An Siyahan nga Libro han mga Hadi 10:1-29

  • Rayna han Sheba binisita kan Solomon (1-13)

  • Damu nga bahandi ni Solomon (14-29)

10  Yana an rayna han Sheba nakabati han sumat mahitungod kan Solomon may kalabotan han ngaran ni Jehova,+ salit kinadto hiya basi sarihan hi Solomon pinaagi hin magkuri nga mga pakiana.*+  Inabot hiya ha Jerusalem pinaagi hin magarbo gud nga parada,+ upod an mga kamelyo nga may karga nga lana han balsamo+ ngan damu hinduro nga bulawan ngan marahalon nga mga bato. Kinadto hiya kan Solomon ngan nagpakiana ha iya mahitungod han ngatanan nga butang nga karuyag niya mahibaroan.  Katapos, ginbaton ni Solomon an ngatanan niya nga pakiana. Waray gud bisan ano hito nga diri maaram an* hadi; iginsumat niya ha iya an ngatanan.  Han nakita han rayna han Sheba an ngatanan nga kinaadman ni Solomon,+ an balay nga iya gintukod,+  an pagkaon ha iya lamesa,+ an pagkaorganisar han pangalingkod han iya mga opisyal, an pagserbi han iya mga paraserbi ngan an ira sul-ot, an iya mga paraserbi hin irimnon, ngan an iya mga halad nga sinunog nga regular nga iya iginhahalad ha balay ni Jehova, duro gud an iya kahipausa.*  Salit nagsiring hiya ha hadi: “Tinuod an sumat nga akon nabatian ha akon kalugaringon nga tuna mahitungod han imo mga kalamposan* ngan mahitungod han imo kinaadman.  Pero waray ako tumoo ha mga sumat tubtob nga kinanhi ako ngan nakita ito han akon mismo mga mata. Ngan kitaa! waray ngani magkatunga an iginsumat ha akon. Mas labaw pa gud an imo kinaadman ngan kauswagan kay han sumat nga akon nabatian.  Malipayon an imo mga tawo, ngan malipayon an imo mga surugoon nga natindog pirme ha imo atubangan, nga namamati han imo kinaadman!+  Hinaot pagdayawon hi Jehova nga imo Dios,+ nga nalipay ha imo pinaagi ha pagbutang ha imo ha trono han Israel. Tungod han waray kataposan nga gugma ni Jehova para ha Israel, ginpili ka niya sugad nga hadi basi magpadapat hin hustisya ngan katadongan.” 10  Katapos, iya gintagan an hadi hin 120 ka talanton* nga bulawan ngan damu hinduro nga lana han balsamo+ ngan marahalon nga mga bato.+ Waray na gud sugad hito nga kadamu han lana han balsamo nga gindara pariho han iginhatag han rayna han Sheba kan Hadi Solomon. 11  An grupo han mga barko ni Hiram nga nagdara hin bulawan tikang ha Ofir+ nagdara liwat tikang ha Ofir hin damu hinduro nga kahoy nga algum,+ ngan marahalon nga mga bato.+ 12  Tikang ha mga kahoy nga algum, naghimo an hadi hin mga suporta para ha balay ni Jehova ngan para ha balay* han hadi, sugad man hin mga arpa ngan mga instrumento nga may kwerdas para ha mga parakanta.+ Waray na gud sugad hito nga kadamu han mga kahoy nga algum nga gindara o nakita tubtob hini nga adlaw. 13  Iginhatag liwat ni Hadi Solomon ha rayna han Sheba an bisan ano nga iya ginhingyap ngan ginhangyo, labot pa han iya iginhatag ha rayna tungod han iya pagin mahinatagon.* Katapos hito, linakat hiya ngan binalik ha iya kalugaringon nga tuna, upod an iya mga surugoon.+ 14  Ngan an kabug-aton han bulawan nga naabot kan Solomon ha usa ka tuig nagkantidad hin 666 ka talanton nga bulawan,+ 15  gawas pa ito han tikang ha mga negosyante ngan han ganansya tikang ha mga parabaligya ngan tikang ha ngatanan nga hadi han mga Arabo ngan ha mga gobernador ha tuna. 16  Hi Hadi Solomon naghimo hin 200 nga dagku nga taming nga bulawan nga ginhaloan hin iba nga metal+ (600 ka sekel* nga bulawan an gin-gamit ha kada taming)+ 17  ngan 300 nga gudtiay nga taming* nga bulawan nga ginhaloan hin iba nga metal (tulo ka mina* nga bulawan an gin-gamit ha kada gutiay nga taming). Katapos, iginbutang ito han hadi didto ha Balay ha Kagurangan han Lebanon.