Matendo ya Mitume 3:1-26

  • Petro anamuponyesha kilema wa miguu mwenye kuomba-omba (1-10)

  • Hotuba ya Petro kwenye Mistari ya Nguzo za Sulemani (11-26)

    • “Kurudishwa kwa mambo yote” (21)

    • Nabii kama Musa (22)

3  Sasa Petro na Yohana walikuwa wanapanda kuenda katika hekalu kwa ajili ya saa ya sala, saa ya kenda (9),*  na mwanaume mumoja mwenye alikuwa kilema wa miguu tangu kuzaliwa alikuwa anabebwa. Kila siku walikuwa wanamuweka karibu na mulango wa hekalu wenye uliitwa Muzuri, ili aombe wale wenye walikuwa wanaingia katika hekalu zawadi za rehema.  Wakati aliona Petro na Yohana wakiwa karibu kuingia katika hekalu, akaanza kuomba zawadi za rehema.  Lakini Petro pamoja na Yohana, wakamuangalia moja kwa moja na kumuambia: “Utuangalie.”  Kwa hiyo akawakazia uangalifu, akitazamia kuwa watamupatia kitu fulani.  Hata hivyo, Petro akasema: “Sina feza wala zahabu, lakini kile niko nacho ni kile ninakupatia. Katika jina la Yesu Kristo Munazareti, tembea!”+  Basi akamukamata kwenye mukono wa kuume na akamusimamisha.+ Mara moja miguu yake na vifundo vya miguu yake vikapata nguvu;+  na akaruka kwa miguu yake,+ akaanza kutembea na akaingia pamoja nao katika hekalu, akitembea na kuruka-ruka na kumusifu Mungu.  Na watu wote wakamuona akitembea na kumusifu Mungu. 10  Na wakaanza kumutambua, kwamba yeye ndiye mwanaume mwenye alikuwa anakaa na kungojea kwenye Mulango Mukubwa Muzuri wa hekalu ili apewe zawadi za rehema,+ na wakashangaa kabisa na kufurahi sana juu ya jambo lenye lilimufikia. 11  Wakati mwanaume huyo alikuwa anaendelea kushikilia Petro na Yohana, watu wote wakakimbia pamoja na kuja kwao mahali kwenye kuliitwa Mistari ya Nguzo za Sulemani,+ walikuwa wameshangaa kabisa. 12  Wakati Petro aliona jambo hilo, akaambia watu hao: “Watu wa Israeli, sababu gani munashangazwa sana na jambo hili, na sababu gani munatuangalia kama vile ni kupitia nguvu zetu ao ni kupitia ushikamanifu wetu kwa Mungu ndiyo tumemufanya atembee? 13  Mungu wa Abrahamu na wa Isaka na wa Yakobo,+ Mungu wa mababu zetu, amemutukuza Mutumishi wake,+ Yesu,+ mwenye ninyi mulimutoa+ na kumukana mbele ya Pilato, hata kama alikuwa ameamua kumufungua. 14  Ndiyo, mulimukana ule mutakatifu na mwenye haki, na mukaomba wawapatie mutu mwenye alikuwa muuaji,+ 15  lakini mukamuua Kiongozi Mukubwa wa uzima.+ Hata hivyo, Mungu alimufufua kutoka kwa wafu, sisi ni mashahidi wa jambo hilo.+ 16  Na kupitia jina lake, na kupitia imani yetu katika jina lake, mwanaume huyu mwenye munaona na munamujua, amefanywa akuwe na nguvu. Imani yenye tuko nayo kwa sababu yake imefanya mwanaume huyu akuwe na afya ya muzuri kabisa mbele yenu ninyi wote. 17  Na sasa, ndugu, ninajua kwamba mulitenda bila kujua,+ kama vile watawala wenu pia walitenda.+ 18  Lakini kwa njia hiyo Mungu ametimiza mambo yenye alitangaza mbele ya wakati kupitia kinywa cha manabii wote, kwamba Kristo wake atateseka.+ 19  “Kwa hiyo, mutubu+ na mugeuke+ ili zambi zenu zipate kufutwa,+ ili vipindi vya kutuliza vikuje kutoka kwa Yehova mwenyewe* 20  na aweze kumutuma Kristo mwenye aliwekwa kwa ajili yenu, Yesu. 21  Mbingu inapaswa kumuweka ndani yake mupaka wakati wa kurudishwa kwa mambo yote yenye Mungu alisema kupitia kinywa cha manabii wake watakatifu wa zamani. 22  Kwa kweli, Musa alisema: ‘Yehova* Mungu wenu atawainulia ninyi kutoka kati ya ndugu zenu nabii kama mimi.+ Munapaswa kusikiliza kila kitu chenye atawaambia.+ 23  Kwa kweli, mutu yeyote mwenye hatasikiliza* Nabii huyo, ataharibiwa kabisa kutoka kati ya watu.’+ 24  Na manabii wote kuanzia Samweli na wale wenye walimufuata, wengi kabisa kama vile wamesema, wametangaza waziwazi pia juu ya siku hizi.+ 25  Ninyi ndio wana wa manabii na wa agano lenye Mungu alifanya na mababu zenu,+ wakati alimuambia Abrahamu: ‘Na kupitia uzao wako* familia zote za dunia zitabarikiwa.’+ 26  Kisha Mungu kumuinua Mutumishi wake, alimutuma kwenu kwanza+ ili awabariki kwa kumugeuza kila mumoja wenu kutoka kwenye matendo yenu maovu.”

Maelezo ya Chini

Ni kusema, karibu saa 9 kisha muchana-kati (15:00).
Tnn., “kutoka mbele ya uso wa Yehova.” Angalia Nyongeza A5.
Ao “nafsi yoyote yenye haitasikiliza.”
Tnn., “mbegu yako.”