Kulingana na Yohana 16:1-33

  • Wanafunzi wa Yesu watapambana na kifo (1-4a)

  • Kazi ya roho takatifu (4b-16)

  • Huzuni ya wanafunzi itageuka kuwa furaha (17-24)

  • Yesu anashinda ulimwengu (25-33)

16  “Nimewaambia ninyi mambo haya ili musikwazike.  Watu watawafukuza ninyi ­katika sinagogi.+ Kwa kweli, saa inakuja wakati kila mutu mwenye atawaua ninyi+ atawaza amemutolea Mungu utumishi mutakatifu.  Lakini watafanya mambo haya kwa sababu hawakufikia kumujua Baba wala mimi.+  Lakini, nimewaambia ninyi mambo haya ili wakati saa ya mambo haya kutendeka itafika, mukumbuke kwamba niliwaambia mambo hayo.+ “Sikuwaambia mambo haya pale mwanzo, kwa sababu nilikuwa pamoja na ninyi.  Lakini sasa ninaenda kwa Ule mwenye alinituma;+ na bado hakuna hata mumoja wenu mwenye ananiuliza, ‘Unaenda wapi?’  Lakini kwa sababu nimewaambia mambo haya, huzuni imejaa katika mioyo yenu.+  Hata hivyo, ninawaambia ninyi kweli, ninaenda kwa faida yenu. Kwa maana kama siende, musaidizi+ hatakuja kwenu; lakini kama ninaenda, nitamutuma kwenu.  Na wakati huyo atakuja, atatolea ulimwengu uhakikisho wenye kusadikisha juu ya zambi na juu ya haki na juu ya hukumu:  kwanza juu ya zambi,+ kwa sababu hawaniamini;+ 10  kisha juu ya haki, kwa sababu ninaenda kwa Baba na hamutaniona tena; 11  kisha juu ya hukumu, kwa sababu mutawala wa ulimwengu huu amehukumiwa.+ 12  “Ningali na mambo mengi ya kuwaambia, lakini hamutaweza kuyabeba sasa. 13  Hata hivyo, wakati huyo* atakuja, roho ya ile kweli,+ yeye atawaongoza ninyi katika kweli yote, kwa maana hatasema kwa uamuzi wake mwenyewe, lakini atasema mambo yenye anasikia, na atawatangazia ninyi mambo yenye yanakuja.+ 14  Huyo atanitukuza,+ kwa sababu atapokea maneno yenye nitamuambia na atawatangazia maneno hayo.+ 15  Vitu vyote vyenye Baba iko* navyo ni vyangu.+ Ndiyo sababu nilisema huyo ­anapokea maneno yenye ninamuambia na anawatangazia maneno hayo. 16  Kisha wakati kidogo ­hamutaniona tena,+ na tena, kisha wakati kidogo mutaniona.” 17  Halafu wamoja kati ya wanafunzi wake wakaambiana: “Anataka kusema nini wakati anatuambia, ‘Kisha wakati kidogo hamutaniona, na tena, kisha wakati kidogo mutaniona,’ na, ‘kwa sababu ninaenda kwa Baba’?” 18  Kwa hiyo walikuwa wanasema: “Anataka kusema nini wakati anasema, ‘wakati kidogo’? Hatujue anazungumuzia nini.” 19  Yesu alijua kuwa walitaka kumuuliza, basi akawaambia: “Je, munaulizana vile kwa sababu nilisema: ‘Kisha wakati kidogo hamutaniona, na tena, kisha wakati kidogo mutaniona’? 20  Kwa kweli kabisa ninawaambia ninyi, mutalia na kuomboleza, lakini ulimwengu utafurahi; mutahuzunika, lakini huzuni yenu itageuka kuwa furaha.+ 21  Wakati mwanamuke iko* anazaa, anakuwa na huzuni kwa sababu saa yake imekuja, lakini kisha kuzaa mutoto, hakumbuke tena taabu kwa sababu anafurahi kwamba mutu amezaliwa katika ulimwengu. 22  Basi ninyi pia, munahuzunika sasa; lakini nitawaona tena, na mioyo yenu itafurahi,+ na hakuna mutu mwenye atawanyanganya furaha yenu. 23  Siku hiyo hamutaniuliza ulizo lolote hata kidogo. Kwa kweli kabisa ninawaambia ninyi, kama munamuomba Baba jambo lolote,+ atawapatia ninyi katika jina langu.+ 24  Kufikia sasa hamujaomba hata jambo moja katika jina langu. Muombe na mutapokea, ili furaha yenu ikuwe kamili. 25  “Nimewaambia ninyi mambo haya kwa kutumia mifano. Saa inakuja wakati sitasema tena na ninyi kwa kutumia mifano, lakini nitawaambia waziwazi juu ya Baba. 26  Siku hiyo mutamuomba Baba katika jina langu; wakati ninasema vile, simaanishe kwamba nitaomba kwa ajili yenu. 27  Kwa maana Baba mwenyewe anawapenda ninyi, kwa sababu mumenipenda+ na mumeamini kwamba nilikuja nikiwa mwakilishi wa Mungu.+ 28  Nilikuja nikiwa mwakilishi wa Baba na nimekuja katika ulimwengu. Sasa ninatoka katika ulimwengu na ninaenda kwa Baba.”+ 29  Wanafunzi wake wakasema: “Unaona! Sasa unasema waziwazi na hautumie mifano. 30  Sasa tunajua kwamba unajua mambo yote na hauna lazima mutu yeyote akuulize. Kwa jambo hili tunaamini kwamba ulitoka kwa Mungu.” 31  Yesu akawajibu: “Je, munaamini sasa? 32  Muangalie! Saa inakuja, kwa kweli, imekuja, wakati kila mumoja wenu atatawanyika na kuenda kwenye nyumba yake mwenyewe na mutaniacha peke yangu.+ Lakini siko peke yangu, kwa sababu Baba iko* pamoja na mimi.+ 33  Nimewaambia ninyi mambo haya ili kupitia mimi mukuwe na amani.+ Katika ulimwengu mutapata taabu, lakini musiogope! Mimi nimeshinda ulimwengu.”+

Maelezo ya Chini

Maneno “huyo” na “yeye” yenye yanatumiwa katika mustari wa 13 na wa 14 yanazungumuzia “musaidizi” mwenye anatajwa katika mustari wa 7. Yesu alitumia neno “musaidizi” (lenye liko na jinsia ya kiume katika Kigiriki) kwa kuzungumuzia roho takatifu kama mutu hata kama ni nguvu yenye haina utu, na katika Kigiriki haina jinsia ya kiume wala ya kike.
Ao “eko.”
Ao “eko.”
Ao “eko.”