Matendo ya Mitume 8:1-40

  • Sauli mutesaji (1-3)

  • Utumishi wa Filipo unakuwa na matokeo ya muzuri katika Samaria (4-13)

  • Petro na Yohana wanatumwa Samaria (14-17)

  • Simoni anajaribu kununua roho takatifu (18-25)

  • Towashi Mwetiopia (26-40)

8  Sauli, kwa upande wake, alikubaliana na kuuawa kwa Stefano.+ Katika siku hiyo mateso makubwa yakatokea juu ya kutaniko lenye lilikuwa Yerusalemu; wote, isipokuwa mitume, walitawanywa kila mahali katika maeneo ya Yudea na Samaria.+  Lakini wanaume wenye kumuogopa Mungu wakamubeba Stefano ili wamuzike, na wakafanya maombolezo makubwa juu yake.  Hata hivyo, Sauli akaanza kushambulia kutaniko. Alikuwa anaingia kwa nguvu katika nyumba moja kisha ingine, na kukokota inje wanaume na wanamuke na kuwatia katika gereza.+  Lakini, wale wenye walikuwa wametawanywa wakapita katika inchi wakitangaza habari njema ya lile neno.+  Sasa Filipo akashuka kuenda kwenye muji* wa Samaria+ na akaanza kuwahubiria juu ya Kristo.  Kwa umoja watu wengi walikuwa wanakazia uangalifu mambo yenye Filipo alisema, na wakati uleule walisikiliza na kuangalia alama zenye alikuwa anafanya.  Kwa maana wengi walikuwa na roho wachafu, na roho hao wachafu walikuwa wanafanya makelele kwa sauti kubwa na kutoka.+ Zaidi ya hayo, watu wengi wenye walikuwa wamepooza na vilema wa miguu waliponyeshwa.  Basi kukakuwa furaha kubwa katika muji huo.  Sasa katika muji huo kulikuwa mwanaume mwenye aliitwa Simoni, mwenye mbele ya pale alikuwa anafanya uchawi na kushangaza taifa la Samaria, alikuwa anasema kwamba yeye alikuwa mutu wa maana. 10  Wote, kuanzia mudogo zaidi mupaka mukubwa zaidi, walikuwa wanamukazia uangalifu na kusema: “Mutu huyu ndiye Nguvu za Mungu, zenye zinaitwa Kubwa.” 11  Basi walikuwa wanamukazia uangalifu kwa sababu alikuwa amewashangaza kwa siku nyingi kupitia uchawi wake. 12  Lakini wakati walimuamini Filipo, mwenye alikuwa anatangaza habari njema ya Ufalme wa Mungu+ na ya jina la Yesu Kristo, wanaume na vilevile wanamuke walikuwa wanabatizwa.+ 13  Simoni mwenyewe pia akakuwa muamini, na kisha kubatizwa, akaendelea kuwa pamoja na Filipo;+ na akashangaa kuona alama na matendo makubwa yenye nguvu yenye yalikuwa yanafanyika. 14  Wakati mitume katika Yerusalemu walisikia kwamba Samaria ilikuwa imekubali neno la Mungu,+ wakatuma kwao Petro na Yohana; 15  na hawa wakashuka kuenda kule na wakasali kwa ajili yao ili wapate roho takatifu.+ 16  Kwa maana ilikuwa bado haijakuja juu ya mutu yeyote kati yao, lakini walikuwa wamebatizwa tu katika jina la Bwana Yesu.+ 17  Basi wakaweka mikono yao juu yao,+ na wakaanza kupokea roho takatifu. 18  Sasa wakati Simoni aliona kwamba watu walikuwa wanapokea roho wakati mitume walikuwa wanaweka mikono juu yao, akawapatia feza, 19  akisema: “Munipatie mimi pia mamlaka hii, ili mutu yeyote mwenye nitaweka mikono juu yake apokee roho takatifu.” 20  Lakini Petro akamuambia: “Feza zako ziangamie pamoja na wewe, kwa sababu uliwaza kama unaweza kupata zawadi ya bure ya Mungu kupitia feza.