Surat ha mga Taga-Efeso 6:1-24

  • Sagdon ha anak ngan kag-anak (1-4)

  • Sagdon ha uripon ngan agaron (5-9)

  • Kompleto nga mga gamit nga pan-girra tikang ha Dios (10-20)

  • Kataposan nga pangumusta (21-24)

6  Mga anak, magin masinugtanon kamo ha iyo mga kag-anak+ kahiusa han Ginoo, kay matadong ini.  “Pasidunggi an imo tatay ngan an imo nanay,”+ kay amo ini an siyahan nga sugo nga may saad:  “Basi maghingaopay ka* ngan magpabilin ka hin hilawig nga panahon ha tuna.”  Ngan mga tatay, ayaw pag-aringita an iyo mga anak,+ lugod padayon nga padakua hira ha disiplina+ ngan sagdon* ni Jehova.*+  Mga uripon, magin masinugtanon kamo ha iyo tawhanon* nga mga agaron,+ nga may kahadlok ngan pangurog ngan pagkasinsero ha iyo kasingkasing, sugad han iyo pagsugot ha Kristo,  diri la kon may-ada nagkikita, basi lipayon an mga tawo,*+ kondi sugad nga mga uripon han Kristo nga bug-os-kalag* nga nagbubuhat han kaburut-on han Dios.+  Magpauripon kamo nga may maopay nga disposisyon, sugad hin ngadto kan Jehova*+ ngan diri ha mga tawo,  kay maaram kamo nga bisan ano nga maopay nga ginbubuhat han kada tagsa, babalosan hiya ni Jehova*+ tungod hito, uripon man hiya o may kagawasan nga tawo.  Kamo liwat nga mga agaron, padayon nga tratara niyo hira ha pariho nga paagi, nga diri nananarhog, kay maaram kamo nga an ira ngan an iyo Agaron aadto ha langit,+ ngan waray hiya ginpapaurog. 10  Ha kataposan, magpadayon kamo pagkuha hin gahum+ tikang ha Ginoo ngan ha iya gamhanan nga kusog. 11  Isul-ot niyo an kompleto nga mga gamit nga pan-girra+ tikang ha Dios basi kamo makatindog hin marig-on kontra ha tuso nga mga buhat* han Yawa; 12  kay may pakig-away* kita,+ diri kontra ha dugo ngan unod, kondi kontra ha mga gobyerno, kontra ha mga awtoridad, kontra ha mga magmarando han kalibotan hini nga kasisidman, kontra ha pwersa han magraot nga mga espiritu+ ha langitnon nga mga lugar. 13  Tungod hini, dad-a niyo an kompleto nga mga gamit nga pan-girra tikang ha Dios,+ basi makaato kamo pag-abot han maraot nga adlaw ngan, katapos niyo tumanon an ngatanan, makatindog kamo hin marig-on. 14  Salit tindog kamo hin marig-on nga nakataod an paha han kamatuoran ha iyo hawak,*+ nga sul-ot an kutamaya han katadongan,+ 15  ngan an iyo mga tiil nakasandalyas basi magin andam ha pagpasamwak han maopay nga sumat han kamurayawan.+ 16  Labot pa hini ngatanan, dad-a an daku nga taming han pagtoo,+ nga pinaagi hito mapaparong niyo an ngatanan nga naglalaga nga pana* han usa nga maraot.+ 17  Karawata liwat an helmet han katalwasan,+ ngan an espada han espiritu, nga amo an pulong han Dios,+ 18  samtang ha ngatanan nga klase han pag-ampo+ ngan pangamuyo nagpapadayon kamo ha pag-ampo ha tagsa nga higayon uyon ha espiritu.+ Ngan tungod hini magpadayon kamo nga nagmamata, pirme nangangamuyo para ha ngatanan nga baraan. 19  Pag-ampo liwat kamo para ha akon, nga ihatag unta ha akon an mga pulong kon akon abrihon an akon baba, basi makayakan ako nga maisugon ha pagpahibaro han sagrado nga tinago han maopay nga sumat,+ 20  nga tungod hito nagbubuhat ako sugad nga embahador+ nga nakakadena, ngan basi makayakan ako mahitungod hito nga may kaisog, sugad han angay ko himoon. 21  Yana basi mahibaro liwat kamo mahitungod ha akon ngan kon ano an akon ginbubuhat, hi Tiquico,+ nga hinigugma nga bugto ngan matinumanon nga ministro han Ginoo, an magsusumat ha iyo han ngatanan.+ 22  Tungod hini nga katuyoan ginsusugo ko hiya ngada ha iyo, basi mahibaroan niyo an amon kahimtang ngan basi maliaw niya an iyo kasingkasing. 23  Hinaot an kabugtoan magkaada kamurayawan ngan gugma nga may pagtoo tikang ha Dios nga Amay ngan ha Ginoo nga hi Jesu-Kristo. 24  Makarawat unta an diri matupngan nga pagkabuotan han ngatanan nga an gugma para ha aton Ginoo Jesu-Kristo diri nadudunot.

Mga footnote

O “Basi mag-uswag ka.”
O “instruksyon; paggiya.” Lit., “pagbutang han hunahuna.”
Kitaa an Ap. A5.
Lit., “unudnon.”
Kitaa an “Kalag” ha Glossary.
Lit., “diri nag-aalagad tungod ha mata sugad han mga nagpapalipay ha mga tawo.”
Kitaa an Ap. A5.
Kitaa an Ap. A5.
O “mga pamaagi.”
O “pakigdulong.”
Ha iba nga lugar, “kupsan.”
O “mga bangkaw; mga udyong.”