Ona video zinazopatikana

Ona habari zilizo ndani

Matendo ya Mitume

Sura

Habari Zenye Kuwa Ndani

 • 1

  • Ujumbe kwa Teofilo (1-5)

  • Mashahidi mupaka kwenye miisho ya dunia  (6-8)

  • Yesu anapanda mbinguni (9-11)

  • Wanafunzi wanakusanyika kwa umoja (12-14)

  • Matia anachaguliwa ili achukue nafasi ya Yuda  (15-26)

 • 2

  • 2 Roho takatifu inamwangwa siku ya Pentekoste (1-13)

  • Hotuba ya Petro (14-36)

  • Watu wengi wanaitikia muzuri hotuba ya Petro (37-41)

   • Watu elfu tatu wanabatizwa (41)

  • Ushirika wa Kikristo (42-47)

 • 3

  • Petro anamuponyesha kilema wa miguu mwenye kuomba-omba (1-10)

  • Hotuba ya Petro kwenye Mistari ya Nguzo za Sulemani (11-26)

   • “Kurudishwa kwa mambo yote” (21)

   • Nabii kama Musa (22)

 • 4

  • Petro na Yohana wanakamatwa (1-4)

   • Hesabu ya waamini inafikia sasa watu elfu tano (4)

  • Wanasambishwa mbele ya Sanhedrini (5-22)

   • “Hatuwezi kuacha kusema” (20)

  • Wanasali ili wasikuwe na woga (23-31)

  • Wanafunzi wanachangia pamoja vitu vyao (32-37)

 • 5

  • Anania na Safira (1-11)

  • Mitume wanafanya alama nyingi (12-16) (12-16)

  • Wanafungwa katika gereza, kisha wanaachiliwa (17-21a)

  • Wanapelekwa tena mbele ya Sanhedrini (21b-32)

   • ‘Kumutii Mungu kuliko wanadamu’ (29)

  • Shauri la Gamalieli (33-40)

  • Kuhubiri nyumba kwa nyumba (41, 42)

 • 6

  • Wanaume saba wanachaguliwa ili kutumikia (1-7)

  • Stefano anashitakiwa kuwa anamutukana Mungu (8-15)

 • 7

  • Hotuba ya Stefano mbele ya Sanhedrini (1-53)

   • Nyakati za wazee wa ukoo (2-16)

   • Uongozi wa Musa; Waisraeli wanaabudu sanamu (17-43)

   • Mungu haishi katika mahekalu yenye yalifanywa na wanadamu (44-50)

  • Stefano anapigwa majiwe (54-60)

 • 8

  • Sauli mutesaji (1-3)

  • Utumishi wa Filipo unakuwa na matokeo ya muzuri katika Samaria (4-13)

  • Petro na Yohana wanatumwa Samaria (14-17)

  • Simoni anajaribu kununua roho takatifu (18-25)

  • Towashi Mwetiopia (26-40)

 • 9

  • Sauli akiwa katika njia kuelekea Damasko (1-9)

  • Anania anatumwa ili kusaidia Sauli (10-19a)

  • Sauli anahubiri juu ya Yesu katika Damasko (19b-25)

  • Sauli anatembelea Yerusalemu (26-31)

  • Petro anamuponyesha Ainea (32-35)

  • Dorkasi mwenye ukarimu anafufuliwa (36-43)

 • 10

  • Maono ya Kornelio (1-8)

  • Maono ya Petro juu ya wanyama wenye wametakaswa (9-16)

  • Petro anamutembelea Kornelios (17-33)

  • Petro anatangazia watu wa mataifa habari njema (34-43)

   • “Mungu hana ubaguzi” (34, 35)

  • Watu wa mataifa wanapokea roho takatifu na wanabatizwa (44-48)

 • 11

  • Petro anatoa ripoti kwa mitume (1-18)

  • Barnaba na Sauli katika Antiokia ya Siria (19-26)

   • Wanafunzi wanaitwa Wakristo kwa mara ya kwanza (26)

  • Agabo anatabiri juu ya njaa (27-30)

 • 12

  • Yakobo anauawa; Petro anafungwa katika gereza (1-5)

  • Petro anawekwa huru kwa njia ya muujiza (6-19)

  • Malaika anamupiga Herode (20-25)

 • 13

  • Barnaba na Sauli wanatumwa wakiwa wamisionere (1-3)

  • Utumishi katika Kipro (4-12)

  • Hotuba ya Paulo kule Antiokia ya Pisidia (13-41)

  • Amri ya kiunabii ya kugeuka ili kuendea mataifa (42-52)

