Pakadto ha sulod

Pakadto ha mga sulod

An Siyahan nga Libro han mga Hadi

Mga Kapitulo

Sumaryo han mga Sulod

 • 1

  • Hi David ngan hi Abisag (1-4)

  • Adonias ginmalakuha an trono (5-10)

  • Hi Nathan ngan hi Bat-seba naghimo hin aksyon (11-27)

  • Hi David nagsugo nga dihogan hi Solomon (28-40)

  • Hi Adonias pumalagiw ngadto ha halaran (41-53)

 • 2

  • Instruksyon ni David kan Solomon (1-9)

  • David namatay; Solomon nahitrono (10-12)

  • Plano ni Adonias nagresulta han iya kamatayon (13-25)

  • Abiatar ginpaiwas; Joab ginpatay (26-35)

  • Hi Simei ginpatay (36-46)

 • 3

  • Ginpakasalan ni Solomon an anak han Paraon (1-3)

  •  Hi Jehova nagpakita kan Solomon ha inop (4-15)

   • Solomon nangaro kinaadman (7-9)

  • Hi Solomon naghukom ha duha nga nanay (16-28)

 • 4

  • Kan Solomon administrasyon (1-19)

  • Kauswagan ha pagmando ni Solomon (20-28)

   • Seguridad ilarom han tanom nga ubas ngan kahoy nga igos (25)

  • Kan Solomon kinaadman ngan mga darahunon (29-34)

 • 5

  • Hadi Hiram nagtagana materyales (1-12)

  • Solomon nagpatawag trabahador (13-18)

 • 6

  • Gintukod ni Solomon an templo (1-38)

   • Gisusuluri nga kwarto (19-22)

   • Mga kerubin (23-28)

   • Mga inukit, mga purtahan, sulod nga bungsaran (29-36)

   • Templo nahuman katapos hin mga 7 ka tuig (37, 38)

 • 7

  • Istraktura ha palasyo ni Solomon (1-12)

  • Hiram mabulig kan Solomon (13-47)

   • Duha nga harigi nga tumbaga (15-22)

   • Dagat nga hinurma nga metal (23-26)

   • Napulo nga kariton ngan mga planggana nga tumbaga (27-39)

  • Mga gamit nga bulawan nahuman (48-51)

 • 8

  • An Arka gindara ngadto ha templo (1-13)

  • Solomon nagyakan ha katawohan (14-21)

  • Pag-ampo ni Solomon han igindedikar an templo (22-53)

  • Solomon nagbendisyon ha katawohan (54-61)

  • Halad ngan piyesta ha pagdedikar (62-66)

 • 9

  • Jehova nagpakita utro kan Solomon (1-9)

  • Regalo ni Solomon kan Hadi Hiram (10-14)

  • Iba-iba nga proyekto ni Solomon (15-28)

 • 10

  • Rayna han Sheba binisita kan Solomon (1-13)

  • Damu nga bahandi ni Solomon (14-29)

 • 11

  • Ginpasimang han mga asawa ni Solomon an iya kasingkasing (1-13)

  • Mga nakontra kan Solomon (14-25)

  • Jeroboam ginsaaran hin 10 nga tribo (26-40)

  • Solomon namatay; Rehoboam naghadi (41-43)

 • 12

  • Mapintas nga baton ni Rehoboam (1-15)

  • Napulo nga tribo nagrebelde (16-19)

  • Jeroboam nagin hadi han Israel (20)

  • Rehoboam diri makikiaway ha Israel (21-24)

  • Jeroboam nagsingba ha baka (25-33)

 • 13

  • Tagna kontra ha halaran ha Bethel (1-10)

   • Halaran nabuka (5)

  • Surugoon han Dios diri masinugtanon (11-34)

 • 14

  • Tagna ni Ahias kan Jeroboam (1-20)

  • Hi Rehoboam nagmando ha Juda (21-31)

   • Pagsulong ni Sisak (25, 26)

 • 15

  • Hi Abiam, hadi han Juda (1-8)

  • Hi Asa, hadi han Juda (9-24)

  • Hi Nadab, hadi han Israel (25-32)

  • Hi Baasa, hadi han Israel (33, 34)

 • 16

  • Paghukom ni Jehova kan Baasa (1-7)

  • Hi Elah, hadi han Israel (8-14)

  • Hi Zimri, hadi han Israel (15-20)

  • Hi Omri, hadi han Israel (21-28)

  • Hi Ahab, hadi han Israel (29-33)

  • Gintukod utro ni Hiel an Jerico (34)

 • 17

  • Propeta Elias nagtagna hin huraw (1)

  • Uwak naghatag pagkaon kan Elias (2-7)

  • Elias ginbisita balo ha Zarepat (8-16)

  • Anak han balo namatay ngan nabuhi (17-24)

 • 18

  • Obadias ngan Ahab gintapo ni Elias (1-18)

  • Elias kontra ha mga propeta ni Baal (19-40)

   • ‘Nagkikimpang-kimpang ha duha nga opinyon’ (21)

  • Tulo ngan tunga ka tuig nga huraw natapos (41-46)

 • 19

  • Hi Elias pumalagiw kan Jezebel (1-8)

  • Hi Jehova nagpakita kan Elias ha Horeb (9-14)

  • Didihogan ni Elias hira Hazael, Jehu, Eliseo (15-18)

  • Eliseo iginsaliwan kan Elias (19-21)

 • 20

  • Mga Siryano nakiggirra kan Ahab (1-12)

  • Napirde ni Ahab an mga Siryano (13-34)

  • Tagna kontra kan Ahab (35-43)

 •  21

  • Ahab naipa han urubasan ni Nabot (1-4)

  • Ginmaniobra ni Jezebel an kamatayon ni Nabot (5-16)

  • Mensahe ni Elias kontra kan Ahab (17-26)

  • Hi Ahab nagpaubos (27-29)

 • 22

  • Jehosafat nakig-alyansa kan Ahab (1-12)

  • Tagna ni Micaias nga kapirde (13-28)

   • Malimbong nga espiritu nga maglilipat kan Ahab (21, 22)

  • Ahab ginpatay ha Ramot-gilead (29-40)

  • Pagmando ni Jehosafat ha Juda (41-50)

  • Hi Ahazias nga hadi han Israel (51-53)