+ 21  Wewe hauna sehemu ao fungu katika jambo hili, kwa maana moyo wako hauko wenye kunyooka mbele ya macho ya Mungu. 22  Basi tubu huu ubaya wako, na umulilie Yehova,* ili ikiwezekana, usamehewe nia mubaya ya moyo wako; 23  kwa maana ninaona wewe ni sumu yenye uchungu* na mutumwa wa ukosefu wa haki.” 24  Simoni akawaambia: “Mumulilie* Yehova* kwa ajili yangu ili nisipatwe na jambo hata moja kati ya mambo yenye mulisema.” 25  Kwa hiyo, wakati walikuwa wametoa ushahidi kikamili na kusema neno la Yehova,* wakaanza kurudia Yerusalemu, na wakaenda wakitangaza habari njema katika vijiji vingi vya Wasamaria.+ 26  Lakini, malaika wa Yehova*+ akamuambia Filipo, kwa kusema: “Simama na uende upande wa kusini kwenye barabara yenye inashuka kutoka Yerusalemu kuenda Gaza.” (Hii ni barabara yenye kupita katika jangwa.) 27  Basi akasimama na kuenda, na angalia! towashi Mwetiopia,* mwanaume mwenye alikuwa na mamlaka chini ya Kandake, malkia wa Waetiopia, na mwenye alikuwa anasimamia hazina yote ya malkia. Alikuwa ameenda Yerusalemu kuabudu,+ 28  sasa alikuwa anarudia na alikuwa amekaa katika gari lake, akisoma kwa sauti kubwa nabii Isaya. 29  Kwa hiyo roho ikamuambia Filipo: “Uende na ukaribie gari hilo.” 30  Filipo akakimbia pembeni-pembeni na akamusikia iko* anasoma kwa sauti kubwa nabii Isaya, akamuuliza: “Je, kweli unajua* mambo yenye unasoma?” 31  Akajibu: “Kwa kweli, ninaweza kujua namna gani kama mutu fulani haniongoze?” Basi akaomba Filipo apande na akae pamoja naye. 32  Sasa hii ndiyo sehemu ya Andiko yenye alikuwa anasoma: “Kama kondoo, alipelekwa kwenye machinjo, na kama mwana-kondoo mwenye kukaa kimya mbele ya mutu wa kumukata manyoya, yeye pia hafungue kinywa chake.+ 33  Wakati alikuwa anapatishwa haya, haki iliondolewa kwake.+ Ni nani ataeleza mambo mengi juu ya kizazi chake? Kwa sababu uzima wake unaondolewa katika dunia.”+ 34  Basi ule towashi akamuambia Filipo: “Tafazali uniambie, nabii anasema vile juu ya nani? Anasema juu yake mwenyewe ao juu ya mutu mwingine?” 35  Filipo akaanza kusema, na akaanza na andiko hilo, akamutangazia habari njema juu ya Yesu. 36  Sasa wakati walikuwa wanaenda kwenye ile barabara, wakafika mahali kwenye kuko maji, na ule towashi akasema: “Angalia! Hapa kuko maji; ni kitu gani kinanizuia nisibatizwe?” 37 * —— 38  Halafu akaamuru gari lisimame, na wote wawili Filipo na towashi wakaingia ndani ya maji, na akamubatiza. 39  Wakati walipanda kutoka katika maji, roho ya Yehova* ikamuongoza Filipo haraka mahali pengine, na ule towashi hakumuona tena, lakini akaendelea na safari yake akiwa na furaha. 40  Lakini, Filipo akajikuta amefika kule Ashdodi, na akapita katika eneo hilo na akaendelea kutangaza habari njema katika miji yote mupaka wakati alifika Kaisaria.+

Maelezo ya Chini

Ao pengine, “muji mumoja.”
Tnn., “nyongo ya uchungu.”
Ao “Muombe dua kwa.”
Ao “ofisa Mwetiopia wa makao ya kifalme.”
Ao “eko.”
Ao “unaelewa.”