An Siyahan nga Surat ni Juan 2:1-29

  • Hi Jesus, halad ha pagpahiuli (1, 2)

  • Gintutuman an iya mga sugo (3-11)

    • Daan ngan bag-o nga sugo (7, 8)

  • Mga hinungdan ha pagsurat (12-14)

  • Ayaw higugmaa an kalibotan (15-17)

  • Pahamangno kontra ha antikristo (18-29)

2  Hinigugma ko nga mga anak, nagsusurat ako ha iyo hini nga mga butang basi diri kamo makasala. Pero kon may bisan hin-o nga makasala, may parabulig* kita nga kaupod han Amay, an matadong+ nga hi Jesu-Kristo.+  Ngan usa hiya nga halad ha pagpahiuli*+ para ha aton mga sala,+ pero diri la para ha aton kondi para liwat ha bug-os nga kalibotan.+  Ngan pinaagi hini nasantop naton nga kilala naton hiya, karuyag sidngon, kon padayon nga gintutuman naton an iya mga sugo.  An tawo nga nasiring, “Kilala ko hiya,” pero diri nagtutuman han iya mga sugo, buwaon, ngan an kamatuoran waray dida hini nga tawo.  Kondi an bisan hin-o nga nagtutuman han iya pulong, an gugma ha Dios nagin perpekto gud+ dida hini nga tawo. Pinaagi hini maaram kita nga kahiusa kita niya.+  An tawo nga nasiring nga nagpapabilin hiya nga kahiusa niya obligado nga padayon nga maglakat sugad han paglakat niya.+  Mga hinigugma, nagsusurat ako ha iyo, diri hin usa nga bag-o nga sugo, kondi hin daan nga sugo nga iyo nakarawat tikang pa ha tinikangan.+ Ini nga daan nga sugo amo an pulong nga iyo nabatian.  Dugang pa, nagsusurat ako ha iyo hin bag-o nga sugo, nga tinuod ha iya kahimtang ngan ha iyo, kay an kasisidman nagtitikawara ngan an tinuod nga kalamrag nasanag na.+  An tawo nga nasiring nga aada hiya ha kalamrag pero nangangalas+ ha iya bugto aada pa gihapon ha kasisidman.+ 10  An tawo nga nahigugma ha iya bugto nagpapabilin ha kalamrag,+ ngan ha iya waray hinungdan nga mahipakdol.* 11  Pero an tawo nga nangangalas ha iya bugto aada ha kasisidman ngan naglalakat ha kasisidman,+ ngan diri hiya maaram kon tipakain hiya,+ kay ginbuta han kasisidman an iya mga mata. 12  Hinigugma nga mga anak, nagsusurat ako ha iyo, kay an iyo mga sala ginpasaylo na tungod han iya ngaran.+ 13  Mga amay, nagsusurat ako ha iyo, kay nakilala niyo hiya nga nakada na tikang pa ha tinikangan. Mga batan-on nga kalalakin-an, nagsusurat ako ha iyo, kay iyo gindaog an usa nga maraot.+ Hinigugma nga mga anak, nagsusurat ako ha iyo, kay iyo nakilala an Amay.+ 14  Mga amay, nagsusurat ako ha iyo, kay nakilala niyo hiya nga nakada na tikang pa ha tinikangan. Mga batan-on nga kalalakin-an, nagsusurat ako ha iyo, kay makusog kamo+ ngan an pulong han Dios nagpapabilin ha iyo+ ngan gindaog niyo an usa nga maraot.+ 15  Ayaw niyo higugmaa an kalibotan o an mga butang ha kalibotan.+ Kon an bisan hin-o nahigugma ha kalibotan, an gugma ha Amay waray dida ha iya;+ 16  kay an ngatanan nga aada ha kalibotan—an hingyap han unod+ ngan an hingyap han mga mata+ ngan an pagparayaw* ha mga gintatag-iya han usa—diri tikang ha Amay, kondi tikang ha kalibotan. 17  Dugang pa, an kalibotan mawawara pati an mga hingyap hito,+ pero hiya nga nagbubuhat han kaburut-on han Dios magpapabilin ha waray kataposan.+ 18  Hinigugma nga mga anak, ini na an kataposan nga oras, ngan sugad han iyo hinbatian nga maabot an antikristo,+ bisan yana damu na nga antikristo an nakikita,+ tungod hini maaram kita nga ini na an kataposan nga oras. 19  Binaya hira tikang ha aton, pero diri hira pariho ha aton nga klase;*+ kay kon pariho hira ha aton nga klase, nagpabilin unta hira nga kaupod naton. Pero binaya hira basi maipakita nga diri ngatanan pariho ha aton nga klase.+ 20  Ngan an pagdihog ha iyo tikang ha usa nga baraan,+ ngan kamo ngatanan may kahibaro. 21  Nagsusurat ako ha iyo, diri tungod kay diri kamo maaram han kamatuoran,+ kondi tungod kay maaram kamo hito, ngan tungod kay waray buwa nga nagtitikang ha kamatuoran.+ 22  Hin-o an buwaon, diri ba hiya nga nagninigar nga hi Jesus an Kristo?+ Amo ini an antikristo,+ hiya nga nagninigar han Amay ngan han Anak. 23  An bisan hin-o nga nagninigar han Anak diri inuuyonan han Amay.+ Pero an bisan hin-o nga nagpapahayag nga natoo hiya ha Anak+ inuuyonan han Amay.+ 24  Pero kamo, an iyo nabatian tikang ha tinikangan kinahanglan magpabilin ha iyo.+ Kon an iyo nabatian tikang ha tinikangan magpabilin ha iyo, magpapabilin liwat kamo nga kahiusa han Anak ngan kahiusa han Amay. 25  Dugang pa, ini an iya mismo iginsaad ha aton—an kinabuhi nga waray kataposan.+ 26  Iginsusurat ko ha iyo ini nga mga butang mahitungod ha mga nangangalimbasog paglimbong ha iyo. 27  Ngan mahitungod ha iyo, an pagdihog nga iyo nakarawat tikang ha iya+ nagpapabilin ha iyo, ngan diri na niyo kinahanglan an bisan hin-o basi magtutdo ha iyo; pero an pagdihog nga tikang ha iya nagtututdo ha iyo mahitungod han ngatanan nga butang+ ngan tinuod ngan diri buwa. Sugad han igintutdo hito ha iyo, magpabilin kamo nga kahiusa niya.+ 28  Salit yana, hinigugma nga mga anak, magpabilin kamo nga kahiusa niya, basi kon igpadayag na hiya magkaada kita kagawasan ha pagyakan+ ngan diri magpahirayo ha iya nga naaawod ha panahon han iya presensya. 29  Kon maaram kamo nga matadong hiya, maaram liwat kamo nga an ngatanan nga nagbubuhat han katadongan igin-anak tikang ha iya.+

Mga footnote

O “paradepensa.”
O “halad ha pagpara han sala; paagi ha pagpalukmay.”
Kitaa an “Kahipakdol” ha Glossary.
O “paghambog.”
O “diri hira naton kagrupo.”