Matendo ya Mitume 24:1-27

  • Mashitaka juu ya Paulo (1-9)

  • Paulo anajitetea mbele ya Feliksi (10-21)

  • Kesi ya hukumu ya Paulo inacheleweshwa kwa miaka mbili (22-27)

24  Kisha siku tano (5), kuhani mukubwa Anania+ akashuka pamoja na wazee fulani na musemaji wa mbele ya watu wote* mwenye kuitwa Tertulo, na wakatoa mashitaka yao juu ya Paulo mbele ya gavana.+  Wakati Tertulo aliitwa, akaanza kumushitaki, kwa kusema: “Kwa kuwa tunafurahia amani kubwa kupitia wewe, na kwa kuwa unajua kupanga mambo mbele ya wakati, mabadiliko yanafanyika katika taifa hili,  nyakati zote na kila mahali tunatambua mambo hayo, Ee Muheshimiwa Feliksi, kwa shukrani nyingi.  Lakini ili nisikuchukue wakati murefu, ninakuomba kwa fazili zako utusikilize kwa kifupi.  Kwa maana tumeona mwanaume huyu kuwa muleta-muvurugo,*+ mwenye kuchochea uasi+ katikati ya Wayahudi wote katika dunia yote yenye kuikaliwa na watu, na ni kiongozi mukubwa wa zehebu* la Wanazareti.+  Pia alijaribu kuchafua hekalu, basi tukamukamata.+ 7 * ——  Wakati wewe mwenyewe utamuuliza maulizo, utavumbua mambo haya yote yenye tunamushitaki.”  Halafu Wayahudi pia wakajiunga katika shambulio hilo, wakisema kwa mukazo kwamba mambo hayo ni ya kweli. 10  Wakati Gavana alimufanyia alama ili aseme, Paulo akajibu: “Kwa kuwa ninajua muzuri kwamba umekuwa muamuzi wa taifa hili kwa miaka mingi, ninafurahi kujitetea mimi mwenyewe mbele yako.+ 11  Kama vile unaweza kuchunguza wewe mwenyewe, hakujapita zaidi ya siku kumi na mbili (12) tangu wakati nilipanda kuenda kuabudu katika Yerusalemu;+ 12  na hawakunikuta katika hekalu nikibishana na mutu yeyote wala kuchochea watu wafanye fujo, ikuwe katika masinagogi ao mahali popote katika muji. 13  Na hawawezi kukuhakikishia mambo yenye wananishitaki sasa hivi. 14  Lakini ninakubali jambo hili mbele yako, kwamba kulingana na ile njia yenye wao wanaita zehebu,* kwa namna hii ninamutolea Mungu wa mababu zangu utumishi mutakatifu,+ kwa kuwa ninaamini mambo yote yenye kuwa katika Sheria na yenye yameandikwa katika Manabii.+ 15  Na niko na tumaini kwa Mungu, tumaini lenye watu hawa pia wanangojea, kwamba kutakuwa ufufuo+ wa wenye haki na wenye hawako wenye haki.+ 16  Kwa sababu hiyo sikuzote ninajikaza kuendelea kuwa na zamiri safi* mbele ya Mungu na wanadamu.+ 17  Sasa kisha miaka fulani, nilifika kuleta zawadi za rehema+ kwa taifa langu na kutoa matoleo. 18  Wakati nilikuwa ninashugulikia mambo haya, wakanikuta katika hekalu nikiwa nimetakaswa kulingana na desturi,+ lakini hawakunikuta nikiwa na kikundi cha watu ao nikileta muvurugo. Lakini kulikuwa Wayahudi fulani kutoka jimbo la Asia 19  wenye wanapaswa kuwa mbele yako ili wanishitaki kama kwa kweli wako na jambo lolote juu yangu.+ 20  Ao watu hawa wenye wako hapa, waseme wao wenyewe ni kosa gani waliona wakati nilikuwa ninasimama mbele ya Sanhedrini, 21  isipokuwa jambo hili moja lenye nilisema kwa sauti kubwa wakati nilikuwa nimesimama katikati yao: ‘Ninahukumiwa leo mbele yenu+ kwa sababu ya ufufuo wa wafu!’” 22  Lakini, Feliksi, kwa kuwa alijua muzuri ukweli juu ya Njia hii,+ akaanza kuchelewesha kesi yao ya hukumu na kusema: “Wakati Lisia kiongozi wa jeshi atakuja, nitaamua haya mambo yenu.” 23  Na akamuamuru ofisa wa jeshi kwamba mutu huyo aendelee kuwa chini ya ulinzi lakini apewe uhuru fulani, na kwamba watu wake waruhusiwe kumutumikia. 24  Kisha siku fulani, Feliksi akakuja na Drusila bibi yake, mwenye alikuwa Muyahudi, na akatuma watu wamuite Paulo na akamusikiliza akisema juu ya imani katika Kristo Yesu.+ 25  Lakini wakati Paulo alikuwa anazungumuza juu ya haki, kujizuia, na hukumu yenye itakuja,+ Feliksi akaogopa na akajibu: “Kwa sasa unaweza kuenda, lakini wakati nitapata nafasi nitatuma watu wakuite tena.” 26  Wakati uleule alitumaini kwamba Paulo atamupatia feza. Kwa sababu hiyo, alikuwa anatuma watu mara nyingi wamuite na alikuwa anazungumuza naye. 27  Lakini wakati miaka mbili ilikuwa imepita, Porkio Festo alikamata nafasi ya Feliksi; na kwa sababu Feliksi alitamani kukubaliwa na Wayahudi,+ akamuacha Paulo katika kifungo.

Maelezo ya Chini

Ao “mwanasheria.”
Tnn., “ugonjwa wa kuambukiza.”
Ao “zamiri yenye haijione kuwa na kosa.”