+ 18  Naghimo liwat an hadi hin daku nga trono nga marpil*+ ngan ginhaklapan ito hin ginpurog nga bulawan.+ 19  May unom nga balitang tipakadto ha trono, ngan an trono may gutiay nga atop nga malidong, ngan may mga tungbawan han kamot ha paluyoluyo han lingkoran, ngan may duha nga estatwa han leon+ nga natindog ha ligid han mga tungbawan han kamot. 20  Ngan may 12 nga estatwa han leon nga natindog ha unom nga balitang, usa ha kada kataposan han unom nga balitang. Waray iba nga ginhadian nga naghimo hin pariho hito. 21  An ngatanan nga irimnan ni Hadi Solomon hinimo ha bulawan, ngan an ngatanan nga garamiton ha Balay ha Kagurangan han Lebanon+ hinimo ha puro nga bulawan. Waray bisan ano nga hinimo ha silber, kay ha mga adlaw ni Solomon gintatagad nga waray bili an silber.+ 22  Kay an hadi may grupo han mga barko han Tarsis+ nga nagbibiyahe ha dagat upod han grupo han mga barko ni Hiram. Makausa ha kada tulo ka tuig, an grupo han mga barko han Tarsis naduong nga may karga nga bulawan ngan silber, marpil,+ mga unggoy, ngan mga paboreal. 23  Salit hi Hadi Solomon mas labaw kay han ngatanan nga iba pa nga hadi ha tuna ha karikohan+ ngan kinaadman.+ 24  Ngan an mga tawo ha bug-os nga tuna karuyag makigkita kan* Solomon basi mapamatian an iya kinaadman nga iginbutang ha iya kasingkasing han Dios.+ 25  Kada tagsa ha ira nagdadara hin regalo—mga gamit nga silber, mga gamit nga bulawan, mga bado, mga gamit nga pan-girra, lana han balsamo, mga kabayo, ngan mga mula*⁠—ngan nagpadayon ini ha kada tuig. 26  Ngan hi Solomon padayon nga nagtirok hin mga karuwahe ngan mga kabayo;* may-ada hiya 1,400 nga karuwahe ngan 12,000 nga kabayo,*+ ngan iya ito iginbutang ha mga syudad para han mga karuwahe nga hirani ha hadi ha Jerusalem.+ 27  An silber ha Jerusalem ginhimo han hadi nga magin sugad kadamu han mga bato, ngan an kahoy nga sedro magin sugad kadamu han mga kahoy nga sikomoro ha Sefela.+ 28  An mga kabayo ni Solomon gin-angkat tikang pa ha Ehipto, ngan ginpapalit han mga negosyante han hadi an mga kabayo nga panon-panon* sumala ha pamresyohan.+ 29  An tagsa nga karuwahe nga gin-angkat tikang ha Ehipto nagkakantidad hin 600 ka bug-os nga silber, ngan an usa nga kabayo nagkakantidad hin 150; ngan ira ito iginbabaligya ha ngatanan nga hadi han mga Hiteo+ ngan ha mga hadi han Sirya.

Mga footnote

O “pinaagi hin mga patigo.”
Lit., “Waray gud natatago tikang ha.”
Lit., “nawarayan hiya hin espiritu.”
O “mga pulong.”
An usa ka talanton katugbang han 34.2 kg. Kitaa an Ap. B14.
O “palasyo.”
Lit., “sumala ha kamot ni Hadi Solomon.”
An usa ka sekel katugbang han 11.4 g. Kitaa an Ap. B14.
Gutiay nga taming nga agsob dad-on han mga parapamana.
An usa ka mina ha Hebreo nga Kasuratan katugbang han 570 g. Kitaa an Ap. B14.
Kitaa an Glossary.
Lit., “karuyag makita an nawong ni.”
An Hebreo nga pulong nagtutudlok ha anak han asno nga lalakí ngan kabayo nga babayé.
O “mga parapangabayo.”
O “mga parapangabayo.”
O posible nga “tikang ha Ehipto ngan tikang ha Kue; an mga negosyante han hadi napalit hito tikang ha Kue,” bangin nagtutudlok ha Cilicia.