Ona video zinazopatikana

Ona habari zilizo ndani

Habari Njema Kulingana na Yohana

Sura

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Habari Zenye Kuwa Ndani

 • 1

  • Neno akakuwa mwili (1-18)

  • Ushahidi wenye Yohana Mubatizaji alitoa (19-28)

  • Yesu, Mwana-kondoo wa Mungu(29-34)

  • Wanafunzi wa kwanza wa Yesu (35-42)

  • Filipo na Natanaeli (43-51)

 • 2

  • Arusi kule Kana; maji yanageuzwa kuwa divai (1-12)

  • Yesu anasafisha hekalu (13-22)

  • Yesu anajua chenye kuwa ndani ya mwanadamu (23-25)

 • 3

  • Yesu na Nikodemo (1-21)

   • Kuzaliwa tena (3-8)

   • Mungu alipenda ulimwengu (16)

  • Yohana anatoa ushahidi wake wa mwisho juu ya Yesu (22-30)

  • Ule mwenye anatoka juu (31-36)

 • 4

  • Yesu na mwanamuke Musamaria (1-38)

   • Abudu Mungu “kwa roho na kweli” (23, 24)

  • Wasamaria wengi wanamuamini Yesu (39-42)

  • Yesu anamuponyesha mwana wa ofisa (43-54)

 • 5

  • Mwanaume mugonjwa anaponyeshwa kule Betzata (1-18)

  • Yesu anapewa mamlaka na Baba yake (19-24)

  • Wafu watasikia sauti ya Yesu (25-30)

  • Ushahidi juu ya Yesu (31-47)

 • 6

  • Yesu anakulisha watu elfu tano (1-15)

  • Yesu anatembea juu ya maji (16-21)

  • Yesu ni “mukate wa uzima” (22-59)

  • Wengi wanakwazwa na maneno ya Yesu (60-71)

 • 7

  • Yesu akiwa kwenye Sikukuu ya Tabenakulo (1-13)

  • Yesu anafundisha kwenye sikukuu (14-24)

  • Mawazo mbalimbali juu ya Kristo (25-52)

 • 8

  • Baba anatoa ushahidi juu ya Yesu (12-30)

   • Yesu ni “mwangaza wa ulimwengu” (12)

  • Watoto wa Abrahamu (31-41)

   • “Kweli itawaweka ninyi huru” (32)

  • Watoto wa Ibilisi (42-47)

  • Yesu na Abrahamu (48-59)

 • 9

  • Yesu anamuponyesha mutu mwenye alizaliwa kipofu (1-12)

  • Wafarisayo wanamuuliza maulizo mutu mwenye aliponyeshwa (13-34)

  • Upofu wa Wafarisayo (35-41)

 • 10

  • Muchungaji na zizi la kondoo (1-21)

   • Yesu ndiye muchungaji mwema (11-15)

   • “Niko na kondoo wengine” (16)

  • Wayahudi wanakutana na Yesu kwenye Sikukuu ya Kumutolea Mungu Hekalu (22-39)

   • Wayahudi wengi wanakataa kuamini (24-26)

   • “Kondoo wangu wanasikiliza sauti yangu” (27)

   • Mwana iko katika umoja na Baba (30, 38)

  • Watu wengi ngambo ingine ya Yordani wanaamini (40-42)

 • 11

  • Kifo cha Lazaro (1-16)

  • Yesu anafariji Marta na Maria (17-37)

  • Yesu anamufufua Lazaro (38-44)

  • Mupango wa kumuua Yesu (45-57)

 • 12

  • Maria anamwanga mafuta kwenye miguu ya Yesu (1-11)

  • Yesu anaingia kwa ushindi (12-19)

  • Yesu anatabiri kifo chake (20-37)

  • Ukosefu wa imani wa Wayahudi unatimiza unabii (38-43)

  • Yesu alikuja kuokoa ulimwengu (44-50)

 • 13

  • Yesu ananawisha wanafunzi wake miguu (1-20)

  • Yesu anatambulisha Yuda kuwa ni musaliti (21-30)

  • Amri mupya (31-35)

   • “Kama muko na upendo kati yenu” (35)

  • Yesu anatabiri kama Petro atamukana (36-38)

 • 14

  • Yesu ndiye njia pekee ya kumukaribia Baba (1-14)

   • ‘Mimi ndiye njia, kweli, na uzima’ (6)

  •  Yesu anaahidi roho takatifu (15-31)

   • “Baba ni mukubwa kuliko mimi” (28)

 • 15

  • Mufano wa muzabibu wa kweli (1-10)

  • Amri ya kuonyesha upendo kama wa Kristo (11-17)

   • ‘Hakuna upendo mukubwa kuliko huu’ (13)

  • Ulimwengu unachukia wanafunzi wa Yesu (18-27)

 • 16

  • Wanafunzi wa Yesu watapambana na kifo (1-4a)

  • Kazi ya roho takatifu (4b-16)

  • Huzuni ya wanafunzi itageuka kuwa furaha (17-24)

  • Yesu anashinda ulimwengu (25-33)

 • 17

  • Sala ya mwisho ya Yesu pamoja na mitume wake (1-26)

   • Kufikia kumujua Mungu kunaongoza kwenye uzima wa milele (3)

   • Wakristo hawako sehemu ya ulimwengu (14-16)

   • “Neno lako ni kweli” (17)

   • ‘Nimejulisha jina lako’ (26)

 • 18

  • Yuda anamusaliti Yesu (1-9)

  • Petro anatumia upanga (10, 11)

  • Yesu anapelekwa kwa Anasi (12-14)

  • Petro anamukana Yesu mara ya kwanza (15-18)

  • Yesu mbele ya Anasi (19-24)

  • Petro anamukana Yesu mara ya pili na ya tatu (25-27)

  • Yesu mbele ya Pilato (28-40)

   • “Ufalme wangu hauko sehemu ya ulimwengu huu” (36)

 • 19

  • Yesu anapigwa mijeledi na anachekelewa (1-7)

  • Pilato anamuuliza tena Yesu maulizo (8-16a)

  • Yesu anapigwa misumari kwenye muti kule Golgota (16b-24)

  • Yesu anakamata mipango kwa ajili ya mama yake (25-27)

  • Kifo cha Yesu (28-37)

  • aziko ya Yesu (38-42)

 • 20

  • Kaburi liko wazi (1-10)

  • Yesu anamutokea Maria Magdalene (11-18)

  • Yesu anatokea wanafunzi wake (19-23)

  • Tomasi anakuwa na mashaka lakini kisha wakati anasadikishwa (24-29)

  • Kusudi la kitabu hiki cha kukunjwa (30, 31)

 • 21

  • Yesu anatokea wanafunzi wake (1-14)

  • Petro anamuhakikishia Yesu kuwa anamupenda (15-19)

   • “Lisha kondoo wangu wadogo” (17)

  • Wakati wenye kuja wa mwanafunzi mwenye Yesu alipenda (20-23)

  • Umalizio (24, 25)