Matendo ya Mitume 9:1-43

  • Sauli akiwa katika njia kuelekea Damasko (1-9)

  • Anania anatumwa ili kusaidia Sauli (10-19a)

  • Sauli anahubiri juu ya Yesu katika Damasko (19b-25)

  • Sauli anatembelea Yerusalemu (26-31)

  • Petro anamuponyesha Ainea (32-35)

  • Dorkasi mwenye ukarimu anafufuliwa (36-43)

9  Lakini Sauli aliendelea kuogopesha wanafunzi wa Bwana na alikuwa anataka kuwaua,+ basi akaenda kwa kuhani mukubwa  na kumuomba barua ili azipeleke kwenye masinagogi katika Damasko, kusudi awalete Yerusalemu wakiwa wamefungwa wote wenye atapata wenye walikuwa wa Ile Njia,+ wanaume na wanamuke.  Sasa wakati alikuwa katika safari karibu kufika Damasko, kwa kushitukia mwangaza kutoka mbinguni ukaangaza kumuzunguka,+  na akaanguka chini na kusikia sauti yenye kumuambia: “Sauli, Sauli, sababu gani unanitesa?”  Akauliza: “Wewe ni nani Bwana?” Akajibu: “Mimi ni Yesu,+ mwenye unatesa.+  Lakini simama uende katika muji, na utaambiwa kile unapaswa kufanya.”  Sasa wanaume wenye walikuwa wanasafiri pamoja naye walisimama, na hawakuweza kusema jambo lolote, kwa kweli walisikia muvumo wa sauti lakini hawakuona mutu yeyote.+  Kisha Sauli akasimama, na hata kama macho yake yalikuwa yamefunguka, hakukuwa anaona kitu chochote. Basi wakamukamata kwenye mukono na wakamuongoza mupaka Damasko.  Na kwa siku tatu (3) hakuona kitu chochote,+ na hakukula ao kunywa. 10  Katika Damasko kulikuwa mwanafunzi fulani mwenye kuitwa Anania,+ na Bwana akamuambia katika maono: “Anania!” Akajibu: “Mimi huyu, Bwana.” 11  Bwana akamuambia: “Simama uende kwenye njia yenye kuitwa Yenye Kunyooka, na utafute mwanaume mwenye kuitwa Sauli, kutoka Tarso,+ kwenye nyumba ya Yuda. Kwa maana angalia! anasali, 12  na katika maono ameona mwanaume mwenye kuitwa Anania anaingia na anaweka mikono juu yake ili aweze kuona tena.”+ 13  Lakini Anania akajibu: “Bwana, nimesikia watu wengi wanasema juu ya mutu huyu, juu ya mambo yote mabaya yenye alifanyia watakatifu wako katika Yerusalemu. 14  Na hapa wakubwa wa makuhani wamemupatia mamlaka ili akamate* wote wenye wanaitia jina lako.”+ 15  Lakini Bwana akamuambia: “Uende! kwa sababu mutu huyu ni chombo+ chenye nimechagua ili kupeleka jina langu kwa mataifa+ na vilevile kwa wafalme+ na kwa wana wa Israeli. 16  Kwa maana nitamuonyesha mateso yote yenye yatamupata kwa sababu ya jina langu.”+ 17  Basi Anania akaenda na kuingia katika ile nyumba, na akaweka mikono juu yake na kusema: “Sauli, ndugu, Bwana Yesu mwenye alikutokea katika barabara wakati ulikuwa unakuja, amenituma ili uweze kuona tena na ujazwe roho takatifu.”+ 18  Na mara moja, vitu kama magamba vikaanguka kutoka kwenye macho yake, na akaanza kuona tena. Kisha akasimama na kubatizwa, 19  na akakula chakula na kupata nguvu. Akakaa kwa muda wa siku fulani pamoja na wanafunzi katika Damasko,+ 20  na mara moja akaanza kuhubiri katika masinagogi juu ya Yesu, kwamba huyu ndiye Mwana wa Mungu. 21  Lakini wale wote wenye walikuwa wanamusikia walishangaa na walikuwa wanasema: “Je, huyu haiko ule mutu mwenye alishambulia wale wenye wanaitia jina hilo kule Yerusalemu?+ Je, hakukuja hapa ili awakamate na kuwapeleka* kwa wakubwa wa makuhani?”+ 22  Lakini Sauli aliendelea kupata nguvu zaidi na zaidi na alikuwa anashangaza Wayahudi wenye walikuwa wanaishi Damasko, kwa maana alihakikisha kupatana na akili kwamba huyu ndiye Kristo.