Matendo ya Mitume 21:1-40

  • Safari ya kuenda Yerusalemu (1-14)

  • Kufika Yerusalemu (15-19)

  • Paulo anafuata shauri la wazee (20-26)

  • Muvurugo katika hekalu; Paulo anakamatwa (27-36)

  • Paulo anaruhusiwa kusema na watu wengi (37-40)

21  Wakati mwishowe tuliweza kujiondoa kwao na kusafiri katika bahari, tulienda moja kwa moja mupaka Kosi, siku yenye ilifuata tukafika Rode, na kutoka kule tukaenda Patara.  Wakati tulipata mashua* ya kuvuka kuenda Foinike, tukapanda ndani na tukasafiri katika bahari.  Kisha kufika mahali kwenye tuliweza kuona kisiwa cha Kipro, tukakiacha nyuma upande wa kushoto* tukaelekea Siria, na tukafika Tiro kwenye mashua* ilipaswa kushusha mizigo yake.  Tukatafuta wanafunzi na wakati tuliwapata tukakaa kule siku saba (7). Lakini kupitia roho, wanafunzi wakamuambia Paulo tena na tena asikanyange Yerusalemu.+  Basi, kisha kumaliza wakati wetu kule, tukaondoka na tukaanza kuenda, lakini wote, pamoja na wanamuke na watoto, wakatusindikiza mupaka inje ya muji. Na tukapiga magoti pembeni ya bahari, tukasali  na tukaagana. Halafu tukapanda katika mashua,* nao wakarudia kwenye nyumba zao.  Kisha tukamaliza safari ya bahari kutoka Tiro na tukafika Tolemai, na tukasalimia ndugu na kukaa nao siku moja.  Siku yenye ilifuata tukatoka na kufika Kaisaria, na tukaingia katika nyumba ya Filipo mweneza-injili, mwenye alikuwa mumoja wa wale wanaume saba (7),+ na tukakaa pamoja naye.  Mutu huyo alikuwa na mabinti ine (4) wenye walikuwa hawajaolewa,* na walikuwa wanatoa unabii.+ 10  Lakini wakati tulikuwa tumekaa kule kwa siku fulani, nabii mwenye kuitwa Agabo+ akashuka kutoka Yudea. 11  Akakuja mahali tulikuwa na akakamata mukaba* wa Paulo, akajifunga miguu na mikono na kusema: “Roho takatifu inasema hivi, ‘Mwanaume mwenye mukaba huu, Wayahudi watamufunga hivi kule Yerusalemu+ na kumutia katika mikono ya watu wa mataifa.’”+ 12  Sasa wakati tulisikia vile, sisi na wale wenye walikuwa pale tukaanza kumuomba asipande kuenda Yerusalemu. 13  Kisha Paulo akasema: “Sababu gani munalia na kujaribu kuregeza azimio langu?* Mukuwe hakika kwamba niko tayari hapana kufungwa tu lakini pia kufa kwa ajili ya jina la Bwana Yesu+ kule Yerusalemu.” 14  Wakati tulishindwa kumushawishi, tukaacha kumupinga* na tukasema: “Mapenzi ya Yehova* yatendeke.” 15  Sasa kisha siku hizo tukajitayarisha kwa ajili ya safari na tukaanza kuenda Yerusalemu. 16  Wamoja kati ya wanafunzi kutoka Kaisaria wakaenda pia pamoja na sisi, wakatupeleka kwa Munasoni wa Kipro, mwanafunzi wa zamani mwenye tulipaswa kuwa wageni katika nyumba yake. 17  Wakati tulifika Yerusalemu, ndugu wakatukaribisha kwa furaha. 18  Lakini siku yenye ilifuata Paulo akaenda pamoja na sisi kwa Yakobo,+ na wazee wote walikuwa pale. 19  Akawasalimia na kuanza kuwaelezea kwa urefu mambo yenye Mungu alifanya katikati ya mataifa kupitia utumishi wake. 20  Kisha kusikia jambo hilo, wakaanza kumutukuza Mungu, lakini wakamuambia: “Ndugu, unaona namna kuko maelfu ya Wayahudi wenye wamekuwa waamini, na wote ni wenye bidii kwa ajili ya Sheria.+ 21  Lakini wamesikia habari fulani juu yako kwamba wewe umekuwa ukifundisha Wayahudi wote kati ya mataifa kuacha sheria ya Musa, ukiwaambia wasitahiri watoto wao na wasifuate desturi za kawaida.+ 22  Sasa ni nini kinapaswa kufanywa? Hawatakosa kusikia kwamba umefika. 23  Basi fanya jambo lenye tunakuambia: Tuko na wanaume ine (4) wenye walijiwekea wenyewe naziri. 