An Siyahan nga Surat ni Juan 5:1-21

  • Nadadaog han pagtoo kan Jesus an kalibotan (1-12)

    • Kahulogan han gugma ha Dios (3)

  • Pagsarig ha gahum han pag-ampo (13-17)

  • Pag-ikmat ha maraot nga kalibotan (18-21)

    • Bug-os nga kalibotan aada ha gahum han usa nga maraot (19)

5  An ngatanan nga natoo nga hi Jesus an Kristo igin-anak tikang ha Dios,+ ngan an ngatanan nga nahigugma ha usa nga nagpahinabo han pag-anak nahigugma ha iya nga igin-anak tikang hito nga usa.  Pinaagi hini maaram kita nga hinigugma naton an mga anak han Dios,+ kon hinigugma naton an Dios ngan gintutuman an iya mga sugo.  Kay ini an kahulogan han gugma ha Dios, nga tumanon naton an iya mga sugo;+ ngan an iya mga sugo diri mabug-at,+  kay nadadaog han ngatanan nga igin-anak tikang ha Dios an kalibotan.+ Ngan ini an nakahimo ha aton nga madaog an kalibotan, an aton pagtoo.+  Hin-o an nakakadaog han kalibotan?+ Diri ba hiya nga may-ada pagtoo nga hi Jesus an Anak han Dios?+  Ini hiya an kinanhi pinaagi han tubig ngan dugo, hi Jesu-Kristo, diri pinaagi han tubig la,+ kondi pinaagi han tubig ngan pinaagi han dugo.+ Ngan an espiritu nagpapamatuod,+ kay an espiritu amo an kamatuoran.  Kay tulo an naghahatag hin pamatuod:  an espiritu+ ngan an tubig+ ngan an dugo;+ ngan an tulo nagkakauruyon.  Kon kinakarawat naton an pamatuod han mga tawo, mas labaw pa an pamatuod han Dios. Kay ini an pamatuod nga iginhahatag han Dios, an pamatuod nga iya iginhatag mahitungod han iya Anak. 10  An tawo nga natoo ha Anak han Dios may-ada han pamatuod ha iya mismo kalugaringon. An tawo nga waray pagtoo ha Dios naghihimo ha iya nga buwaon,+ kay diri hiya natoo ha pamatuod nga iginhatag han Dios mahitungod han iya Anak. 11  Ngan ini an pamatuod, nga an Dios naghatag ha aton hin kinabuhi nga waray kataposan,+ ngan ini nga kinabuhi aada ha iya Anak.+ 12  Hiya nga nakarawat ha Anak may-ada hini nga kinabuhi; hiya nga diri nakarawat ha Anak han Dios waray hini nga kinabuhi.+ 13  Iginsusurat ko ha iyo ini nga mga butang basi hibaroan niyo nga may-ada kamo kinabuhi nga waray kataposan,+ kamo nga natoo ha ngaran han Anak han Dios.+ 14  Ngan may-ada kita hini nga pagsarig* ngadto ha iya,+ nga anoman an aton aroon uyon ha iya kaburut-on, namamati hiya ha aton.+ 15  Ngan kon maaram kita nga namamati hiya ha aton may kalabotan ha bisan ano nga aton gin-aaro, maaram kita nga magkakaada kita han mga butang nga aton gin-aaro, kay gin-aro naton ito ha iya.+ 16  Kon an bisan hin-o nga makakita ha iya bugto nga nagbubuhat hin sala nga diri makamaratay, maghahangyo hiya, ngan tatagan hiya han Dios hin kinabuhi,+ oo, ha mga diri nagbubuhat hin sala nga makamaratay. May sala nga makamaratay.+ May kalabotan hito nga sala, diri ako nasiring ha iya nga maghangyo. 17  An ngatanan nga pagkadiri-matadong sala,+ pero may sala nga diri makamaratay. 18  Maaram kita nga an ngatanan nga igin-anak tikang ha Dios diri nagbibinuhat hin sala, pero hiya nga igin-anak tikang ha Dios* nagbabantay ha iya, ngan an usa nga maraot diri makakaglabot ha iya.*+ 19  Maaram kita nga tikang kita ha Dios, pero an bug-os nga kalibotan aada ha gahum han usa nga maraot.+ 20  Kondi maaram kita nga kinanhi an Anak han Dios,+ ngan gintagan kita niya hin hilarom nga pagsabot* basi magkaada kita han kahibaro han usa nga tinuod. Ngan kahiusa kita han usa nga tinuod,+ pinaagi han iya Anak nga hi Jesu-Kristo. Ini an tinuod nga Dios ngan kinabuhi nga waray kataposan.+ 21  Hinigugma nga mga anak, bantayi an iyo kalugaringon tikang ha mga idolo.+

Mga footnote

O “kagawasan ha pagyakan.”
O “diri makakakapot hin marig-on ha iya.”
Karuyag sidngon, hi Jesu-Kristo, an Anak han Dios.
Lit., “hin pagsantop; hin abilidad ha paghunahuna.”