An Siyahan nga Surat ni Juan 3:1-24

  • Mga anak kita han Dios (1-3)

  • Mga anak han Dios igintanding ha mga anak han Yawa (4-12)

    • Bubungkagon ni Jesus an mga buhat han Yawa (8)

  • Higugmaa an usa kag usa (13-18)

  • An Dios mas daku kay ha aton kasingkasing (19-24)

3  Kitaa kon ano nga klase han gugma an iginpakita ha aton han Amay,+ nga tawagon kita nga mga anak han Dios!+ Ngan asya kita hito. Ito an hinungdan nga an kalibotan diri nakilala ha aton,+ kay diri ito nakilala ha iya.+  Mga hinigugma, mga anak na kita yana han Dios,+ pero waray pa igpadayag kon magigin ano kita.+ Maaram kita nga kon igpadayag na hiya magigin pariho kita ha iya, kay makikita naton hiya kon ano gud hiya.  Ngan an bisan hin-o nga may-ada hini nga paglaom dida ha iya nagpuputli han iya kalugaringon,+ sugad la nga hiya putli.  An bisan hin-o nga nagbibinuhat hin sala nagbibinuhat liwat hin pagkamatinalapason, ngan an sala pagkamatinalapason.  Maaram liwat kamo nga iginpadayag hiya basi magkuha han aton mga sala,+ ngan waray hiya sala.  An bisan hin-o nga nagpapabilin nga kahiusa niya diri nagbibinuhat hin sala;+ waray bisan hin-o nga nagbibinuhat hin sala an nakakita ha iya o nakilala ha iya.  Hinigugma nga mga anak, ayaw kamo palimbong ha bisan hin-o; an tawo nga nagbubuhat han katadongan matadong, sugad la nga hiya matadong.  An tawo nga nagbibinuhat hin sala nagtitikang ha Yawa, kay an Yawa nagbubuhat hin sala tikang pa ha tinikangan.*+ Tungod hini nga katuyoan iginpadayag an Anak han Dios, basi wad-on* an mga buhat han Yawa.+  An bisan hin-o nga igin-anak tikang ha Dios diri nagbibinuhat hin sala,+ kay an Iya binhi* nagpapabilin ha iya, ngan diri hiya makakahimo ha pagbinuhat hin sala, kay igin-anak hiya tikang ha Dios.+ 10  An mga anak han Dios ngan an mga anak han Yawa nakikilala pinaagi hini: An bisan hin-o nga diri padayon nga nagbubuhat han katadongan diri nagtitikang ha Dios, sugad man liwat an diri nahigugma ha iya bugto.+ 11  Kay ini an mensahe nga iyo nabatian tikang pa ha tinikangan, nga sadang naton higugmaon an usa kag usa;+ 12  diri pariho kan Cain nga nagtikang ha usa nga maraot ngan nagpatay han iya bugto.+ Ngan ha ano nga rason nga ginpatay niya hiya? Tungod kay an iya mismo mga buhat magraot,+ pero an mga buhat han iya bugto magtadong.+ 13  Mga kabugtoan, ayaw kamo kahipausa nga an kalibotan nangangalas ha iyo.+ 14  Maaram kita nga nakatabok kita tikang ha kamatayon ngadto ha kinabuhi,+ kay hinigugma naton an kabugtoan.+ Hiya nga diri nahigugma nagpapabilin ha kamatayon.+ 15  An bisan hin-o nga nangangalas ha iya bugto parapamatay,+ ngan maaram kamo nga waray parapamatay nga may kinabuhi nga waray kataposan nga nagpapabilin ha iya.+ 16  Pinaagi hini nahibaro kita han gugma, kay iya iginhatag an iya kinabuhi* para ha aton,+ ngan obligado kita nga ihatag an aton kinabuhi* para ha aton kabugtoan.+ 17  Kondi an bisan hin-o nga may materyal nga mga panag-iya hini nga kalibotan ngan nakikita niya an iya bugto nga nanginginahanglan pero nagdudumiri ha pagpakita hin pagpaid ha iya, ha ano nga paagi an gugma ha Dios nagpapabilin ha iya?+ 18  Hinigugma nga mga anak, sadang kita maghigugma, diri ha pulong o pinaagi han dila,+ lugod ha buhat+ ngan kamatuoran.+ 19  Pinaagi hini mahibabaro kita nga nagtitikang kita ha kamatuoran, ngan mapapasarig* naton an aton kasingkasing ha iya atubangan 20  may kalabotan ha bisan ano nga iginhuhukom ha aton han aton kasingkasing, kay an Dios mas daku kay ha aton kasingkasing ngan maaram han ngatanan nga butang.+ 21  Mga hinigugma, kon diri kita hukman han aton kasingkasing, may kagawasan kita ha pagyakan ngadto ha Dios;+ 22  ngan bisan ano an aton pangaroon nakakarawat naton tikang ha iya,+ kay gintutuman naton an iya mga sugo ngan ginbubuhat an nakakapalipay ha iya pagkita. 23  Ha pagkamatuod, ini an iya sugo: nga magkaada kita pagtoo ha ngaran han iya Anak nga hi Jesu-Kristo+ ngan higugmaon an usa kag usa,+ sugad han iya iginhatag ha aton nga sugo. 24  Dugang pa, an tawo nga nagtutuman han iya mga sugo nagpapabilin nga kahiusa niya, ngan hiya kahiusa hito nga tawo.+ Ngan pinaagi han espiritu nga iginhatag niya ha aton, maaram kita nga nagpapabilin hiya nga kahiusa naton.+

Mga footnote

O “tikang han nagtikang hiya.”
O “bungkagon.”
Karuyag sidngon, binhi nga kaya magpadamu, o mamunga.
O “kalag.”
O “aton kalag.”
O “maaaghat; makukombinse.”