Surat ha mga Taga-Colosas 4:1-18

  • Sagdon ha mga agaron (1)

  • “Magpadayon ha pag-ampo” (2-4)

  • Maglakat hin maaramon kon kaupod an mga taga-gawas (5, 6)

  • Kataposan nga pangumusta (7-18)

4  Kamo nga mga agaron, tratara an iyo mga uripon ha matadong ngan patas nga paagi, kay maaram kamo nga may Agaron liwat kamo ha langit.+  Magpadayon ha pag-ampo,+ nga nagpapabilin nga nagmamata may kalabotan hito upod an pagpasalamat.+  Ha pariho nga panahon, ig-ampo liwat kami,+ nga an Dios mag-abri hin purtahan para han pulong basi maipasamwak namon an sagrado nga tinago mahitungod han Kristo, nga tungod hito nakagapos ako nga priso,+  ngan basi maipahayag ko ito hin klaro sugad han angay ko himoon.  Padayon kamo nga maglakat hin maaramon kon kaupod niyo an mga taga-gawas, nga ginagamit ha pinakamaopay nga paagi an iyo panahon.*+  An iyo mga pulong magin makaruruyag pirme, sugad hin tinimplahan hin asin,+ basi mahibaro kamo kon paonan-o kamo sadang bumaton ha tagsa nga tawo.+  Hi Tiquico+ nga akon hinigugma nga bugto ngan matinumanon nga ministro ngan igkasi-uripon ha Ginoo, an mag-iistorya ha iyo han ngatanan nga sumat mahitungod ha akon.  Pakakadaon ko hiya ha iyo basi hibaroan niyo an amon kahimtang ngan basi maliaw niya an iyo kasingkasing.  Makada hiya upod hi Onesimo,+ nga akon matinumanon ngan hinigugma nga bugto, nga tikang ha iyo; isusumat nira ha iyo an ngatanan nga nahitatabo didi. 10  Hi Aristarco+ nga akon igkasi-priso nangungumusta ha iyo, ngan sugad man hi Marcos,+ nga patod ni Bernabe (mahitungod ha iya nakakarawat kamo hin mga instruksyon nga abiabihon hiya+ kon kumada hiya ha iyo), 11  ngan hi Jesus nga gintatawag nga Justo, nga mga kaupod han mga tinuri. Ini la hira an akon mga igkasi-magburuhat para ha Ginhadian han Dios, ngan naghahatag hira hin daku nga pagliaw* ha akon. 12  Hi Epafras,+ nga uripon ni Kristo Jesus nga tikang ha iyo, nangungumusta ha iyo. Pirme hiya nangangalimbasog para ha iyo ha iya mga pag-ampo, basi ha kataposan bug-os nga makatindog kamo ngan may marig-on nga pagsarig ha ngatanan nga kaburut-on han Dios. 13  Kay testigo ako nga nangangalimbasog gud hiya para ha iyo ngan para ha mga taga-Laodicea ngan taga-Hierapolis. 14  Hi Lucas,+ an hinigugma nga doktor, nangungumusta ha iyo, ngan sugad man hi Demas.+ 15  Ipaabot an akon pangumusta ha kabugtoan ha Laodicea ngan kan Nimfa ngan ha kongregasyon nga nagkakatirok ha iya balay.+ 16  Ngan kon mabasa na ha iyo ini nga surat, paghikay nga basahon liwat ini+ ha kongregasyon han mga taga-Laodicea ngan basaha liwat niyo an surat nga akon iginpadara ha Laodicea. 17  Sugad man, sumati hi Arquipo:+ “Paghatag hin atensyon ha ministeryo nga ginkarawat mo ha Ginoo, basi matuman mo ito.” 18  Ako, hi Pablo, ako an nagsurat hini nga akon pangumusta.+ Hinumdumi niyo pirme an akon mga gapos ha kapriso.+ Hinaot makarawat niyo an diri matupngan nga pagkabuotan.

Mga footnote

Lit., “nga ginpapalit an itinanda nga panahon.”
O “makaparig-on nga bulig.”