An Siyahan nga Surat ni Juan 4:1-21

  • Sarihi giniyahan nga kapahayagan (1-6)

  • Dios kilalaha ngan higugmaa (7-21)

    • “An Dios gugma” (8, 16)

    • Ha gugma waray kahadlok (18)

4  Mga hinigugma, ayaw pagtuod ha tagsa nga giniyahan nga kapahayagan,*+ lugod sarihi an giniyahan nga mga kapahayagan* basi makita kon ito ba nagtitikang ha Dios,+ kay damu an buwa nga propeta nga nakikita ha kalibotan.+  Hini nga paagi hibabaroan niyo kon an giniyahan nga kapahayagan tikang ha Dios: An tagsa nga giniyahan nga kapahayagan nga ginkikilala nga hi Jesu-Kristo kinanhi sugad nga tawo* nagtitikang ha Dios.+  Pero an tagsa nga giniyahan nga kapahayagan nga diri ginkikilala hi Jesus diri nagtitikang ha Dios.+ Dugang pa, ini an giniyahan nga kapahayagan han antikristo nga iyo nabatian nga maabot,+ ngan yana aada na ito ha kalibotan.+  Hinigugma nga mga anak, nagtitikang kamo ha Dios, ngan gindaog niyo hira,+ kay hiya nga kahiusa niyo+ mas gamhanan kay ha iya nga kahiusa han kalibotan.+  Nagtitikang hira ha kalibotan;+ ito an hinungdan nga an ira ginyayakan nagtitikang ha kalibotan ngan an kalibotan namamati ha ira.+  Nagtitikang kita ha Dios. An bisan hin-o nga nakilala ha Dios namamati ha aton;+ an bisan hin-o nga diri nagtitikang ha Dios diri namamati ha aton.+ Pinaagi hini nasasabtan naton an kaibahan han giniyahan nga kapahayagan han kamatuoran tikang ha giniyahan nga kapahayagan han kasaypanan.+  Mga hinigugma, padayon nga higugmaon naton an usa kag usa,+ kay an gugma tikang ha Dios, ngan an ngatanan nga nahigugma igin-anak tikang ha Dios ngan nakilala ha Dios.+  An bisan hin-o nga diri nahigugma diri nakilala ha Dios, kay an Dios gugma.+  Pinaagi hini, an gugma han Dios iginpahayag ha aton kahimtang, nga ginpakanhi han Dios ha kalibotan an iya bugtong nga Anak+ basi magkaada kita kinabuhi pinaagi ha iya.+ 10  An gugma amo ini, diri nga kita an nahigugma ha Dios, kondi hiya an nahigugma ha aton ngan ginpakanhi an iya Anak sugad nga halad ha pagpahiuli*+ para ha aton mga sala.+ 11  Mga hinigugma, kon sugad hini an paghigugma ha aton han Dios, obligado liwat kita nga higugmaon an usa kag usa.+ 12  Waray bisan hin-o nga nakakita ha Dios ha bisan san-o.+ Kon padayon nga higugmaon naton an usa kag usa, an Dios nagpapabilin ha aton ngan an iya gugma nagigin perpekto ha aton.+ 13  Pinaagi hini, maaram kita nga nagpapabilin kita nga kahiusa niya ngan hiya kahiusa naton, kay iya iginhatag ha aton an iya espiritu. 14  Dugang pa, amon mismo nakita ngan ginpapamatud-an nga ginpakanhi han Amay an iya Anak sugad nga paratalwas han kalibotan.+ 15  An bisan hin-o nga nagpapahayag nga natoo hiya nga hi Jesus Anak han Dios,+ an Dios nagpapabilin nga kahiusa hito nga tawo ngan hiya kahiusa han Dios.+ 16  Ngan nahibaro kita ngan tinoo ha gugma han Dios ha aton.+ An Dios gugma,+ ngan hiya nga nagpapabilin ha gugma nagpapabilin nga kahiusa han Dios ngan an Dios nagpapabilin nga kahiusa niya.+ 17  Hini nga paagi an gugma nagin perpekto ha aton, basi magkaada kita kagawasan ha pagyakan*+ ha adlaw han paghukom, kay sugad ha iya, amo man kita dinhi hini nga kalibotan. 18  Ha gugma waray kahadlok,+ lugod ginwawara* han perpekto nga gugma an kahadlok, kay an kahadlok nagpupugong ha aton. Ha pagkamatuod, an hadlukon diri pa perpekto an gugma.+ 19  Nahigugma kita kay una hiya nga naghigugma ha aton.+ 20  Kon an bisan hin-o magsiring, “Nahigugma ako ha Dios,” pero nangangalas ha iya bugto, buwaon hiya.+ Kay hiya nga diri nahigugma ha iya bugto+ nga iya nakikita, diri makakahimo paghigugma ha Dios nga diri niya nakikita.+ 21  Ngan ini an iya sugo ha aton, nga an bisan hin-o nga nahigugma ha Dios kinahanglan maghigugma liwat ha iya bugto.+

Mga footnote

Lit., “tagsa nga espiritu.”
Lit., “an mga espiritu.”
Lit., “unod.”
O “halad ha pagpara han sala; paagi ha pagpalukmay.”
O “kompyansa.”
O “ginpapaiwas.”