Surat ha mga Taga-Colosas 3:1-25

  • Daan ngan bag-o nga personalidad (1-17)

    • Pataya an mga parte han lawas (5)

    • Gugma, bugkos han pagkaurosa (14)

  • Sagdon ha Kristiano nga panimalay (18-25)

3  Kondi kon ginbuhi kamo kaupod han Kristo,+ padayon nga pamilnga an mga butang ha kahitas-an, diin nalingkod an Kristo ha too han Dios.+  Pirme ipokus an iyo hunahuna ha mga butang ha kahitas-an,+ diri ha mga butang ha tuna.+  Kay namatay kamo, ngan an iyo kinabuhi igintago kaupod han Kristo nga kahiusa han Dios.  Kon igpadayag an Kristo nga aton kinabuhi,+ kon sugad kamo liwat igpapadayag kaupod niya ha himaya.+  Salit pataya an mga parte han iyo lawas+ nga tikang ha tuna may kalabotan ha seksuwal nga imoralidad,* kahugawan, diri mapugngan nga hingyap ha pakighilawas,+ nakakasakit nga hingyap, ngan kahakog, nga amo an idolatriya.  Tungod hito nga mga butang maabot an kapungot han Dios.  Sugad liwat hito an iyo paggawi han una* ha iyo pagkinabuhi hadto.*+  Kondi yana kinahanglan isalikway niyo ini ngatanan: an kapungot, kasina, karaotan,+ nakakadaot nga panyakan,+ ngan malaw-ay nga istorya+ tikang ha iyo baba.  Ayaw kamo pagbuwa ha usa kag usa.+ Hukasa niyo an daan nga personalidad*+ pati an mga buhat hito, 10  ngan igsul-ot niyo an bag-o nga personalidad,+ nga pinaagi han husto nga kahibaro ginbabag-o uyon ha dagway han Dios nga naglarang hito,+ 11  diin waray Griego ngan waray liwat Judio, turi ngan diri turi, dayo, Escita,* uripon, o may kagawasan nga tawo; kondi an Kristo amo an ngatanan nga butang ngan aada ha ngatanan.+ 12  Uyon hito, sugad nga mga pinili han Dios,+ baraan ngan hinigugma, pagsul-ot kamo han malumo nga pagpalangga nga may pagpaid,+ pagkabuotan, pagkamapainubsanon,*+ pagkamalumo,+ ngan pagkapasensyoso.+ 13  Padayon nga magpailob ha usa kag usa ngan hura nga magpasaylo ha usa kag usa+ bisan kon may hinungdan an bisan hin-o nga magreklamo kontra ha iba.+ Sugad la nga hi Jehova* hura nga nagpasaylo ha iyo, kinahanglan ito liwat an iyo buhaton.+ 14  Pero labot hini ngatanan, isul-ot niyo an gugma,+ kay usa ito nga hingpit nga bugkos han pagkaurosa.+ 15  Tuguti liwat nga an kamurayawan han Kristo magmando ha iyo kasingkasing,*+ kay gintawag kamo ngada hito nga kamurayawan ha usa nga lawas. Ngan ipakita an iyo pagkamapasalamaton. 16  Hura nga paukya dida ha iyo an pulong han Kristo ha ngatanan nga kinaadman. Padayon nga tutdui ngan dasiga* an usa kag usa pinaagi hin mga salmo,+ mga pagdayaw ha Dios, espirituwal nga mga kanta nga ginkakanta upod an pagpasalamat,* ngan kinasingkasing nga magkanta kamo kan Jehova.*+ 17  Anoman an iyo ginyayakan o ginbubuhat, buhata an ngatanan ha ngaran han Ginoo nga hi Jesus, nga ginpapasalamatan an Dios nga Amay pinaagi ha iya.+ 18  Kamo nga mga asawa, magpasakop kamo ha iyo bana,+ kay ito an angay ha mga sumurunod han Ginoo. 19  Kamo nga mga bana, padayon nga higugmaa an iyo asawa+ ngan ayaw kasina hin sobra* ha iya.+ 20  Kamo nga mga anak, magin masinugtanon kamo ha iyo mga kag-anak ha ngatanan nga butang,+ kay nakakapalipay gud ini ha Ginoo. 21  Kamo nga mga tatay, ayaw pag-aringita* an iyo mga anak,+ basi diri hira masubo.* 22  Kamo nga mga uripon, magin masinugtanon kamo ha iyo tawhanon* nga mga agaron ha ngatanan nga butang,+ diri la kon nagkikita hira, basi lipayon an mga tawo,* lugod buhata niyo ito nga may sinsero nga kasingkasing ngan kahadlok kan Jehova.* 23  Anoman an iyo ginbubuhat, bug-os-kalag* nga buhata ito nga sugad hin para kan Jehova,*+ ngan diri para ha mga tawo, 24  kay maaram kamo nga tikang kan Jehova* makarawat kamo han panurundon sugad nga balos.+ Magpauripon kamo ha Agaron, an Kristo. 25  An nagbubuhat hin sayop sigurado nga sisirotan tungod han sayop nga iya ginbuhat,+ ngan waray ginpapaurog.+

Mga footnote

Ha Griego, por·neiʹa. Kitaa an Glossary.
O “paglakat han una.”
O “han nagkinabuhi kamo hito nga paagi.”
Lit., “tawo.”
An “Escita” nagpapasabot hin diri sibilisado nga tawo.
O “pagpaubos han hunahuna.”
Kitaa an Ap. A5.
O “magkontrol ha iyo kasingkasing.”
O “pahamangnoi.”
O “hin maopay.”
Kitaa an Ap. A5.
O “pagin madarahog.”
O “pagpasinaha.”
O “manluya.”
Lit., “diri nagbubuhat hin pag-alagad tungod ha mata, sugad han mga nagpapalipay ha mga tawo.”
Kitaa an Ap. A5.
Lit., “unudnon.”
Kitaa an “Kalag” ha Glossary.
Kitaa an Ap. A5.
Kitaa an Ap. A5.