Matendo ya Mitume 15:1-41

  • Bishano katika Antiokia juu ya kutahiriwa (1, 2)

  • Jambo hilo linapelekwa Yerusalemu (3-5)

  • Wazee na mitume wanakutana pamoja (6-21)

  • Barua kutoka kwa baraza lenye kuongoza (22-29)

    • Kujiepusha na damu (28, 29)

  • Makutaniko yanatiwa moyo kupitia barua (30-35)

  • Paulo na Barnaba wanatengana (36-41)

15  Sasa watu fulani wakashuka kutoka Yudea na wakaanza kufundisha ndugu: “Kama hamutahiriwe kulingana na desturi ya Musa,+ hamuwezi kuokolewa.”  Lakini kisha Paulo na Barnaba kukosa kupatana na kubishana sana na watu hao, ikapangwa kuwa Paulo, Barnaba, na wamoja kati ya wale wengine wapande kuenda kwa mitume na wazee kule Yerusalemu+ juu ya jambo* hilo.  Basi, kisha kutaniko kuwasindikiza umbali fulani, watu hao wakaendelea na safari, wakapitia Foinike na Samaria, wakieleza kwa urefu juu ya kugeuka kwa watu wa mataifa na kuletea ndugu wote furaha kubwa.  Wakati walifika Yerusalemu, kutaniko na mitume na wazee wakawakaribisha kwa fazili, na wakaeleza mambo mengi yenye Mungu alifanya kupitia wao.  Lakini wamoja kati ya wale wa zehebu* la Wafarisayo wenye walikuwa wameamini wakasimama kutoka kwenye viti vyao na kusema: “Ni lazima kuwatahiri na kuwaamuru washike Sheria ya Musa.”+  Basi, mitume na wazee wakakusanyika pamoja ili kuchunguza jambo hilo.  Kisha mabishano makali kufanyika, Petro akasimama na kuwaambia: “Wanaume, ndugu, munajua muzuri kwamba tangu siku za zamani Mungu alinichagua kati yenu ili kupitia kinywa changu watu wa mataifa wasikie neno la habari njema na waamini.+  Na Mungu, mwenye anajua moyo,+ alitoa ushahidi kwa kuwapatia roho takatifu,+ kama vile alitupatia sisi pia.  Na hakufanya tofauti yoyote kati yetu nao,+ lakini alitakasa mioyo yao kwa imani.+ 10  Basi sababu gani sasa munamujaribu Mungu kwa kuweka kwenye shingo za wanafunzi nira+ yenye mababu zetu na sisi wenyewe hatukuweza kubeba?+ 11  Tofauti na hilo, sisi tunaamini kwamba tunaokolewa kupitia fazili zenye hazistahiliwe za Bwana Yesu+ sawasawa na watu hao.”+ 12  Halafu kikundi chote kikanyamaza, na wakaanza kumusikiliza Barnaba na Paulo wakati walikuwa wanaeleza alama nyingi na maajabu yenye Mungu alifanya kupitia wao kati ya mataifa. 13  Wakati walimaliza kusema, Yakobo akajibu: “Wanaume, ndugu, munisikilize. 14  Simioni+ ameeleza kikamili namna Mungu kwa mara ya kwanza alielekeza uangalifu wake kwa mataifa ili achukue kati yao watu kwa ajili ya jina lake.+ 15  Na maneno ya Manabii yanakubaliana na jambo hili, kama vile imeandikwa: 16  ‘Kisha mambo hayo nitarudia na kusimamisha tena hema ya Daudi yenye imeanguka;* na nitajenga upya mabomoko yake na kulirudisha tena, 17  ili watu wenye wanabakia wamutafute Yehova* kwa bidii, pamoja na watu wa mataifa yote, watu wenye wanaitwa kwa jina langu, ni vile Yehova* anasema, yeye mwenye kufanya mambo haya,+ 18  yenye yanajulikana tangu zamani.’+ 19  Kwa hiyo, uamuzi wangu* ni tusisumbue watu wa mataifa wenye wanageuka na kuwa upande wa Mungu,+ 20  lakini kuwaandikia wajiepushe na vitu vyenye vilichafuliwa na sanamu,+ na uasherati,*+ na vitu vyenye vilinyongwa,* na damu.