Kulingana na Yohana 18:1-40

  • Yuda anamusaliti Yesu (1-9)

  • Petro anatumia upanga (10, 11)

  • Yesu anapelekwa kwa Anasi (12-14)

  • Petro anamukana Yesu mara ya kwanza (15-18)

  • Yesu mbele ya Anasi (19-24)

  • Petro anamukana Yesu mara ya pili na ya tatu (25-27)

  • Yesu mbele ya Pilato (28-40)

    • “Ufalme wangu hauko sehemu ya ulimwengu huu” (36)

18  Kisha kusema mambo hayo, Yesu akatoka na kuenda pamoja na wanafunzi wake, wakavuka Bonde la Kidroni*+ na kuelekea mahali kulikuwa bustani, na yeye pamoja na wanafunzi wake wakaingia ndani.+  Sasa Yuda, musaliti wake, alijua pia mahali pale, kwa sababu Yesu alikutana pale mara nyingi na wanafunzi wake.  Basi Yuda akakuja na kikundi cha maaskari na maofisa wa wakubwa wa makuhani na wa Wafarisayo na wakafika pale wakiwa na mienge na taa na silaha.+  Kisha Yesu, kwa sababu alijua mambo yote yenye yangemupata, akawakaribia na kuwauliza: “Munatafuta nani?”  Wakamujibu: “Yesu Munazareti.”+ Akawaambia: “Ni mimi.” Basi Yuda, musaliti wake, alikuwa pia amesimama pamoja nao.+  Lakini, wakati Yesu aliwaambia, “Ni mimi,” wakarudia nyuma na kuanguka chini.+  Basi akawauliza tena: “Munatafuta nani?” Wakasema: “Yesu Munazareti.”  Yesu akajibu: “Niliwaambia ni mimi. Basi, kama munanitafuta mimi, muache hawa waende.”  Ilikuwa vile ili kutimiza neno lenye alikuwa amesema: “Kati ya wale wenye ulinipatia, sikupoteza hata mumoja.”+ 10  Kisha Simoni Petro, mwenye alikuwa na upanga, akauchomoa na kupiga mutumwa wa kuhani mukubwa, akamukata sikio la kuume.+ Jina la mutumwa huyo lilikuwa Malko. 11  Lakini, Yesu akamuambia Petro: “Rudisha upanga wako ndani ya mufuko wake.+ Je, sipaswe kunywa kikombe chenye Baba amenipatia?”+ 12  Halafu maaskari na kamanda wa jeshi na maofisa wa Wayahudi wakamukamata Yesu na kumufunga. 13  Wakamupeleka kwanza kwa Anasi, kwa maana alikuwa baba-mukwe wa Kayafa,+ mwenye alikuwa kuhani mukubwa mwaka huo.+ 14  Kwa kweli, Kayafa ndiye alishauri Wayahudi kwamba ilikuwa kwa faida yao mutu mumoja akufe kwa ajili ya watu.+ 15  Sasa Simoni Petro, na vilevile mwanafunzi mwingine, alikuwa anamufuata Yesu.+ Mwanafunzi huyo alijulikana na kuhani mukubwa, na akaingia pamoja na Yesu ndani ya kiwanja cha kuhani mukubwa, 16  lakini Petro alikuwa amesimama inje kwenye mulango.* Basi ule mwanafunzi mwingine, mwenye alijulikana na kuhani mukubwa, akatoka inje na kuzungumuza na mulinzi wa mulango na akaingiza Petro ndani. 17  Basi mutumishi mwanamuke mwenye alikuwa mulinzi wa mulango akamuambia Petro: “Wewe pia ni mumoja wa wanafunzi wa mutu huyu, haiko vile?” Petro akajibu: “Hapana.”+ 18  Sasa watumwa na maofisa walikuwa wamesimama kuzunguka moto wa makaa wenye walikuwa wamewasha, kwa sababu kulikuwa baridi na walikuwa wanaota moto. Petro pia alikuwa amesimama pamoja nao na alikuwa anaota moto. 19  Basi mukubwa wa makuhani akamuuliza Yesu juu ya wanafunzi wake na juu ya mafundisho yake. 20  Yesu akamujibu: “Nimesema na ulimwengu waziwazi. Sikuzote nilifundisha katika sinagogi na katika hekalu,+ kwenye Wayahudi wote wanakusanyika, na sikusema jambo lolote kwa siri. 21  Sababu gani unaniuliza? Uliza wale wenye walisikia jambo lenye niliwaambia. Ona! Hawa wanajua kile nilisema.” 