Matendo ya Mitume 19:1-41

  • Paulo katika Efeso; watu fulani wanabatizwa tena (1-7)

  • Paulo anahangaikia sana kazi ya kufundisha (8-10)

  • Matokeo ya muzuri hata kama kuko pepo wachafu (11-20)

  • Muvurugo katika Efeso (21-41)

19  Kisha, wakati Apolo+ alikuwa Korinto, Paulo alisafiri katika barabara mbali na bahari na akashuka mupaka Efeso.+ Akakuta kule wanafunzi fulani  na kuwauliza: “Wakati mulianza kuamini, je, mulipokea roho takatifu?”+ Wakamujibu: “Nini! Hatujasikia hata siku moja kama kuko roho takatifu.”  Basi akawauliza: “Sasa mulibatizwa katika ubatizo gani?” Wakajibu: “Katika ubatizo wa Yohana.”+  Paulo akasema: “Yohana alibatiza katika ubatizo wenye kuonyesha kutubu,+ alikuwa anaambia watu wamuamini ule mwenye anakuja kisha yeye,+ ni kusema, Yesu.”  Wakati walisikia mambo hayo, wakabatizwa katika jina la Bwana Yesu.  Na wakati Paulo aliweka mikono yake juu yao, roho takatifu ikakuja juu yao+ na wakaanza kusema katika luga za kigeni na kutoa unabii.+  Wote walikuwa wanaume karibu kumi na mbili (12).  Akaingia katika sinagogi,+ na kwa miezi tatu (3) akasema bila woga, akitoa hotuba na kufikiri na watu kwa kuwasadikisha juu ya Ufalme wa Mungu.+  Lakini wakati wamoja kati yao walikataa kwa kichwa-nguvu kuamini,* wakisema mubaya juu ya Ile Njia+ mbele ya watu wengi, akawaacha+ na kutosha wanafunzi kwenye watu hao walikuwa, na kila siku alikuwa anatoa hotuba katika jumba la masomo ya Tirano. 10  Jambo hilo liliendelea kwa miaka mbili, mupaka wote wenye walikuwa wanaishi katika jimbo la Asia wakasikia neno la Bwana, Wayahudi na Wagiriki pia. 11  Na Mungu akaendelea kufanya matendo ya ajabu yenye nguvu kupitia mikono ya Paulo,+ 12  hivi kwamba hata nguo na aproni* zenye ziligusa mwili wake zilipelekwa kwa wagonjwa,+ na magonjwa yakawatoka, na roho waovu wakatoka.+ 13  Lakini Wayahudi fulani wenye walikuwa wanasafiri huku na huku wakifukuza pepo wachafu, walijaribu pia kutumia jina la Bwana Yesu kwa wale wenye walikuwa na roho waovu; walikuwa wanasema: “Ninakuagiza kwa uzito katika jina la Yesu mwenye Paulo anahubiri.”+ 14  Sasa kulikuwa wana saba (7) wa Skewa, mukubwa wa makuhani wa Kiyahudi, wenye walikuwa wanafanya vile. 15  Lakini roho muovu akawajibu: “Mimi ninamujua Yesu+ na ninamujua Paulo+ ni nani; lakini ninyi ni nani?” 16  Halafu ule mutu mwenye alikuwa na roho muovu akawarukia, akawapita nguvu mumoja baada ya mwingine, akawashinda, na hivyo wakakimbia kutoka katika nyumba hiyo wakiwa uchi na wakiwa wameumizwa. 17  Jambo hilo likajulikana na wote, Wayahudi na pia Wagiriki wenye waliishi kule Efeso; na wote wakaogopa, na jina la Bwana Yesu likaendelea kutukuzwa. 18  Na wengi kati ya wale wenye walikuwa wameamini walikuwa wanakuja na kuungama na kueleza waziwazi mambo yenye walizoea kufanya. 19  Kwa kweli, hesabu kubwa ya wale wenye walizoea kufanya uchawi wakakusanya vitabu vyao pamoja na wakaviteketeza kwa moto mbele ya watu wote.+ Na wakafanya hesabu na kuona kwamba vitabu hivyo vilikuwa na samani ya vipande elfu makumi tano (50000) vya feza. 20  Hivyo kwa njia yenye nguvu, neno la Yehova* likaendelea kuongezeka na kuwa lenye nguvu zaidi.+ 21  Kisha mambo hayo kufanyika, Paulo akaamua katika roho yake kwamba kisha kupitia Makedonia+ na Akaya, atasafiri kuenda Yerusalemu.+ Akasema: “Kisha kuenda kule, ninapaswa pia kuona Roma.”