+ 23  Sasa wakati siku nyingi zilikuwa zimepita, Wayahudi wakafanya mupango pamoja ili kumuua.+ 24  Lakini, Sauli akavumbua kwamba walikuwa wanafanya mupango wa kumuua. Walikuwa pia wanalinda muzuri milango mikubwa ya muji muchana na usiku ili wamuue. 25  Basi wanafunzi wake wakamukamata na wakamushusha usiku kupitia tundu kwenye ukuta, akiwa ndani ya kitunga.+ 26  Wakati alifika Yerusalemu,+ akajaribu kujiunga na wanafunzi, lakini wote walimuogopa, kwa sababu hawakuamini kwamba alikuwa mwanafunzi. 27  Kwa hiyo, Barnaba+ akakuja kumusaidia na akamupeleka kwa mitume, na akawaelezea mambo mengi juu ya namna alimuona Bwana katika barabara,+ na kwamba alisema naye, na namna alisema bila woga katika jina la Yesu kule Damasko.+ 28  Basi akakaa pamoja nao, alikuwa anatembea kwa uhuru* katika Yerusalemu, na alikuwa anasema bila woga katika jina la Bwana. 29  Alikuwa anaongea na kubishana na Wayahudi wenye walikuwa wanasema Kigiriki, lakini hao walikuwa wanajaribu kumuua.+ 30  Wakati ndugu walijua jambo hilo, wakamushusha mupaka Kaisaria na wakamuacha aende Tarso.+ 31  Kisha, kwa kweli, kutaniko katika Yudea yote na Galilaya na Samaria+ likaingia katika kipindi cha amani, likajengwa; na kwa sababu lilitembea katika woga wa Yehova* na katika faraja ya roho takatifu,+ likaendelea kuongezeka. 32  Sasa wakati Petro alikuwa anasafiri katika eneo hilo lote, akashuka pia kwa watakatifu wenye walikuwa wanaishi Lida.+ 33  Akakuta kule mwanaume fulani mwenye kuitwa Ainea, mwenye alikuwa amelala kwenye kitanda chake kwa miaka munane (8), kwa maana alikuwa amepooza. 34  Petro akamuambia: “Ainea, Yesu Kristo anakuponyesha.+ Simama na utandike kitanda chako.”+ Na akasimama mara moja. 35  Wakati wale wote wenye kuishi Lida na katika Eneo Tambarare la Sharoni walimuona, wakageuka na kuwa upande wa Bwana. 36  Sasa kule Yopa kulikuwa mwanafunzi mumoja mwanamuke mwenye aliitwa Tabita, jina lenye wakati linatafsiriwa linamaanisha “Dorkasi.”* Alikuwa anazoea kutenda mema na kutoa zawadi za rehema. 37  Lakini siku hizo akakuwa mugonjwa na akakufa. Basi wakamunawisha mwili wote na kumulalisha katika chumba cha juu. 38  Kwa kuwa Lida ilikuwa karibu na Yopa, wakati wanafunzi walisikia kwamba Petro alikuwa katika muji huo, wakatuma wanaume wawili wamulilie: “Tafazali kuja kwetu bila kuchelewa.” 39  Halafu Petro akasimama na kuenda pamoja nao. Na wakati alifika, wakamupeleka katika kile chumba cha juu; na wajane wote wakakuja kwenye alikuwa wakilia na kuonyesha nguo nyingi na kanzu* zenye Dorkasi alitengeneza wakati alikuwa pamoja nao. 40  Kisha Petro akasema kila mutu aende inje,+ na akapiga magoti, akasali. Kisha akageuka kuelekea ule mwili, akasema: “Tabita, simama!” Akafungua macho yake na wakati aliona Petro, akakaa.+ 41  Petro akamunyooshea mukono, akamusimamisha, na akaita watakatifu na wajane, na akawaonyesha yeye akiwa muzima.+ 42  Jambo hilo likajulikana katika Yopa yote, na wengi wakakuwa waamini katika Bwana.+ 43  Petro akakaa Yopa siku kidogo pamoja na mutengenezaji wa ngozi mwenye kuitwa Simoni.+

Maelezo ya Chini

Tnn., “afunge; atie katika vifungo.”
Tnn., “kuwaongoza wakiwa wamefungwa.”
Tnn., “alikuwa anaingia na kutoka.”
Jina la Kigiriki Dorkasi na jina la Kiaramu Tabita, yote yanamaanisha “Swala.”
Ao “nguo za inje.”