An Siyahan nga Libro han mga Hadi 2:1-46

  • Instruksyon ni David kan Solomon (1-9)

  • David namatay; Solomon nahitrono (10-12)

  • Plano ni Adonias nagresulta han iya kamatayon (13-25)

  • Abiatar ginpaiwas; Joab ginpatay (26-35)

  • Hi Simei ginpatay (36-46)

2  Han hirani na mamatay hi David, iya iginhatag ha iya anak nga hi Solomon ini nga mga instruksyon:  “Hirani na ako mamatay.* Salit, magin marig-on ka+ ngan magpakalalaki.+  Kinahanglan tumanon mo an imo obligasyon kan Jehova nga imo Dios pinaagi ha paglakat ha iya mga dalan ngan pinaagi ha pagsunod ha mga surundon nga iya iginhatag, ha iya mga sugo, ha iya mga paghukom, ngan ha iya mga pahinumdom sugad han iginsurat ha Balaud ni Moises;+ ngan magigin malampuson ka* ha ngatanan nga imo ginbubuhat ngan ha bisan diin nga imo kadtoan.  Ngan tutumanon ni Jehova an iya ginhimo nga saad may kalabotan ha akon: ‘Kon an imo mga anak maghatag hin atensyon ha ira dalan pinaagi ha paglakat nga matinumanon ha akon atubangan ha bug-os nira nga kasingkasing ngan kalag,*+ diri gud mawawad-an hin tawo tikang ha imo katulinan* nga malingkod ha trono han Israel.’+  “Maaram ka gud liwat han ginbuhat ha akon ni Joab nga anak nga lalaki ni Zeruias, han iya ginbuhat ha duha nga lider han mga kasundalohan han Israel—kan Abner+ nga anak nga lalaki ni Ner ngan kan Amasa+ nga anak nga lalaki ni Jeter. Ginpatay niya hira, ginpaagay an dugo+ han girra ha panahon nga murayaw, ngan iya ginbutang an dugo han girra dida ha paha ha iya hawak ngan ha sandalyas ha iya mga tiil.*  Kinahanglan gumios ka uyon ha imo kinaadman ngan ayaw tugot nga an iya mga uban mahingadto nga murayaw ha Lubnganan.*+  “Pero ha mga anak ni Barzilai+ nga Gileadita, sadang ka magpakita hin maunungon nga gugma, ngan sadang hira makaupod han mga nakaon ha imo lamesa, kay ha sugad hito hira sinuporta ha akon+ han napalagiw ako ha imo bugto nga hi Absalom.+  “Aada liwat kaupod mo hi Simei nga anak nga lalaki ni Gera nga Benjaminita nga tikang ha Bahurim. Iya ako ginpanhimaraot pinaagi hin maraot gud nga sumpa+ ha adlaw nga tipakadto ako ha Mahanaim;+ pero han linugsad hiya basi tapoon ako ha Jordan, nanumpa ako ha iya ha ngaran ni Jehova: ‘Diri ko ikaw papatayon pinaagi han espada.’+  Yana ayaw pabay-i nga diri hiya masirotan,+ kay maaramon ka nga tawo ngan maaram ka han angay buhaton ha iya; kinahanglan dad-on mo nga dugoon an iya mga uban ngadto ha Lubnganan.”*+ 10  Katapos, hi David pinahuway kaupod han iya mga kaapoy-apoyan ngan iginlubong ha Syudad ni David.+ 11  An kaihaon* han paghadi ni David ha Israel 40 ka tuig. Ha Hebron+ naghadi hiya hin 7 ka tuig, ngan ha Jerusalem naghadi hiya hin 33 ka tuig.+ 12  Katapos, hi Solomon liningkod ha trono ni David nga iya tatay, ngan an iya pagkahadi hinay-hinay nga naestablisar hin marig-on.+ 13  Inabot an panahon nga hi Adonias nga anak nga lalaki ni Hagit kinadto kan Bat-seba nga nanay ni Solomon. Hi Bat-seba nagpakiana: “An imo ba pagkanhi para ha kamurayawan?” Hiya binaton: “Para ini ha kamurayawan.” 14  Katapos, hi Adonias nagsiring: “May igsisiring ako ha imo.” Salit hiya nagsiring: “Pagyakan.” 15  Nagsiring pa hi Adonias: “Maaram ka gud nga an pagkahadi magigin akon unta, ngan an bug-os nga Israel naglalaom* ha akon nga magin hadi ako;+ pero waray ako magin hadi ngan nahingadto ito ha akon bugto, kay kaburut-on ni Jehova nga nagin iya ito.