Surat ha mga Taga-Efeso 1:1-23

  • Pangumusta (1, 2)

  • Espirituwal nga mga bendisyon (3-7)

  • Pagtirok han ngatanan nga butang ngadto ha Kristo (8-14)

    • “Usa nga administrasyon” durante han itinanda nga mga panahon (10)

    • Pagselyo pinaagi han espiritu usa nga “abanse nga garantiya” (13, 14)

  • Pablo nagpasalamat ha Dios ha pagtoo han taga-Efeso, igin-ampo hira (15-23)

1  Tikang kan Pablo, nga apostol ni Kristo Jesus pinaagi han kaburut-on han Dios, para ha mga baraan ha Efeso+ ngan mga matinumanon nga kahiusa ni Kristo Jesus:  Makarawat unta niyo an diri matupngan nga pagkabuotan ngan kamurayawan tikang ha Dios nga aton Amay ngan ha Ginoo nga hi Jesu-Kristo.  Pagdayawon an Dios ngan Amay han aton Ginoo nga hi Jesu-Kristo, kay ginbendisyonan kita niya han tagsa nga espirituwal nga bendisyon ha langitnon nga mga lugar kahiusa han Kristo,+  kay ginpili kita niya para magin kahiusa niya* antes pa han tinikangan han kalibotan, basi kita magin baraan ngan waray hugaw+ ha iya atubangan tungod han gugma.  Kay iya itinanda nga daan+ nga ampunon kita sugad nga iya kalugaringon nga mga anak+ pinaagi kan Jesu-Kristo, uyon ha iya nalilipayan ngan kaburut-on,+  basi dayawon hiya tungod han iya mahimayaon nga diri matupngan nga pagkabuotan+ nga mahigugmaon nga iginhatag niya ha aton pinaagi han iya hinigugma nga Anak.+  Pinaagi ha iya nagkaada kita kagawasan kay ginlukat kita pinaagi han iya dugo,+ oo, napasaylo an aton mga pagtalapas+ tungod han pagkadaku han diri matupngan nga pagkabuotan han Dios.  Ginpahinabo niya nga mahura kita hini nga diri matupngan nga pagkabuotan upod an ngatanan nga kinaadman ngan pagsabot,*  pinaagi ha pagpahibaro ha aton han sagrado nga tinago+ han iya kaburut-on. Uyon ito ha iya nalilipayan nga iya mismo katuyoan 10  para ha usa nga administrasyon* durante han kataposan han itinanda nga mga panahon, basi tirukon an ngatanan nga butang ngadto ha Kristo, an mga butang ha langit ngan an mga butang ha tuna.+ Oo, ha iya 11  nga ha iya kahiusa kita ngan ginpili sugad nga mga manurunod,+ nga itinanda na nga daan uyon ha katuyoan niya nga nagtutuman han ngatanan nga butang samtang nagdidesisyon hiya uyon ha iya kaburut-on, 12  basi kita nga siyahan nga naglaom ha Kristo makaghatag hin kadayawan ngan himaya ha Dios. 13  Kondi naglaom liwat kamo ha iya katapos niyo hibatian an pulong han kamatuoran, an maopay nga sumat mahitungod han iyo katalwasan. Katapos niyo tumoo, ginselyohan kamo+ pinaagi ha iya upod an iginsaad nga baraan nga espiritu, 14  nga amo an abanse nga garantiya* han aton panurundon,+ basi magkaada kagawasan an kalugaringon nga panag-iya han Dios+ pinaagi hin lukat,+ para ha iya kadayawan ngan himaya. 15  Ito an hinungdan nga ako liwat, kay hinbatian ko an mahitungod han iyo pagtoo ha Ginoo nga hi Jesus ngan han gugma nga iyo iginpapakita ha ngatanan nga baraan, 16  diri gud naundang* ha pagpasalamat tungod ha iyo. Padayon nga gin-uunabi ko kamo ha akon mga pag-ampo, 17  nga an Dios han aton Ginoo nga hi Jesu-Kristo, an Amay han himaya, maghatag unta ha iyo hin espiritu han kinaadman ngan han kapahayagan han husto nga kahibaro mahitungod ha iya.+ 18  Ginlamragan niya an mga mata han iyo kasingkasing, basi hibaroan niyo kon ha ano nga paglaom gintawag kamo niya, kon ano nga mahimayaon nga karikohan an iya ihahatag sugad nga panurundon han mga baraan,+ 19  ngan kon mationan-o kadaku an nahihimo han iya diri matupngan nga gahum ha aton nga mga tumuroo.+ Uyon ito ha paggios han iya gamhanan nga kusog, 20  nga iya iginpakita han ginbanhaw niya an Kristo ngan ginpalingkod ha iya too+ ha langitnon nga mga lugar, 21  nga mas hitaas gud kay ha ngatanan nga gobyerno ngan awtoridad ngan gahum ngan pagkaginoo ngan ha ngatanan nga ngaran,+ diri la hini nga sistema han mga butang* kondi hito liwat nga maabot. 22  An ngatanan nga butang iginpasakop liwat niya ha ilarom han iya mga tiil*+ ngan ginhimo hiya nga ulo han ngatanan nga butang may kalabotan han kongregasyon,+ 23  nga amo an iya lawas,+ an iya kabug-osan nga nagpupuno han ngatanan nga butang ha ngatanan nga paagi.

Mga footnote

Karuyag sidngon, han Kristo.
O “maopay nga panhunahuna.”
O “ha pagdumara han mga butang.”
O “an patiuna nga bayad (bayad nga kwarta ha pagkompirma han kontrata); an karig-onan (kolateral) han maabot.”
Ha iba nga lugar, “natuko.”
O “hini nga panahon.” Kitaa an Glossary.
Ha iba nga lugar, “siki.”