Kulingana na Yohana 2:1-25

  • Arusi kule Kana; maji yanageuzwa kuwa divai (1-12)

  • Yesu anasafisha hekalu (13-22)

  • Yesu anajua chenye kuwa ndani ya mwanadamu (23-25)

2  Na siku ya tatu (3) kulikuwa karamu ya ndoa katika Kana ya Galilaya, na mama ya Yesu alikuwa kule.  Yesu na wanafunzi wake walialikwa pia kwenye karamu hiyo ya ndoa.  Wakati divai ilikaribia kuisha, mama ya Yesu akamuambia: “Hawana divai.”  Lakini Yesu akamuambia: “Mwanamuke, je, jambo hilo linatuangalia mimi na wewe?* Saa yangu haijafika bado.”  Mama yake akawaambia wale wenye walikuwa wanafanya kazi: ­“Mufanye ­jambo lolote lenye ­atawaambia.”  Sasa pale kulikuwa mitungi sita (6) ya maji, yenye ilitengenezwa kwa majiwe, kulingana na sheria za utakaso za Wayahudi;+ ndani ya kila mutungi mungeweza kuingia vipimo mbili ao tatu (3) vya maji.*  Yesu akawaambia: “Mujaze mitungi hiyo maji.” Basi wakaijaza mupaka juu.  Kisha akawaambia: “Sasa mushote kidogo na mupelekee musimamizi wa karamu.” Basi wakamupelekea.  Wakati musimamizi wa karamu alionja maji yenye yalikuwa sasa yamegeuzwa kuwa divai, bila kujua yalitoka wapi (hata kama wale watumishi wenye walishota maji walijua), ule musimamizi wa karamu akamuita bwana-arusi 10  na kumuambia: “Watu wengine wanatoa divai ya muzuri kwanza, kisha wanatoa divai yenye haina nguvu wakati watu wamelewa. Wewe umeweka divai ya muzuri mupaka sasa.” 11  Yesu alifanya jambo hilo katika Kana ya Galilaya kama mwanzo wa alama zake, na akafunua utukufu wake,+ na wanafunzi wake wakamuamini. 12  Kisha, yeye na mama yake na ndugu zake+ na wanafunzi wake wakashuka kuenda Kapernaumu,+ lakini hawakukaa kule siku nyingi. 13  Sasa Pasaka+ ya Wayahudi ilikuwa inakaribia, na Yesu akapanda kuenda Yerusalemu. 14  Akakuta katika hekalu watu wenye walikuwa wanauzisha ngombe na kondoo na njiwa,+ na wenye walikuwa wanabadilisha feza wamekaa katika viti vyao. 15  Basi akatengeneza fimbo ya kamba, kisha akafukuza katika hekalu wale wote wenye walikuwa na kondoo na ngombe, na akamwanga feza za vichele za wale wenye walikuwa wanabadilisha feza na akapindua-pindua meza zao.+ 16  Na akaambia wale wenye walikuwa wanauzisha njiwa: “Mutoshe vitu hivi hapa! Muache kufanya nyumba ya Baba yangu kuwa nyumba ya biashara!”*+ 17  Wanafunzi wake wakakumbuka kwamba imeandikwa: “Bidii kwa ajili ya nyumba yako itanikula.”+ 18  Kwa hiyo, Wayahudi wakamuuliza: “Unaweza kutuonyesha alama gani,+ kwa sababu unafanya mambo haya?” 19  Yesu akawajibu: “Mubomoe hekalu hili, na kwa siku tatu (3) nitalisimamisha.”+ 20  Halafu Wayahudi wakasema: “Hekalu hili lilijengwa kwa miaka makumi ine na sita (46), na je, wewe utalisimamisha kwa siku tatu (3)?” 21  Lakini alikuwa anazungumuza juu ya hekalu la mwili wake.+ 22  Hata hivyo, wakati alifufuliwa kutoka kwa wafu, wanafunzi wake wakakumbuka kama alizoea kusema jambo hilo,+ na wakaamini andiko na maneno yenye Yesu alikuwa amesema. 23  Lakini, wakati alikuwa Yerusalemu kwenye sikukuu ya Pasaka, watu wengi wakakuwa na imani katika jina lake wakati waliona alama zenye alikuwa anafanya. 24  Lakini Yesu hakukuwa anawatumainia kwa sababu aliwajua wote 25  na kwa sababu hakukuwa na lazima mutu yeyote amutolee ushahidi juu ya mwanadamu, kwa maana alijua mambo yenye yalikuwa ndani ya mwanadamu.+

Maelezo ya Chini

Tnn., “Nini kwangu na kwako, mwanamuke?” Haya ni maneno yenye kuonyesha kukataa jambo. Kutumia neno “mwanamuke” hapa hakuonyeshe kukosa heshima.
Inawezekana kipimo cha maji kilikuwa bati yenye ilikuwa sawa na litre 22 (galoni 5.81). Angalia Nyongeza B14.
Ao “soko.”