mga footnote