Kulingana na Yohana 4:1-54

  • Yesu na mwanamuke Musamaria (1-38)

    • Abudu Mungu “kwa roho na kweli” (23, 24)

  • Wasamaria wengi wanamuamini Yesu (39-42)

  • Yesu anamuponyesha mwana wa ofisa (43-54)

4  Wakati Bwana alijua kama Wafarisayo walikuwa wamesikia kwamba Yesu alikuwa anapata na kubatiza+ wanafunzi wengi kuliko Yohana—  hata kama Yesu mwenyewe hakukuwa anabatiza lakini ni wanafunzi wake ndio walikuwa wanabatiza​—  akatoka Yudea na akaenda tena Galilaya.  Lakini ilikuwa lazima apitie Samaria.  Basi akafika katika muji mumoja wa Samaria wenye kuitwa Sikari, karibu na shamba lenye Yakobo alikuwa amemupatia Yosefu mwana wake.+  Kwa kweli, kisima cha Yakobo kilikuwa pale.+ Sasa Yesu, kwa kuwa alikuwa amechoka kwa sababu ya safari, alikuwa amekaa kwenye kile kisima.* Ilikuwa karibu saa ya sita (6).*  Mwanamuke mumoja wa Samaria akakuja kushota maji. Yesu akamuambia: “Nipatie maji nikunywe.”  (Kwa maana wanafunzi wake walikuwa wameenda katika muji kununua chakula.)  Kwa hiyo ule mwanamuke Musamaria akamuambia: “Namna gani wewe mwenye kuwa Muyahudi, unaniomba maji ya kunywa ijapokuwa mimi ni mwanamuke Musamaria?” (Kwa maana Wayahudi hawana uhusiano wowote na Wasamaria.)+ 10  Yesu akamujibu: “Kama ungejua zawadi ya bure yenye inatoka kwa Mungu+ na ni nani mwenye anakuambia, ‘Nipatie maji nikunywe,’ wewe ungemuomba, na yeye angekupatia maji ya uzima.”+ 11  Akamuambia: “Bwana, hauna hata mbeketi ya kushotea maji, na kisima ni kirefu. Basi, umetosha wapi hayo maji ya uzima? 12  Je, wewe ni mukubwa kuliko babu yetu Yakobo, mwenye alitupatia kisima hiki na yeye pamoja na wana wake na wanyama wake wa kufugwa walikunywa maji ya kisima hiki?” 13  Yesu akamuambia: “Kila mutu mwenye anakunywa maji haya atapata kiu tena. 14  Kila mutu mwenye atakunywa maji yenye nitamupatia hatasikia kiu hata kidogo,+ lakini maji yenye nitamupatia yatakuwa chemchemi ya maji ndani yake, yenye kububujika ili kutoa uzima wa milele.”+ 15  Ule mwanamuke akamuambia: “Bwana, nipatie maji hayo ili nisipate kiu tena na nisiendelee kuja hapa kushota maji.” 16  Akamuambia: “Uende, uite bwana yako na mukuje hapa.” 17  Mwanamuke huyo akasema: “Sina bwana.” Yesu akamuambia: “Unasema kweli kwa kusema, ‘Sina bwana.’ 18  Kwa maana umekuwa na bwana tano (5), na mwanaume mwenye unaishi naye sasa haiko bwana yako. Pale umesema kweli.” 19  Mwanamuke huyo akamuambia: “Bwana, ninaona kuwa wewe ni nabii.+ 20  Mababu zetu waliabudu kwenye mulima huu, lakini ninyi munasema kama mahali kwenye watu wanapaswa kuabudia ni kule Yerusalemu.”+ 21  Yesu akamuambia: “Niamini, mwanamuke, saa inakuja wakati hamutamuabudu Baba katika mulima huu wala kule Yerusalemu. 22  Ninyi munaabudu kile hamujue;+ sisi tunaabudu kile tunajua, kwa sababu wokovu unaanzia kwa Wayahudi.+ 23  Lakini, saa inakuja, na iko sasa, wakati waabudu wa kweli watamuabudu Baba kwa roho na kweli, kwa maana, kwa kweli, Baba anatafuta watu wa namna hiyo ili wamuabudu.+ 24  Mungu ni Roho,+ na wale wenye wanamuabudu wanapaswa kumuabudu kwa roho na kweli.”+ 25  Huyo mwanamuke akamuambia: “Ninajua kama Masiya anakuja, mwenye kuitwa Kristo. Wakati atakuja, atatujulisha mambo yote waziwazi.” 26  Yesu akamuambia: “Ni mimi, ule mwenye anazungumuza na wewe.”