Matendo ya Mitume 1:1-26

  • Ujumbe kwa Teofilo (1-5)

  • Mashahidi mupaka kwenye miisho ya dunia  (6-8)

  • Yesu anapanda mbinguni (9-11)

  • Wanafunzi wanakusanyika kwa umoja (12-14)

  • Matia anachaguliwa ili achukue nafasi ya Yuda  (15-26)

1  Ee Teofilo, niliandika ile habari ya kwanza ili kuzungumuzia mambo yote yenye Yesu alianza kufanya na kufundisha+  mupaka siku yenye alipandishwa juu,+ kisha kutoa maagizo kupitia roho takatifu kwa mitume wenye alichagua.+  Kisha kuteseka, alijionyesha mwenyewe kwao akiwa muzima kupitia uhakikisho mwingi wenye kusadikisha.+ Walimuona kwa muda wa siku makumi ine (40), na alikuwa anasema juu ya Ufalme wa Mungu.+  Wakati alikutana nao, aliwaamuru: “Musitoke Yerusalemu,+ lakini muendelee kungojea kile chenye Baba aliahidi,+ kile chenye mulisikia ninazungumuzia;  kwa maana Yohana, kwa kweli, alibatiza kwa maji, lakini ninyi mutabatizwa kwa roho takatifu+ kisha siku kidogo.”  Basi, wakati walikuwa wamekusanyika, wakamuuliza: “Bwana, je, unarudishia Israeli ufalme wakati huu?”+  Akawaambia: “Haiko kazi yenu kujua nyakati ao vipindi vyenye Baba ameweka katika mamlaka yake mwenyewe.+  Lakini mutapokea nguvu wakati roho takatifu itakuja juu yenu,+ na mutakuwa mashahidi+ wangu katika Yerusalemu,+ katika Yudea yote na Samaria,+ na mupaka kwenye sehemu ya mbali zaidi* ya dunia.”+  Kisha kusema maneno hayo, wakati walikuwa wanaangalia, akainuliwa juu na wingu likamufunika na hawakumuona tena.+ 10  Na wakati walikuwa wanaangalia katika anga wakati alikuwa anaenda, mara moja wanaume wawili wenye kuvaa nguo nyeupe+ wakasimama pembeni yao 11  na kusema: “Wanaume wa Galilaya, sababu gani munasimama na kuangalia katika anga? Huyu Yesu mwenye alipandishwa juu kutoka kwenu ili kuenda katika anga, atakuja kwa namna ileile mumemuona anaenda katika anga.” 12  Basi wakarudia Yerusalemu+ kutoka kwenye mulima wenye kuitwa Mulima wa Mizeituni, wenye kuwa karibu na Yerusalemu, kwenye umbali tu wa safari ya siku ya sabato. 13  Wakati walifika, wakapanda katika chumba cha juu, kwenye walikuwa wanakaa. Walikuwa Petro na pia Yohana na Yakobo na Andrea, Filipo na Tomasi, Bartolomayo na Matayo, Yakobo mwana wa Alfayo, na Simoni mwenye bidii, na Yuda mwana wa Yakobo.+ 14  Kwa kusudi moja, hawa wote waliendelea kusali bila kuacha, pamoja na wanamuke fulani+ na Maria mama ya Yesu pamoja na ndugu za Yesu.+ 15  Katika siku hizo Petro akasimama katikati ya ndugu (hesabu ya watu wote kwa ujumla ilikuwa mia moja makumi mbili [120]) na akasema: 16  “Wanaume, ndugu, ilikuwa lazima andiko litimizwe lenye roho takatifu ilisema kwa njia ya unabii kupitia Daudi juu ya Yuda,+ mwenye alikuwa kiongozi wa wale wenye walimukamata Yesu.+ 17  Kwa maana alikuwa amehesabiwa pamoja na sisi+ na alifanya utumishi huu kama sisi. 18  (Kwa hiyo, mutu huyo alinunua shamba kwa mushahara wa ukosefu wa haki,+ na akaanguka kichwa chini, mwili wake ukapasuka na kuwa wazi* na viungo vyake vyote vya ndani vikatoka na kutawanyika.+ 19  Wakaaji wote wa Yerusalemu wakajua jambo hilo, kwa hiyo shamba hilo likaitwa katika luga yao Akeldama, ni kusema, “Shamba la Damu.”) 20  Kwa maana imeandikwa katika kitabu cha Zaburi, ‘Makao yake yakuwe ukiwa, na kusikuwe mukaaji ndani yake,’+ na, ‘Mutu mwingine akamate cheo chake cha uangalizi.’+ 21  Kwa hiyo ni lazima mumoja wa wanaume wenye walitusindikiza wakati wote wenye Bwana Yesu alifanya kazi zake* kati yetu, 22  kuanzia wakati Yohana alimubatiza+ mupaka siku alipandishwa juu kutoka kwetu,+ mumoja wa wanaume hao anapaswa kuwa shahidi pamoja na sisi wa ufufuo wake.”+ 23  Kwa hiyo wakapendekeza watu wawili, Yosefu mwenye aliitwa Barsaba, mwenye aliitwa pia Yusto, na Matia. 24  Kisha wakasali na kusema: “Wewe, Ee Yehova,* mwenye unajua mioyo ya wote,+ onyesha ni nani kati ya watu hawa wawili mwenye umechagua 25  akamate nafasi ya utumishi huu na utume huu, wenye Yuda aliacha na akaenda nafasi yake mwenyewe.”+ 26  Basi wakawapigia kura,+ na kura ikamuangukia Matia, na akahesabiwa* pamoja na wale mitume kumi na moja (11).

Maelezo ya Chini

Ao “kwenye miisho.”
Ao “akapasuka katikati.”
Ao “wakati alikuwa anaingia na kutoka.”
Ao “akatambuliwa,” ni kusema, akaonwa kuwa sawa na wale wengine 11.