+ 16  Pero yana may-ada la ako usa nga hahangyoon ha imo. Ayaw pagbaribad ha akon.” Salit hi Bat-seba nagsiring ha iya: “Pagyakan.” 17  Katapos, nagsiring hiya: “Alayon hangyoa hi Solomon nga hadi—kay diri hiya mabaribad ha imo—nga ihatag ha akon hi Abisag+ nga Sunamita sugad nga asawa.” 18  Binaton hi Bat-seba: “Maopay gud! Makikiistorya ako ha hadi para ha imo.” 19  Salit hi Bat-seba sinulod ngadto kan Hadi Solomon basi makiistorya ha iya para kan Adonias. Binuhát dayon an hadi basi tapoon hiya ngan yinukbo ha iya. Katapos, liningkod hiya ha iya trono ngan nagpabutang hin trono para ha nanay han hadi, basi makalingkod hiya ha iya too. 20  Katapos, hi Bat-seba nagsiring: “May-ada ako gutiay nga hahangyoon ha imo. Ayaw pagbaribad ha akon.” Salit an hadi nagsiring ha iya: “Paghangyo, nanay ko; kay diri ako mabaribad ha imo.” 21  Hiya nagsiring: “Itugot nga hi Abisag nga Sunamita ighatag ha imo bugto nga hi Adonias sugad nga asawa.” 22  Ngan hi Hadi Solomon binaton ha iya nanay: “Kay ano nga imo ginhahangyo hi Abisag nga Sunamita para kan Adonias? Hangyoa na la liwat an pagkahadi para ha iya,+ kay magurang ko hiya nga bugto,+ ngan nasuporta ha iya hi Abiatar nga saserdote ngan hi Joab+ nga anak nga lalaki ni Zeruias.”+ 23  Tungod hito hi Hadi Solomon nanumpa ha ngaran ni Jehova: “Salit magpahinabo unta an Dios hin sunod-sunod nga sirot ha akon, kon diri magbayad han iya kalugaringon nga kinabuhi* hi Adonias tungod hini nga iya ginhangyo. 24  Ngan yana, sugad nga hi Jehova buhi, nga marig-on nga nagpahamutang ha akon+ ngan nagpalingkod ha akon ha trono ni David nga akon tatay ngan naghimo hin balay* para ha akon,+ sugad han iya iginsaad, hi Adonias papatayon+ yana nga adlaw.” 25  Ginsugo dayon ni Hadi Solomon hi Benaias+ nga anak ni Jehoiada, nga ginawas ngan gin-atake hi Adonias,* ngan namatay hiya. 26  Kan Abiatar+ nga saserdote, an hadi nagsiring: “Pakadto ha imo mga uma ha Anatot!+ Angay ka mamatay, pero diri ko ikaw papatayon yana nga adlaw kay nagdara ka han Arka ni Jehova nga Soberano nga Ginoo ha atubangan han akon tatay nga hi David+ ngan tungod kay kaupod ka ha ngatanan nga kakurian nga gin-antos han akon tatay.”+ 27  Salit ginpaiwas ni Solomon hi Abiatar sugad nga saserdote ni Jehova, basi tumanon an pulong ni Jehova kontra ha panimalay ni Eli+ ha Shilo.+ 28  Han nahibaroan ni Joab an sumat—kay hi Joab sinuporta kan Adonias+ pero waray hiya sumuporta kan Absalom+—hi Joab pinalagiw ngadto ha tolda ni Jehova+ ngan kinapot ha mga sungay han halaran. 29  Katapos, ginsumatan hi Hadi Solomon: “Hi Joab pinalagiw ngadto ha tolda ni Jehova ngan aadto hiya ha sapit han halaran.” Salit ginsugo ni Solomon hi Benaias nga anak ni Jehoiada, nga nasiring: “Pakadto ngan pataya hiya!” 30  Salit hi Benaias kinadto ha tolda ni Jehova ngan nagsiring ha iya: “Ini an siring han hadi, ‘Gawas!’” Pero hiya nagsiring: “Diri! Dinhi ako mamamatay.” Hi Benaias binalik ha hadi ngan nagsiring: “Ini an ginsiring ni Joab, ngan ini an iya baton ha akon.” 31  Katapos, an hadi nagsiring ha iya: “Buhata kon ano an iya ginsiring; pataya hiya ngan ilubong hiya ngan kuhaa tikang ha akon ngan tikang ha panimalay han akon tatay an dugo nga ginpaagay ni Joab nga waray matadong nga hinungdan.