24  Chukua watu hawa na ujitakase pamoja nao kulingana na desturi na uwalipie mambo yenye wako nayo lazima, ili wanyolewe vichwa vyao. Kisha wote watajua kwamba habari zenye waliambiwa juu yako haziko za kweli, lakini unatembea kwa utaratibu na pia unashika Sheria.+ 25  Na waamini wenye kutoka katika mataifa, tumewatumia uamuzi wetu kwa maandishi kwamba wanapaswa kuepuka vitu vyenye vilitolewa zabihu kwa sanamu+ na pia damu,+ na vitu vyenye vilinyongwa,*+ na uasherati.”*+ 26  Kisha, siku yenye ilifuata Paulo akachukua wanaume hao na kujitakasa pamoja nao kulingana na desturi+ na akaingia katika hekalu ili kujulisha ni wakati gani siku za kujitakasa zingeisha na ni wakati gani toleo lilipaswa kutolewa kwa ajili ya kila mumoja wao. 27  Sasa wakati zile siku saba (7) zilikaribia kuisha, Wayahudi kutoka Asia, wakati walimuona katika hekalu, wakachochea kile kikundi chote cha watu, na wakamukamata, 28  wakisema kwa sauti kubwa: “Wanaume wa Israeli, mutusaidie! Mwanaume huyu ndiye anafundisha watu kila mahali kupinga watu wetu na Sheria yetu na mahali hapa. Na zaidi ya hayo, aliingiza hata Wagiriki katika hekalu na amechafua mahali hapa patakatifu.”+ 29  Kwa maana walikuwa wamemuona kwanza Trofimo+ Mwefeso katika muji akiwa pamoja naye, na waliwaza Paulo alikuwa amemuingiza katika hekalu. 30  Muji wote ukakuwa katika muvurugo, watu wakakimbia pamoja na wakakuja na kumukamata Paulo na kumukokotea inje ya hekalu, na mara moja milango ikafungwa. 31  Wakati walikuwa wanajaribu kumuua, kiongozi wa kikundi cha maaskari akapata habari kwamba Yerusalemu yote ilikuwa katika muvurugo; 32  na mara moja akachukua maaskari na maofisa wa jeshi na wakashuka mbio kuenda kule. Wakati watu hao waliona ule kiongozi wa jeshi na maaskari, wakaacha kumupiga Paulo. 33  Kisha, ule kiongozi wa jeshi akakaribia, akamukamata na kumutia chini ya ulinzi na kuamuru afungwe kwa minyororo mbili;+ kisha akauliza yeye alikuwa nani na alikuwa amefanya nini. 34  Lakini wamoja kati ya kile kikundi cha watu wakaanza kusema jambo moja kwa sauti kubwa, na wengine jambo lingine. Basi kwa kuwa yeye mwenyewe alishindwa kujua jambo lolote la hakika kwa sababu ya fujo hizo, akaamuru apelekwe kwenye makao ya maaskari. 35  Lakini wakati alifika kwenye ngazi, ilikuwa lazima maaskari wamubebe kwa sababu ya jeuri ya kikundi hicho cha watu, 36  kwa maana watu wengi waliendelea kuwafuata, wakisema kwa sauti kubwa: “Umuue!” 37  Wakati alikuwa karibu kuingizwa katika makao ya maaskari, Paulo akamuuliza ule kiongozi wa jeshi: “Ninaruhusiwa kukuambia jambo fulani?” Akasema: “Je, unaweza kusema Kigiriki? 38  Je, haiko wewe ndiye ule Mumisri mwenye hivi majuzi alichochea uasi na kuongoza wale wanaume elfu ine (4000) wenye visu kuingia katika jangwa?” 39  Halafu Paulo akasema: “Mimi kwa kweli ni Muyahudi+ wa Tarso+ katika Kilikia, raia wa muji wenye haukose kujulikana. Basi ninakuomba, uniruhusu niseme na watu hawa.” 40  Kisha kumupatia ruhusa, Paulo, akiwa amesimama kwenye ngazi, akafanyia watu alama kwa mukono. Wakati kulikuwa kimya kabisa, akawaambia katika luga ya Kiebrania,+ kwa kusema:

Maelezo ya Chini

Ao “mashua ya maji; bateau.”
Ao “upande wa bandari.”
Ao “mashua ya maji; bateau.”
Ao “mashua ya maji; bateau.”
Tnn., “mabikira.”
Ao “mushipi.”
Ao “kunifanya kuwa zaifu katika moyo?”
Tnn., “tukanyamaza.”
Ao “vitu vyenye viliuawa bila kutoshwa damu.”
Neno la Kigiriki por·neiʹa. Angalia Maana ya Maneno.