Matendo ya Mitume 14:1-28

  • Ongezeko na upinzani kule Ikoniamu (1-7)

  • Wanazaniwa kuwa miungu kule Listra (8-18)

  • Paulo anaokoka kufa kisha kupigwa majiwe (19, 20)

  • Kutia nguvu makutaniko (21-23)

  • Wanarudia Antiokia ya Siria (24-28)

14  Sasa kule Ikoniamu wakaingia pamoja katika sinagogi la Wayahudi, na wakasema muzuri sana mupaka watu wengi, Wayahudi na pia Wagiriki wakakuwa waamini.  Lakini Wayahudi wenye hawakuamini wakachochea mubaya watu* wa mataifa na kuwafanya wapinge ndugu.+  Basi wakatumia wakati murefu wakisema bila woga kwa mamlaka ya Yehova,* mwenye alitoa ushahidi juu ya neno la fazili zake zenye hazistahiliwe kwa kuruhusu alama na maajabu vitokee kupitia wao.+  Hata hivyo, watu katika muji waligawanyika; wamoja walikuwa upande wa Wayahudi lakini wengine upande wa mitume.  Wakati watu wa mataifa na pia Wayahudi pamoja na watawala wao walijaribu kuwatendea kwa zarau na kuwapiga majiwe,+  wakajulishwa jambo hilo, na wakakimbilia katika miji ya Likaonia, Listra na Derbe, na katika inchi ya pembeni-pembeni.+  Na kule wakaendelea kutangaza habari njema.  Sasa kule Listra kulikuwa mwanaume mumoja mwenye alikuwa amekaa chini, alikuwa kilema wa miguu. Alikuwa kilema wa miguu tangu kuzaliwa kwake na alikuwa hajatembea hata siku moja.  Mutu huyo alikuwa anamusikiliza Paulo wakati alikuwa anasema. Wakati Paulo alimukazia macho na kuona kwamba iko* na imani ya kuponyeshwa,+ 10  akamuambia kwa sauti kubwa: “Simama kwa miguu yako.” Basi ule mwanaume akaruka na kuanza kutembea.+ 11  Wakati watu wengi waliona jambo lenye Paulo alifanya, wakasema kwa sauti kubwa katika luga ya Kilikaonia: “Miungu imekuwa kama wanadamu na imeshuka kwetu!”+ 12  Barnaba wakaanza kumuita Zeu, lakini Paulo wakamuita Herme, kwa sababu ni yeye alikuwa anasema sana kuliko wengine. 13  Na kuhani wa Zeu, mwenye hekalu lake lilikuwa kwenye muingilio wa muji, akaleta ngombe-dume na mataji ya maua kwenye milango mikubwa ya muji, na alitaka kutoa zabihu pamoja na wale watu wengi. 14  Lakini, wakati mitume Barnaba na Paulo walisikia jambo hilo, wakapasua nguo zao na wakaruka katikati ya watu wengi na kusema kwa sauti kubwa: 15  “Wanaume, sababu gani munafanya mambo haya? Sisi pia ni wanadamu wenye kuwa na uzaifu uleule kama wenu.+ Na tunawatangazia ninyi habari njema, ili mugeuke na kuacha mambo haya yenye hayana maana na mukuje kwa Mungu mwenye kuishi, mwenye alifanya mbingu na dunia na bahari na vitu vyote vyenye kuwa ndani.+ 16  Katika vizazi vyenye vilipita aliruhusu mataifa yote waendelee kutembea katika njia zao,+ 17  hata kama hakukosa kutoa ushahidi+ juu yake mwenyewe kwa kutenda mema, aliwapatia ninyi mvua kutoka mbinguni na vipindi vya kuzaa matunda,+ na kuwapatia chakula kwa wingi na kujaza mioyo yenu furaha.”+ 18  Na hata kama walisema mambo hayo, walizuia kwa shida wale watu wengi wasiwatolee zabihu. 19  Lakini Wayahudi wakafika kutoka Antiokia na Ikoniamu na wakashawishi watu wengi,+ na wakamupiga Paulo majiwe na kumukokota inje ya muji, wakiwaza kwamba amekufa.+ 20  Lakini, wakati wanafunzi walimuzunguka, akasimama na kuingia katika muji. Siku yenye ilifuata akatoka pamoja na Barnaba na kuenda Derbe.+ 21  Kisha kutangazia muji huo habari njema na kufanya watu wengi kuwa wanafunzi, wakarudia Listra, Ikoniamu, na Antiokia. 22  Kule wakatia wanafunzi nguvu,*+ kwa kuwatia moyo wabakie katika imani na kusema: “Lazima tuingie katika Ufalme wa Mungu kupitia taabu nyingi.”+ 23  Zaidi ya hayo, wakaweka wazee kwa ajili yao katika kila kutaniko,+ wakitoa sala na kufunga,+ na wakawatia katika mikono ya Yehova,* mwenye walikuwa wameamini. 24  Kisha wakapita katika Pisidia na kuingia Pamfilia,+ 25  na kisha kutangaza neno katika Perga, wakashuka kuenda Atalia. 26  Kutoka kule wakasafiri kwa mashua* kuenda Antiokia, kwenye walikuwa wamewekwa katika fazili zenye hazistahiliwe za Mungu kwa ajili ya kazi yenye sasa walikuwa wametimiza kabisa.+ 27  Wakati walikuwa wamefika na kukusanya kutaniko pamoja, wakaeleza mambo mengi yenye Mungu alikuwa amefanya kupitia wao, na kwamba alikuwa amefungulia mataifa mulango wa kuingia katika imani.+ 28  Basi wakatumia wakati murefu pamoja na wanafunzi.

Maelezo ya Chini

Ao “nafsi za watu.”
Ao “eko.”
Ao “wakatia nafsi za wanafunzi nguvu.”
Ao “mashua ya maji; bateau.”