+ 32  Hi Jehova maninimalos ha iya tungod han dugo nga iya ginpaagay, kay diri maaram an akon tatay nga hi David nga iya gin-atake ngan ginpatay pinaagi han espada an duha nga lalaki nga mas matadong ngan mas maopay kay ha iya: hi Abner+ nga anak ni Ner, an lider han kasundalohan han Israel,+ ngan hi Amasa+ nga anak ni Jeter, an lider han kasundalohan han Juda.+ 33  Hi Joab ngan an iya mga anak* an may baratunon ha ira dugo ha kadayonan;+ pero para kan David, ha iya mga anak,* ha iya panimalay, ngan ha iya trono, magkaada unta hin kamurayawan tikang kan Jehova ha kadayonan.” 34  Katapos, hi Benaias nga anak ni Jehoiada sinagka ngan gin-atake hi Joab ngan ginpatay hiya, ngan iginlubong hiya ha iya kalugaringon nga balay ha kamingawan. 35  Katapos, ginpili han hadi hi Benaias+ nga anak ni Jehoiada nga manguna han kasundalohan kasaliwan niya, ngan ginpili han hadi hi Zadok+ nga saserdote kasaliwan ni Abiatar. 36  Katapos, iginpatawag han hadi hi Simei+ ngan nagsiring ha iya: “Pagtukod hin imo balay ha Jerusalem, ngan didto ukoy;* ayaw paggawas didto basi kumadto ha bisan diin nga lugar. 37  Ha adlaw nga gumawas ka ngan tumabok ha Walog han Kidron,+ sigurado nga mamamatay ka. Ikaw an may baratunon ha imo kalugaringon nga dugo.” 38  Hi Simei binaton ha hadi: “Makatadunganon an imo ginsiring. Bubuhaton han imo surugoon kon ano an ginsiring han akon ginoo nga hadi.” Salit hi Simei nag-ukoy ha Jerusalem hin damu ka adlaw. 39  Pero ha kataposan han tulo ka tuig, pinalagiw an duha nga uripon ni Simei ngadto kan Akis+ nga anak nga lalaki ni Maaca nga hadi ha Gat. Han ginsumatan hi Simei: “Kitaa! An imo mga uripon aadto ha Gat,” 40  ginbutangan dayon ni Simei hin montura* an iya asno ngan nakigkita kan Akis didto ha Gat basi pamilngon an iya mga uripon. Han binalik hi Simei tikang ha Gat upod an iya mga uripon, 41  hi Solomon ginsumatan: “Hi Simei ginawas ha Jerusalem ngadto ha Gat ngan binalik na.” 42  Salit iginpatawag han hadi hi Simei ngan nagsiring ha iya: “Diri ba ginpasumpa ko ikaw ha ngaran ni Jehova ngan ginpahamangnoan ka: ‘Ha adlaw nga gumawas ka tikang dinhi basi kumadto ha bisan diin nga lugar, sigurado nga mamamatay ka’? Ngan diri ba nagsiring ka ha akon, ‘Makatadunganon an imo ginsiring; susundon ko ito’?+ 43  Kay ano man nga waray mo tumana an imo iginpanumpa ha atubangan ni Jehova ngan an sugo nga akon iginpatuman ha imo?” 44  Katapos, an hadi nagsiring kan Simei: “Maaram ka ha imo kasingkasing han ngatanan nga kasakitan nga imo ginbuhat kan David nga akon tatay,+ ngan igbabalik ni Jehova ito nga kasakitan ngada ha imo ulo.+ 45  Pero hi Hadi Solomon pagbibendisyonan,+ ngan an trono ni David marig-on nga maiestablisar ha atubangan ni Jehova ha kadayonan.” 46  Ngan ginsugo han hadi hi Benaias nga anak ni Jehoiada, nga ginawas ngan gin-atake hi Simei, ngan namatay hiya.+ Salit an ginhadian marig-on nga naestablisar ha kamot ni Solomon.+

Mga footnote

Lit., “Makadto ako ha dalan ha bug-os nga tuna.”
O “magios ka nga maaramon.”
Kitaa an Glossary.
Lit., “diri mauutdan hin tawo tikang ha imo.”
Ha iba nga lugar, “siki.”
O “Sheol,” karuyag sidngon, an lubnganan han katawohan. Kitaa an Glossary.
O “Sheol,” karuyag sidngon, an lubnganan han katawohan. Kitaa an Glossary.
Lit., “An mga adlaw.”
Lit., “nag-atubang han ira mga nawong.”
O “kalag.”
O “dinastiya.”
O “nga gindasmagan hi Adonias.”
O “katulinan.”
O “katulinan.”
Ha iba nga lugar, “istar.”
Ginlilingkoran ha likod han hayop.