Kulingana na Yohana 10:1-42

 • Muchungaji na zizi la kondoo (1-21)

  • Yesu ndiye muchungaji mwema (11-15)

  • “Niko na kondoo wengine” (16)

 • Wayahudi wanakutana na Yesu kwenye Sikukuu ya Kumutolea Mungu Hekalu (22-39)

  • Wayahudi wengi wanakataa kuamini (24-26)

  • “Kondoo wangu wanasikiliza sauti yangu” (27)

  • Mwana iko katika umoja na Baba (30, 38)

 • Watu wengi ngambo ingine ya Yordani wanaamini (40-42)

10  “Kwa kweli kabisa ninawaambia ninyi, mutu mwenye haingie katika zizi* la kondoo kupitia kwenye mulango, lakini anapanda na kuingia kupitia njia ingine, ni mwizi na munyanganyi.+  Lakini ule mwenye anaingia kupitia kwenye mulango ndiye muchungaji wa kondoo.+  Mulinzi wa mulango anamufungulia,+ na kondoo wanasikiliza sauti yake.+ Anaita kondoo wake mwenyewe kwa majina yao na anawapeleka inje.  Kisha kupeleka inje kondoo wake wote, anaenda mbele yao, na kondoo wanamufuata, kwa sababu wanajua sauti yake.  Hawatafuata mugeni hata kidogo lakini watamukimbia, kwa sababu hawajue sauti ya wageni.”  Yesu aliwaambia mufano huo, lakini hawakuelewa mambo yenye alikuwa anawaambia.  Basi Yesu akasema tena: “Kwa kweli kabisa ninawaambia ninyi, mimi ndiye mulango wa kondoo.+  Wale wote wenye wamekuja pa nafasi yangu ni wezi na wanyanganyi; lakini kondoo hawakuwasikiliza.  Mimi ndiye mulango; kila mutu mwenye anaingia kupitia mimi ataokolewa, na ataingia na kutoka na kupata malisho.+ 10  Mwizi anakuja tu ili kuiba, kuua, na kuharibu.+ Mimi nimekuja ili wapate uzima na waupate kwa wingi. 11  Mimi ndiye muchungaji mwema;+ muchungaji mwema anatoa uzima wake* kwa ajili ya kondoo.+ 12  Mufanyakazi wa kulipwa, mwenye haiko muchungaji na haiko mwenye kondoo, anaona imbwa wa pori anakuja na kuacha kondoo na kukimbia​—na huyo imbwa wa pori anawakamata na kuwasambaza​— 13  kwa sababu yeye ni mufanyakazi wa kulipwa na hahangaikie kondoo. 14  Mimi ndiye muchungaji mwema. Ninajua kondoo wangu na kondoo wangu wananijua,+ 15  kama vile Baba ananijua mimi na mimi ninamujua Baba;+ na ninatoa uzima wangu* kwa ajili ya kondoo.+ 16  “Na niko na kondoo wengine, wenye hawako wa zizi* hili;+ hao pia lazima niwalete, na watasikiliza sauti yangu, na watakuwa kundi moja, muchungaji mumoja.+ 17  Ndiyo sababu Baba ananipenda,+ kwa sababu ninatoa uzima wangu*+ ili niupokee tena. 18  Hakuna mutu mwenye anauchukua kutoka kwangu, lakini ninautoa kwa uamuzi wangu mwenyewe. Niko na mamlaka ya kuutoa, na niko na mamlaka ya kuupokea tena.+ Amri hii niliipokea kutoka kwa Baba yangu.” 19  Mugawanyiko ukatokea tena kati ya Wayahudi+ kwa sababu ya maneno hayo. 20  Wengi kati yao walikuwa wanasema: “Iko* na pepo muchafu na amepoteza akili. Sababu gani munamusikiliza?” 21  Wengine wakasema: “Haya hayako maneno ya mutu mwenye kuwa na pepo muchafu. Je, pepo muchafu anaweza kufungua macho ya vipofu?” 22  Wakati huo, Sikukuu ya Kumutolea Mungu Hekalu ilifanyika katika Yerusalemu. Kilikuwa kipindi cha baridi, 23  na Yesu alikuwa anatembea katika hekalu katika mistari ya nguzo za Sulemani.+ 24  Halafu Wayahudi wakamuzunguka na wakaanza kumuambia: “Utaendelea kutuhangaisha* mupaka wakati gani? Kama wewe ndiye Kristo, utuambie waziwazi.” 25  Yesu akawajibu: “Niliwaambia, lakini hamuamini. Kazi zenye ninafanya katika jina la Baba yangu, hizo zinatoa ushahidi juu yangu.+ 26  Lakini hamuamini, kwa sababu ninyi hamuko kondoo wangu.+ 27  Kondoo wangu wanasikiliza sauti yangu, na ninawajua, na wananifuata.+ 28  Mimi ninawapatia uzima wa milele,+ na hawataharibiwa hata kidogo, na hakuna mutu mwenye atawanyanganya kutoka katika mukono wangu.+ 29  Kile Baba yangu amenipatia ni kikubwa zaidi kuliko vitu vingine vyote, na hakuna mwenye anaweza kuwanyanganya kutoka katika mukono wa Baba.+ 30  Mimi na Baba ni kitu ki­moja.”*+ 31  Tena Wayahudi wakaokota majiwe ili wamupige. 32  Yesu akawajibu: “Niliwaonyesha matendo mengi ya muzuri kutoka kwa Baba. Kati ya matendo hayo, munataka kunipiga majiwe kwa sababu ya tendo gani?” 33  Wayahudi wakamujibu: “Hatutaki kukupiga majiwe kwa sababu umefanya tendo la muzuri, lakini kwa sababu umemutukana Mungu;+ kwa maana, hata kama wewe ni mwanadamu, unajifanya kuwa mungu.” 34  Yesu akawajibu: “Je, haiandikwe katika Sheria yenu, ‘Mimi nilisema: “Ninyi ni miungu”’?*+ 35  Kama aliita ‘miungu’+ wale wenye neno la Mungu lilihukumu​—lakini andiko haliwezi kubadilishwa​— 36  je, munaniambia mimi mwenye Baba alitakasa na kutuma katika ulimwengu, ‘Unamutukana Mungu,’ kwa sababu nilisema, ‘Mimi ni Mwana wa Mungu’?+ 37  Kama sifanye kazi za Baba yangu, musiniamini. 38  Lakini kama ninazifanya, hata kama hamuniamini mimi, muamini kazi hizo,+ ili mufikie kujua na muendelee kujua kwamba Baba iko* katika umoja na mimi na mimi niko katika umoja na Baba.”+ 39  Basi wakajaribu tena kumukamata, lakini akawakwepa. 40  Na akaenda tena upande mwingine wa Yordani mupaka mahali Yohana alikuwa anabatizia watu pale mwanzo,+ na akakaa kule. 41  Na watu wengi wakakuja kwenye alikuwa na kuanza kusema: “Yohana hakufanya alama hata moja, lakini mambo yote yenye Yohana alisema juu ya mutu huyu yalikuwa ya kweli.”+ 42  Na watu wengi wakamuamini pale.

Maelezo ya Chini

Zizi ni lupango ya kuchungia wanyama.
Ao “nafsi yake.”
Ao “nafsi yangu.”
Zizi ni lupango ya kuchungia wanyama.
Ao “nafsi yangu.”
Ao “Eko.”
Ao “kuhangaisha nafsi zetu.”
Ao “tuko katika umoja.”
Ao “kama miungu.”
Ao “eko.”