 • 14

  • Ongezeko na upinzani kule Ikoniamu (1-7)

  • Wanazaniwa kuwa miungu kule Listra (8-18)

  • Paulo anaokoka kufa kisha kupigwa majiwe (19, 20)

  • Kutia nguvu makutaniko (21-23)

  • Wanarudia Antiokia ya Siria (24-28)

 • 15

  • Bishano katika Antiokia juu ya kutahiriwa (1, 2)

  • Jambo hilo linapelekwa Yerusalemu (3-5)

  • Wazee na mitume wanakutana pamoja (6-21)

  • Barua kutoka kwa baraza lenye kuongoza (22-29)

   • Kujiepusha na damu (28, 29)

  • Makutaniko yanatiwa moyo kupitia barua (30-35)

  • Paulo na Barnaba wanatengana (36-41)

 • 16

  • Paulo anamuchagua Timoteo (1-5)

  • Maono juu ya mwanaume Mumakedonia (6-10)

  • Lidia anakuwa muamini kule Filipi (11-15)

  • Paulo na Sila wanafungwa katika gereza (16-24)

  • Mulinzi wa gereza na nyumba yake yote wanabatizwa (25-34)

  • Paulo anataka wamuombe musamaha (35-40)

 • 17

  • Paulo na Sila katika Tesalonike (1-9)

  • Paulo na Sila katika Beroya (10-15)

  • Paulo katika Atene (16-22a)

  • Hotuba ya Paulo kwenye Areopago (22b-34)

 • 18

  • 18 Utumishi wa Paulo katika Korinto (1-17)

  • Kurudia Antiokia ya Siria (18-22)

  • Paulo anaenda Galatia na Frigia (23)

  • Apolo mwenye anajua kusema anasaidiwa (24-28)

 • 19

  • Paulo katika Efeso; watu fulani wanabatizwa tena (1-7)

  • Paulo anahangaikia sana kazi ya kufundisha (8-10)

  • Matokeo ya muzuri hata kama kuko pepo wachafu (11-20)

  • Muvurugo katika Efeso (21-41)

 • 20

  • 20Paulo katika Makedonia na Ugiriki (1-6)

  • Eutiko anafufuliwa kule Troa (7-12)

  • Kutoka Troa kuenda Mileto (13-16)

  • Paulo anakutana na wazee wa Efeso (17-38)

   • Kufundisha nyumba kwa nyumba (20)

   • “Furaha zaidi katika kutoa” (35)

 • 21

  • Safari ya kuenda Yerusalemu (1-14)

  • Kufika Yerusalemu (15-19)

  • Paulo anafuata shauri la wazee (20-26)

  • Muvurugo katika hekalu; Paulo anakamatwa (27-36)

  • Paulo anaruhusiwa kusema na watu wengi (37-40)

 • 22

  • Paulo anajitetea mbele ya watu wengi (1-21)

  • Paulo anatumia uraia wake wa Roma (22-29)

  • Sanhedrini inakusanywa (30)

 • 23

  • Paulo anasema mbele ya Sanhedrini (1-10)

  • Bwana anamutia Paulo nguvu (11)

  • Mupango wa kumuua Paulo (12-22)

  • Paulo anapelekwa Kaisaria (23-35)

 • 24

  • Mashitaka juu ya Paulo (1-9)

  • Paulo anajitetea mbele ya Feliksi (10-21)

  • Kesi ya hukumu ya Paulo inacheleweshwa kwa miaka mbili (22-27)

 • 25

  • Kesi ya hukumu ya Paulo mbele ya Festo (1-12)

   • “Ninapeleka kesi yangu ya hukumu kwa Kaisari!” (11)

  • Festo anazungumuza na Mufalme Agripa (13-22)

  • Paulo mbele ya Agripa (23-27)

 • 26

  • Paulo anajitetea mbele ya Agripa (1-11)

  • Paulo anaeleza namna aligeuka kuwa muamini (12-23)

  • Festo na Agripa wanatoa mawazo yao (24-32)

 • 27

  • Paulo anasafiri katika bahari kuenda Roma (1-12)

  • Zoruba inapiga mashua (13-38)

  • Mashua inavunjika (39-44)

 • 28

  • Kwenye inchi kavu kule Malta (1-6)

  • Baba ya Publio anaponyeshwa (7-10)

  • Kuelekea Roma (11-16)

  • Paulo anazungumuza na Wayahudi kule Roma (17-29)

  • Paulo anahubiri bila woga kwa miaka mbili (30, 31)