+ 21  Kwa maana tangu zamani Musa iko* na watu wenye wanamuhubiri katika muji mumoja kisha muji mwingine, kwa sababu anasomwa kwa sauti kubwa katika masinagogi kila sabato.”+ 22  Kisha mitume na wazee, pamoja na kutaniko lote, wakaamua kutuma wanaume wenye walichaguliwa kutoka kati yao waende Antiokia, pamoja na Paulo na Barnaba; walituma Yuda mwenye aliitwa Barsaba pamoja na Sila,+ wanaume wenye walikuwa wanaongoza kati ya ndugu. 23  Wakaandika maneno haya na kuyatuma kupitia kwao: “Mitume na wazee, ndugu zenu, kwa wale ndugu wa Antiokia,+ Siria, na Kilikia wenye wametoka kwa mataifa: Jambo! 24  Kwa kuwa tumesikia kwamba watu fulani walitoka kati yetu na waliwasumbua ninyi kwa maneno yenye walisema,+ wakijaribu kuwavuruga,* hata kama hatukuwapatia maagizo yoyote, 25  sisi tumefikia uamuzi mumoja wa kuchagua wanaume ili tuwatume kwenu pamoja na wapendwa wetu Barnaba na Paulo, 26  wanaume wenye wametoa uzima wao* kwa ajili ya jina la Bwana wetu Yesu Kristo.+ 27  Kwa hiyo, tunatuma Yuda na Sila, ili wao pia waeleze mambo yaleyale kwa maneno ya kinywa.+ 28  Kwa maana roho takatifu+ na sisi wenyewe tumeona ni muzuri tusiwaongezee ninyi muzigo zaidi, isipokuwa mambo haya ya lazima: 29  kuendelea kujiepusha na vitu vyenye vilitolewa zabihu kwa sanamu,+ na damu,+ na vitu vyenye vilinyongwa,*+ na uasherati.*+ Kama munajiepusha kwa uangalifu na mambo haya, mambo yatakuwa muzuri kwenu. Afya njema kwenu!”* 30  Basi, wakati watu hao waliondoka, walishuka kuenda Antiokia, na wakakusanya kikundi chote pamoja na kuwapatia barua hiyo. 31  Kisha kuisoma, wakafurahi sana juu ya kitia-moyo hicho. 32  Na Yuda na Sila, kwa sababu wao pia walikuwa manabii, wakatia ndugu moyo kwa hotuba nyingi na wakawatia nguvu.+ 33  Kisha kupitisha wakati fulani kule, ndugu hao wakawaacha warudie kwa amani kwa wale wenye walikuwa wamewatuma. 34 * —— 35  Lakini Paulo na Barnaba wakabakia Antiokia, wakifundisha na kutangaza habari njema ya neno la Yehova* pamoja na wengine wengi. 36  Kisha siku fulani, Paulo akamuambia Barnaba: “Turudie sasa* na tutembelee ndugu katika kila muji kwenye tulitangaza neno la Yehova,* tuone wako namna gani.”+ 37  Barnaba alikuwa ameamua kabisa waende pamoja na Yohana, mwenye aliitwa Marko.+ 38  Lakini Paulo hakutaka waende pamoja naye, kwa sababu aliwaacha kule Pamfilia na hakuenda pamoja nao kwenye kazi.+ 39  Halafu kukatokea mulipuko mukali wa kasirani, na hivyo wakaachana; na Barnaba+ akamuchukua Marko na wakasafiri kwa mashua* kuenda Kipro. 40  Paulo akamuchagua Sila na kuondoka kisha ndugu kumuweka katika fazili zenye hazistahiliwe za Yehova.*+ 41  Akapitia Siria na Kilikia, akitia makutaniko nguvu.

Maelezo ya Chini

Ao “bishano.”
Ao “kibanda cha Daudi chenye kimeanguka; nyumba ya Daudi yenye imeanguka.”
Ao “wazo langu.”
Neno la Kigiriki por·neiʹa. Angalia Maana ya Maneno.
Ao “vitu vyenye viliuawa bila kutoshwa damu.”
Ao “eko.”
Ao “kuvuruga nafsi zenu.”
Ao “nafsi zao.”
Neno la Kigiriki por·neiʹa. Angalia Maana ya Maneno.
Ao “Kwaheri.”
Ao “vitu vyenye viliuawa bila kutoshwa damu.”
Ao pengine, “Tufanye yetu yote ili turudie.”
Ao “mashua ya maji; bateau.”