22  Kisha kusema maneno hayo, mumoja wa maofisa mwenye alikuwa amesimama pembeni akamupiga Yesu kofi kwenye uso+ na kusema: “Je, ni vile unajibu mukubwa wa makuhani?” 23  Yesu akamujibu: “Kama nimesema mubaya, shuhudia ubaya huo; lakini kama mambo yenye nilisema yako sawa, sababu gani unanipiga?” 24  Kisha Anasi akaagiza Yesu apelekwe kwa kuhani mukubwa Kayafa,+ akiwa amefungwa. 25  Sasa Simoni Petro alikuwa amesimama pale akiota moto. Kisha wakamuambia: “Wewe pia ni mumoja wa wanafunzi wake, haiko vile?” Akakana na kusema: “Hapana.”+ 26  Mumoja wa watumwa wa kuhani mukubwa, mwenye alikuwa mutu wa jamaa ya ule mutu mwenye Petro alikata sikio,+ akasema: “Mimi nilikuona katika bustani pamoja naye, haiko vile?” 27  Lakini Petro akakana tena, na mara moja jogoo aka­wika.+ 28  Basi wakamutosha Yesu kwa Kayafa na kumupeleka kwenye makao ya gavana.+ Sasa ilikuwa asubui sana. Lakini wao wenyewe hawakuingia ndani ya makao ya gavana, ili wasichafuliwe+ lakini waweze kula Pasaka. 29  Basi Pilato akaenda inje kwenye walikuwa na akauliza: “Munaleta shitaka gani juu ya mutu huyu?” 30  Wakamujibu: “Kama mutu huyu hangekuwa mukosaji,* hatungemutia katika mikono yako.” 31  Basi Pilato akawaambia: “Mumukamate ninyi wenyewe na mumuhukumu kulingana na sheria yenu.”+ Wayahudi wakamuambia: “Sisi haturuhusiwe kumuua mutu yeyote.”+ 32  Ilikuwa vile ili neno la Yesu litimie lenye alisema ili kuonyesha ni kifo cha namna gani alikuwa karibu kufa.+ 33  Basi Pilato akaingia tena ndani ya makao ya gavana, akamuita Yesu na kumuuliza: “Wewe ndiye Mufalme wa Wayahudi?”+ 34  Yesu akajibu: “Je, unauliza vile kwa kujitungia wewe mwenyewe, ao watu wengine walikuambia juu yangu?” 35  Pilato akajibu: “Mimi siko Muyahudi, haiko vile? Taifa lako mwenyewe na wakubwa wa makuhani ndio walikutia katika mikono yangu. Ulifanya nini?” 36  Yesu akajibu:+ “Ufalme wangu hauko sehemu ya ulimwengu huu.+ Kama Ufalme wangu ungekuwa sehemu ya ulimwengu huu, watumishi wangu wangepigana ili nisitiwe katika mikono ya Wayahudi.+ Lakini, kwa kweli, Ufalme wangu hautoke katika chanzo hiki.” 37  Basi Pilato akamuambia: “Kwa hiyo, basi, wewe ni mufalme?” Yesu akajibu: “Wewe mwenyewe unasema kwamba mimi ni mufalme.+ Nimezaliwa kwa ajili ya hili, na kwa ajili ya hili nimekuja katika ulimwengu, ili nitoe ushahidi juu ya ile kweli.+ Kila mutu mwenye iko* upande wa ile kweli anasikiliza sauti yangu.” 38  Pilato akamuambia: “Kweli ni nini?” Kisha kusema vile, akaenda tena inje kwa Wayahudi na kuwaambia: “Mimi sione kosa lolote ndani yake.+ 39  Zaidi ya hayo, muko na desturi kwamba niwafungulie mutu mumoja siku ya Pasaka.+ Basi, munataka niwafungulie Mufalme wa Wayahudi?” 40  Wakasema tena kwa sauti kubwa: “Hapana mutu huyu, lakini Baraba!” Sasa Baraba alikuwa munyanganyi.+

Maelezo ya Chini

Bonde la Kidroni ni bonde lenye kuwa na muto wenye unakuwa na maji katika kipindi cha baridi.
Ao “muingilio.”
Ao “mutenda-mabaya.”
Ao “eko.”