+ 22  Basi akatuma wawili kati ya wale wenye walikuwa wanamutumikia waende Makedonia; walikuwa Timoteo+ na Erasto,+ lakini yeye akaendelea kukaa katika jimbo la Asia kwa wakati fulani. 23  Wakati huo kukatokea muvurugo mukubwa+ juu ya Ile Njia.+ 24  Kwa maana mutu mumoja mwenye kuitwa Demetrio, fundi wa feza mwenye alitengeneza vihekalu vya feza vya Artemi, aliletea mafundi faida kubwa.+ 25  Akawakusanya pamoja na wengine wenye walikuwa wanatengeneza vitu kama hivyo na kuwaambia: “Wanaume, munajua muzuri kwamba utajiri wetu unatokana na biashara hii. 26  Sasa munaona na munasikia namna, haiko tu katika Efeso,+ lakini pia katika karibu jimbo lote la Asia, huyu Paulo ameshawishi watu wengi sana na kuwafanya wakuwe na mawazo mengine, kwa kusema kwamba miungu yenye ilitengenezwa kwa mikono haiko miungu kabisa.+ 27  Zaidi ya hayo, hatari haiko tu kwamba biashara yetu itapata sifa mubaya lakini pia hekalu la Artemi mungu mukubwa mwanamuke, litaonwa kuwa bure, na yeye mwenye kuabudiwa katika jimbo lote la Asia na dunia yenye kuikaliwa na watu atapoteza utukufu wake.” 28  Wakati walisikia jambo hilo wakajaa kasirani, na watu wakaanza kusema kwa sauti kubwa: “Artemi wa Waefeso ni mukubwa!” 29  Basi muji ukajaa muvurugo na wote pamoja wakakimbia na kuingia katika jumba la maonyesho, wakamukokota Gayo na Aristarko,+ Wamakedonia wenye walikuwa wanasafiri pamoja na Paulo. 30  Na Paulo alitaka kuingia ndani kwenye watu walikuwa, lakini wanafunzi hawakumuruhusu. 31  Hata wamoja kati ya wasimamizi wa sikukuu na michezo wenye walikuwa wanamuonyesha urafiki, wakamutumia ujumbe, wakimuomba asijitie katika hatari kwa kuingia katika jumba la maonyesho. 32  Kwa kweli, wamoja kati yao walikuwa wanasema kwa sauti kubwa jambo moja na wengine jambo lingine; kwa maana mukusanyiko ulikuwa umevurugika, na wengi kati yao hawakujua sababu gani walikuwa wamekusanyika. 33  Basi wakamutosha Aleksanda katikati ya watu wengi, Wayahudi walikuwa wanamusukuma mbele, na Aleksanda akafanya alama kwa mukono na alitaka kujitetea mbele ya watu. 34  Lakini wakati walitambua kwamba alikuwa Muyahudi, wote wakaanza kusema kwa sauti kubwa kwa karibu saa mbili: “Artemi wa Waefeso ni mukubwa!” 35  Wakati karani wa muji alifikia mwishowe kunyamazisha wale watu wengi, akasema: “Watu wa Efeso, kwa kweli ni nani kati ya wanadamu mwenye hajue kwamba muji wa Efeso ndio mulinzi wa hekalu la Artemi mukubwa na wa sanamu yenye ilianguka kutoka mbinguni? 36  Kwa kuwa mambo haya hayawezi kupingwa, mutulie na musitende haraka. 37  Kwa maana mumeleta hapa watu hawa wenye hawaibe katika mahekalu na hawamutukane mungu wetu mwanamuke. 38  Basi kama Demetrio+ na mafundi wenye kuwa pamoja naye wako na jambo la kumushitaki mutu fulani, siku za kukata maneno kwenye tribinali zinafanywa na kuko magavana wa jimbo; muache kila mumoja alete mashitaka yake juu ya mwenzake. 39  Lakini kama munatafuta jambo lingine zaidi ya hilo, linapaswa kuamuliwa katika mukusanyiko wa kawaida. 40  Kwa maana kwa kweli tuko katika hatari ya kushitakiwa kuwa tunachochea uasi juu ya jambo hili la leo, kwa kuwa hatuna sababu yoyote yenye tunaweza kutoa ili kueleza juu ya nini kuko kikundi hiki chenye kuleta muvurugo.” 41  Na kisha kusema mambo hayo, akaomba mukusanyiko uende.

Maelezo ya Chini

Ao “waliendelea kujifanya kuwa wagumu na kukataa kuamini.”
Ao “tabliers.