Kulingana na Yohana 21:1-25

  • Yesu anatokea wanafunzi wake (1-14)

  • Petro anamuhakikishia Yesu kuwa anamupenda (15-19)

    • “Lisha kondoo wangu wadogo” (17)

  • Wakati wenye kuja wa mwanafunzi mwenye Yesu alipenda (20-23)

  • Umalizio (24, 25)

21  Kisha mambo hayo Yesu akajionyesha tena kwa* wanafunzi, kwenye Bahari ya Tiberia. Alijionyesha katika njia hii.  Pale kulikuwa Simoni Petro, Tomasi (mwenye aliitwa Pacha),+ Natanaeli+ wa Kana ya Galilaya, wana wa Zebedayo,+ na wanafunzi wengine wawili, wote walikuwa pamoja.  Simoni Petro akawaambia: “Ninaenda kuvua samaki.” Wakamuambia: “Sisi pia tutaenda pamoja na wewe.” Basi wakaenda na kupanda katika mashua,* lakini usiku huo hawakupata kitu.+  Hata hivyo, wakati ilikaribia kuwa asubui, Yesu akasimama pembeni ya bahari, lakini wanafunzi hawakutambua kama ni Yesu.+  Basi Yesu akawauliza: “Watoto, muko na kitu cha* kula?” Wakamujibu: “Hapana!”  Akawaambia: “Mutupe wavu* upande wa kuume wa mashua,* na mutapata.” Basi wakautupa, lakini wakashindwa kuukokota kwa sababu samaki walikuwa wengi sana.+  Kwa hiyo ule mwanafunzi mwenye Yesu alipenda,+ akamuambia Petro: “Ni Bwana!” Simoni Petro, wakati alisikia kwamba ni Bwana, akavaa* nguo yake ya inje, kwa maana alikuwa uchi,* na akajitupa katika bahari.  Lakini wale wanafunzi wengine wakakuja katika ile mashua* ya kidogo, wakikokota wavu wenye* kujaa samaki, kwa maana hawakukuwa mbali na inchi kavu, walikuwa umbali wa metre makumi kenda (90)* hivi.  Wakati walifika kwenye inchi kavu, waliona moto wa makaa na samaki na mukate vilikuwa juu ya moto huo. 10  Yesu akawaambia: “Mulete sehemu fulani ya samaki kati ya wale wenye mumevua sasa hivi.” 11  Basi Simoni Petro akapanda katika mashua* na akakokotea kwenye inchi kavu ule wavu wenye ulikuwa umejaa* samaki wakubwa mia moja makumi tano na tatu (153). Na hata kama walikuwa wengi sana, wavu haukupasuka. 12  Yesu akawaambia: “Mukuje mukule chakula cha asubui.” Hakuna hata mumoja wa wanafunzi mwenye alipata uhodari wa kumuuliza: “Wewe ni nani?” kwa sababu walijua ni Bwana. 13  Yesu akakuja, akakamata mukate na kuwapatia, na samaki vilevile. 14  Sasa hii ilikuwa mara ya tatu (3)+ Yesu anatokea wanafunzi kisha kufufuliwa kutoka kwa wafu. 15  Wakati walimaliza kula chakula cha asubui, Yesu akamuuliza Simoni Petro: “Simoni mwana wa Yohana, je, unanipenda kuliko hawa?” Akamujibu: “Ndiyo, Bwana, unajua ninakupenda.” Yesu akamuambia: “Lisha wana-kondoo wangu.”+ 16  Tena akamuuliza mara ya pili: “Simoni mwana wa Yohana, je, unanipenda?” Akamujibu: “Ndiyo, Bwana, unajua ninakupenda.” Yesu akamuambia: “Chunga kondoo wangu wadogo.”+ 17  Akamuuliza mara ya tatu (3): “Simoni mwana wa Yohana, je, unanipenda?” Petro akahuzunika kwamba alimuuliza mara ya tatu: “Je, unanipenda?” Kwa hiyo akamuambia: “Bwana, wewe unajua mambo yote; unajua kwamba ninakupenda.” Yesu akamuambia: “Lisha kondoo wangu wadogo.+ 18  Kwa kweli kabisa ninakuambia, wakati ulikuwa kijana, ulikuwa unajivalisha nguo wewe mwenyewe na kutembea kila mahali kwenye ulitaka. Lakini wakati utazeeka, utanyoosha mikono yako na mutu mwingine atakuvalisha nguo na kukupeleka kwenye haupendi.” 19  Alisema vile ili kuonyesha ni kupitia kifo cha namna gani angemutukuza Mungu. Kisha kusema hayo, akamuambia: “Endelea kunifuata.”+ 20  Wakati Petro aligeuka, akamuona ule mwanafunzi mwenye Yesu alipenda,+ alikuwa anawafuata, ule ambaye kwenye chakula cha mangaribi aliegemea nyuma kwenye kifua chake na kumuuliza: “Bwana, ni nani mwenye kukusaliti?” 21  Basi wakati Petro alimuona, akamuuliza Yesu: “Bwana, itakuwa namna gani kwa mutu huyu?” 22  Yesu akamuambia: “Kama ni mapenzi yangu akae mupaka nikuje, hilo linakuangalia? Wewe endelea kunifuata.” 23  Basi habari ikaenea kati ya ndugu kwamba mwanafunzi huyo hatakufa. Hata hivyo, Yesu hakumuambia kwamba hatakufa, lakini alisema: “Kama ni mapenzi yangu akae mupaka nikuje, hilo linakuangalia?” 24  Huyo ndiye mwanafunzi+ mwenye anatoa ushahidi huu juu ya mambo haya na ni yeye aliandika mambo haya, na sisi tunajua kwamba ushahidi wake ni wa kweli. 25  Kwa kweli, kuko pia mambo mengine mengi yenye Yesu alifanya, yenye kama yangeandikwa kwa urefu, ninawaza vitabu vya kukunjwa vyenye vingeandikwa havingeenea katika ulimwengu wenyewe.+

Maelezo ya Chini

Ao “akawatokea.”
Ao “mashua ya maji; bateau.”
Ao “samaki wa.”
Ao “makila.”
Ao “mashua ya maji; bateau.”
Ao “akajifunga kwenye kiuno.”
Ao “karibu uchi.”
Ao “mashua ya maji; bateau.”
Ao “makila yenye.”
Futi 300 hivi. Tnn., “mikono 200 hivi.” Angalia Nyongeza B14.
Ao “mashua ya maji; bateau.”
Ao “ile makila yenye ilikuwa imejaa.”