Pakadto ha sulod

Pakadto ha mga sulod

An Libro han Josue

Mga Kapitulo

Sumaryo han mga Sulod

 • 1

  • Gindasig ni Jehova hi Josue (1-9)

   • Basaha an Balaud hin mahinay (8)

  • Pangandam ha pagtabok ha Jordan (10-18)

 • 2

  • Hi Josue nagsugo hin duha nga espiya ha Jerico (1-3)

  • Gintago ni Rahab an mga espiya (4-7)

  • Saad kan Rahab (8-21a)

   • Pisi nga pula sugad nga tigaman (18)

  • Mga espiya binalik kan Josue (21b-24)

 • 3

  • Israel tinabok ha Jordan (1-17)

 • 4

  • Mga bato magigin hinumdóman (1-24)

 • 5

  • Pagturi ha Gilgal (1-9)

  • Paskua ginsaurog; manna inundang (10-12)

  • Prinsipe han hugpo ni Jehova (13-15)

 • 6

  • Narumpag an pader han Jerico (1-21)

  • Rahab ngan an iya pamilya gintalwas (22-27)

 • 7

  • Israel napirde ha Ai (1-5)

  • Pag-ampo ni Josue (6-9)

  • Rason han kapirde han Israel (10-15)

  • Acan ginbuhayhag ngan ginbato (16-26)

 • 8

  • Josue nagsugo hin mag-aambus ha Ai (1-13)

  • Nasakop an Ai (14-29)

  • Balaud ginbasa ha Bukid Ebal (30-35)

 • 9

  • An mga Gibeonita nakigmurayaw (1-15)

  • Limbong han mga Gibeonita ginbuhayhag (16-21)

  • Mga Gibeonita magigin parakuha hin sungo ngan tubig (22-27)

 • 10

  • Gibeon gindepensahan han Israel (1-7)

  • Jehova nakig-away para ha Israel (8-15)

   • Uran nga yelo ha namalagiw nga kaaway (11)

   • An adlaw hinunong (12-14)

  • Ginpatay an lima nga hadi (16-28)

  • Ginsakop an mga syudad ha sur (29-43)

 • 11

  • Ginsakop an mga syudad ha norte (1-15)

  • Sumaryo han pagsakop ni Josue (16-23)

 •  12

  • Mga hadi nga ginpirde ha este han Jordan (1-6)

  • Mga hadi nga ginpirde ha weste han Jordan (7-24)

 • 13

  • Tuna nga waray pa masakop (1-7)

  • Tuna ha este han Jordan ginbahin (8-14)

  • Panurundon han Ruben (15-23)

  • Panurundon han Gad (24-28)

  • Panurundon han Manases ha este (29-32)

  • Hi Jehova an panurundon han mga Levita (33)

 • 14

  • Tuna ha weste han Jordan ginbahin (1-5)

  • Napanunod ni Caleb an Hebron (6-15)

 • 15

  • Panurundon han Juda (1-12)

  • Anak ni Caleb nakakuha hin tuna (13-19)

  • Mga syudad han Juda (20-63)

 • 16

  • Panurundon han tulin ni Jose (1-4)

  • Panurundon han Efraim (5-10)

 • 17

  • Panurundon han Manases ha weste (1-13)

  • Dugang nga tuna para ha tulin ni Jose (14-18)

 • 18

  • Iba pa nga tuna ginbahin ha Shilo (1-10)

  • Panurundon han Benjamin (11-28)

 • 19

  • Panurundon han Simeon (1-9)

  • Panurundon han Zebulon (10-16)

  • Panurundon han Isacar (17-23)

  • Panurundon han Aser (24-31)

  • Panurundon han Neptali (32-39)

  • Panurundon han Dan (40-48)

  • Panurundon ni Josue (49-51)

 • 20

  • Mga syudad nga arayopan (1-9)

 • 21

  • Mga syudad para ha mga Levita (1-42)

   • Para ha tulin ni Aaron (9-19)

   • Para ha iba pa nga Kohatita (20-26)

   • Para ha mga Gersonita (27-33)

   • Para ha mga Merarita (34-40)

  • Mga saad ni Jehova natuman (43-45)

 • 22

  • Inuli an mga tribo ha este (1-8)

  • Naghimo hin halaran ha Jordan (9-12)

  • Katuyoan han halaran (13-29)

  • Natuhay an samok (30-34)

 • 23

  • Ultimo nga pahayag ni Josue ha mga lider han Israel (1-16)

   • Waray pulong hi Jehova nga napakyas (14)

 • 24

  • Gindumdom an kasaysayan han Israel (1-13)

  • Pag-aghat nga mag-alagad kan Jehova (14-24)

   • ‘Ako ngan an akon panimalay mag-aalagad kan Jehova’ (15)

  • Kasabotan ni Josue ha Israel (25-28)

  • Josue namatay ngan iginlubong (29-31)

  • Tul-an ni Jose iginlubong ha Sikem (32)

  • Eleazar namatay ngan iginlubong (33)