Matendo ya Mitume 25:1-27

  • Kesi ya hukumu ya Paulo mbele ya Festo (1-12)

    • “Ninapeleka kesi yangu ya hukumu kwa Kaisari!” (11)

  • Festo anazungumuza na Mufalme Agripa (13-22)

  • Paulo mbele ya Agripa (23-27)

25  Kwa hiyo, wakati Festo+ alikuwa amefika katika jimbo na kuchukua mamlaka, kisha siku tatu (3) alipanda kuenda Yerusalemu kutoka Kaisaria.  Na wakubwa wa makuhani na wanaume wenye vyeo kati ya Wayahudi wakamuelezea mashitaka juu ya Paulo.+ Basi wakaanza kumuomba Festo  akubali ombi lao kwa kumuleta Paulo akuje Yerusalemu. Lakini walikuwa wanapanga kumuvizia Paulo na kumuua katika barabara.+  Hata hivyo, Festo akajibu kwamba Paulo alipaswa kulindwa kule Kaisaria na kwamba yeye mwenyewe alikuwa karibu kurudia kule kisha wakati mufupi.  Akasema: “Basi wale wenye kuwa na mamlaka kati yenu washuke pamoja na mimi na wamushitaki, kama kwa kweli mwanaume huyu amefanya kosa fulani.”+  Kwa hiyo wakati alikuwa amekaa nao siku zenye hazipite munane (8) ao kumi (10), akashuka kuenda Kaisaria, na siku yenye ilifuata akakaa kwenye kiti cha hukumu na kuamuru Paulo aingizwe ndani.  Wakati aliingia ndani, Wayahudi wenye walikuwa wameshuka kutoka Yerusalemu wakasimama kumuzunguka, wakitoa mashitaka mengi mazito yenye hawakuweza kuhakikisha.+  Lakini Paulo akasema hivi kwa kujitetea: “Sikutenda zambi yoyote juu ya Sheria ya Wayahudi ao juu ya hekalu ao juu ya Kaisari.”+  Kwa kuwa Festo alitaka kukubaliwa na Wayahudi,+ akamujibu Paulo: “Je, ungependa kupanda kuenda Yerusalemu uhukumiwe kule mbele yangu juu ya mambo haya?” 10  Lakini Paulo akasema: “Nimesimama mbele ya kiti cha hukumu cha Kaisari, kwenye ninapaswa kuhukumiwa. Sikutendea Wayahudi kosa, kama vile wewe pia unaelewa muzuri sasa. 11  Kama kwa kweli mimi ni mukosaji na nimefanya jambo lolote lenye linastahili kifo,+ sikatae kufa; lakini kama mashitaka yenye watu hawa wameleta juu yangu hayana musingi, hakuna mutu mwenye kuwa na haki ya kunitia katika mikono yao ili kuwafurahisha tu. Ninapeleka kesi yangu ya hukumu* kwa Kaisari!”+ 12  Basi Festo, kisha kuzungumuza na mukusanyiko wa washauri, akajibu: “Umeomba kesi yako ya hukumu isikilizwe na Kaisari; utaenda kwa Kaisari.” 13  Wakati siku fulani zilikuwa zimepita, mufalme Agripa na Bernike wakafika Kaisaria kumutembelea Festo ili kumusalimia. 14  Kwa kuwa walipitisha siku nyingi kule, Festo akamuelezea mufalme mambo ya Paulo, kwa kusema: “Kuko mwanaume fulani mwenye Feliksi aliacha akiwa mufungwa, 15  na wakati nilikuwa Yerusalemu, wakubwa wa makuhani na wazee wa Wayahudi walileta habari juu yake,+ wakiomba ahukumiwe ili apewe azabu. 16  Lakini nikawajibu kwamba haiko desturi ya Kiroma kumutoa mutu yeyote ili tu kufurahisha watu, mbele ya mushitakiwa kukutana uso kwa uso na wale wenye kumushitaki na kupata nafasi ya kujitetea juu ya mashitaka yao.+ 17  Basi wakati walifika hapa, sikukawia, lakini siku yenye ilifuata nilikaa kwenye kiti cha hukumu na nikaamuru ule mwanaume aingizwe ndani. 18  Wakati wale wenye kumushitaki walisimama, hawakumushitaki hata jambo moja kati ya mambo maovu yenye niliwazia watamushitaki.+ 19  Walikuwa tu na mabishano fulani pamoja naye juu ya ibada yao wenyewe ya miungu*+ na juu ya mutu fulani mwenye kuitwa Yesu, mwenye alikufa, lakini mwenye Paulo alikuwa anasema iko* muzima.+ 20  Sikujua namna ya kumaliza bishano hilo, basi nikamuuliza kama angependa kuenda Yerusalemu ili ahukumiwe kule juu ya mambo hayo.+ 21  Lakini wakati Paulo aliomba awekwe katika kifungo akingojea uamuzi wa Muheshimiwa,+ niliamuru aendelee kulindwa mupaka wakati nitamutuma kwa Kaisari.” 22  Kisha Agripa akamuambia Festo: “Mimi mwenyewe ningependa kumusikia mutu huyo.”+ Akasema: “Kesho, utamusikia.” 23  Basi siku yenye ilifuata, Agripa na Bernike wakakuja kwa utukufu mwingi na wakaingia katika chumba cha baraza pamoja na makamanda wa jeshi na vilevile wanaume wa maana wa muji; na wakati Festo alitoa amri, Paulo akaingizwa ndani. 24  Festo akasema: “Mufalme Agripa na ninyi wote wenye kuwa hapa pamoja na sisi, munaona mutu huyu mwenye Wayahudi wote walikuwa wananiomba wakati nilikuwa Yerusalemu na huku pia, wakisema kwa sauti kubwa kwamba hapaswe kuendelea kuishi.+ 25  Lakini nikaona kwamba hakukuwa amefanya jambo lolote lenye linastahili kifo.+ Basi mutu huyu, wakati yeye mwenyewe aliomba mambo yake yasikilizwe na Muheshimiwa, niliamua kumutuma kule. 26  Lakini sina jambo la hakika la kuandikia Bwana wangu juu yake. Basi nimemuleta mbele yenu ninyi wote, zaidi sana mbele yako wewe, Mufalme Agripa, ili kisha kumuuliza maulizo ya hukumu, nipate jambo fulani la kuandika. 27  Kwa maana ninaona kuwa ni upumbavu kumutuma mufungwa bila kuonyesha mambo yenye anashitakiwa.”

Maelezo ya Chini

Ao “Ninakata rufani.”
Ao “dini yao wenyewe.”
Ao “eko.”