Matendo ya Mitume 6:1-15

  • Wanaume saba wanachaguliwa ili kutumikia (1-7)

  • Stefano anashitakiwa kuwa anamutukana Mungu (8-15)

6  Sasa katika siku hizo wakati wanafunzi walikuwa wanaongezeka, Wayahudi wenye kusema Kigiriki walianza kunungunikia Wayahudi wenye kusema Kiebrania, kwa sababu wajane wao hawakukuwa wanapewa sehemu yao katika ugawaji wa chakula wa kila siku.+  Basi wale Kumi na Mbili (12) wakaita wanafunzi wengi pamoja na kuwaambia: “Haiko muzuri* sisi tuache neno la Mungu ili kugawa chakula kwenye meza.+  Basi, ndugu, mujichagulie kati yenu wanaume saba (7) wenye wanajulikana kuwa na sifa za muzuri,*+ wenye kujaa roho na hekima,+ ili tuwaweke wasimamie kazi hii ya lazima;+  lakini sisi tutajitoa kwa sala na utumishi wa neno.”  Jambo lenye walisema likawapendeza wote, na wakachagua Stefano, mwanaume mwenye kujaa imani na roho takatifu, vilevile Filipo,+ Prokoro, Nikanori, Timoni, Parmena, na Nikolao, mugeuzwa-imani wa Antiokia.  Wakawaleta kwa mitume, na kisha kusali, wakaweka mikono yao juu yao.+  Kwa hiyo, neno la Mungu likaendelea kuenea,+ na hesabu ya wanafunzi ikaendelea kuongezeka sana+ katika Yerusalemu; na makuhani wengi sana wakaanza kutii imani.+  Sasa Stefano, akiwa amekubaliwa na Mungu na akiwa amejaa nguvu, alikuwa anafanya maajabu na alama nyingi kati ya watu.  Lakini watu fulani wa lile lenye liliitwa Sinagogi la Watu Wenye Waliwekwa Huru wakakuja, pamoja na Wakirene fulani na Waaleksandria, na watu fulani kutoka Kilikia na Asia, ili kubishana na Stefano. 10  Lakini hawakuweza kumushinda kwa sababu ya hekima yake na roho yenye ilimuongoza kusema.+ 11  Kisha wakashawishi watu kwa uficho waseme: “Tumemusikia anasema maneno ya kumutukana Musa na Mungu.” 12  Na wakachochea watu, wazee, na waandishi, na wakakuja kwake kwa kushitukia, wakamukamata kwa nguvu na kumupeleka kwenye Sanhedrini. 13  Na wakaleta mashahidi wa uongo, wenye walisema: “Mutu huyu haache kusema mambo yenye hayafae juu ya mahali hapa patakatifu na juu ya Sheria. 14  Kwa mufano, tumemusikia anasema kwamba huyu Yesu Munazareti ataangusha mahali hapa na kubadilisha desturi zenye Musa alituachia.” 15  Na kwa kuwa wote wenye walikuwa wamekaa katika Sanhedrini walimukazia macho, waliona kwamba uso wake ulikuwa kama uso wa malaika.

Maelezo ya Chini

Tnn., “Haipendeze.”
Ao “wenye watu wanasema mambo ya muzuri juu yao.”