+ 27  Mara moja wanafunzi wake wakafika, na wakashangaa kwa sababu alikuwa anasema na mwanamuke. Kwa kweli, hakuna mutu yeyote mwenye alisema: “Unatafuta nini?” ao “Sababu gani unazungumuza na mwanamuke huyo?” 28  Basi, ule mwanamuke akaacha mutungi wake wa maji, akaenda katika muji na kuambia watu: 29  “Mukuje muone mutu mwenye aliniambia mambo yote yenye nilifanya. Je, haiwezekane yeye ndiye Kristo?” 30  Wakatoka katika muji na wakaanza kuja kwenye alikuwa. 31  Wakati huo, wanafunzi walikuwa wanamuomba wakisema: “Rabi,+ kula.” 32  Lakini akawaambia: “Niko na chakula chenye hamujue.” 33  Kwa hiyo wanafunzi wakaulizana kati yao: “Je, kuko mutu mwenye alimuletea chakula?” 34  Yesu akawaambia: “Chakula changu ni kufanya mapenzi ya ule mwenye alinituma+ na kumaliza kazi yake.+ 35  Je, ninyi hamuseme kwamba kungali miezi ine (4) mbele ya mavuno kuja? Muangalie! Ninawaambia ninyi: Muinue macho yenu na muone mashamba, ni meupe kwa ajili ya kuvunwa.+ Tayari 36  muvunaji anapokea malipo na anakusanya matunda kwa ajili ya uzima wa milele, ili mupandaji na muvunaji wafurahi pamoja.+ 37  Kwa maana kwa habari hii, maneno haya ni ya kweli: Mumoja ni mupandaji na mwingine ni muvunaji. 38  Niliwatuma muvune kile hamukufanyia kazi. Wengine wamefanya kazi, na ninyi mumepata faida ya kazi yao.” 39  Wengi kati ya Wasamaria wa muji huo walimuamini kwa sababu ya maneno ya ule mwanamuke mwenye alitoa ushahidi kwa kusema: “Aliniambia mambo yote yenye nilifanya.”+ 40  Basi wakati Wasamaria walikuja kwenye alikuwa, wakamuomba akae pamoja nao, na akakaa pale siku mbili. 41  Kwa hiyo, wengi zaidi wakaamini kwa sababu ya mambo yenye alisema, 42  na wakamuambia ule mwanamuke: “Hatuamini tena kwa sababu tu ya mambo yenye ulisema; kwa maana sisi wenyewe tumesikia, na tunajua kwamba mutu huyu kwa kweli ndiye mwokozi wa ulimwengu.”+ 43  Kisha siku hizo mbili akatoka pale na kuenda Galilaya. 44  Lakini Yesu mwenyewe alitoa ushahidi kwamba nabii haheshimiwe katika inchi yake mwenyewe.+ 45  Kwa hiyo, wakati alifika Galilaya, Wagalilaya wakamukaribisha, kwa sababu walikuwa wameona mambo yote yenye alifanya kule Yerusalemu kwenye sikukuu,+ kwa maana wao pia walikuwa wameenda kwenye sikukuu.+ 46  Halafu Yesu akaenda tena kule Kana ya Galilaya, kwenye alikuwa amegeuza maji kuwa divai.+ Sasa kulikuwa ofisa fulani wa mufalme mwenye mwana wake alikuwa mugonjwa kule Kapernaumu. 47  Wakati mutu huyo alisikia kwamba Yesu alikuwa amekuja kutoka Yudea na kuingia Galilaya, akamuendea na kumuomba ashuke ili amuponyeshe mwana wake, kwa maana alikuwa karibu kufa. 48  Lakini, Yesu akamuambia: “Kama ninyi hamuone alama na maajabu, hamutaamini hata kidogo.”+ 49  Ule ofisa wa mufalme akamuambia: “Bwana, shuka ukuje mbele mutoto wangu mudogo akufe.” 50  Yesu akamuambia: “Uende; mwana wako iko* muzima.”+ Ule mutu akaamini maneno yenye Yesu alimuambia, na akaenda. 51  Lakini wakati alikuwa anashuka katika njia, watumwa wake wakakutana naye, na wakamuambia kwamba kijana wake mwanaume ni muzima.* 52  Kwa hiyo akawauliza kama ilikuwa saa ngapi wakati alipona. Wakamujibu: “Homa ilimutoka jana saa ya saba (7).”* 53  Kwa hiyo ule baba akajua kama ilikuwa saa ileile yenye Yesu alimuambia: “Mwana wako iko* muzima.”+ Basi yeye na watu wote wa nyumba yake wakaamini. 54  Hiyo ilikuwa alama ya pili+ yenye Yesu alifanya wakati alikuja kutoka Yudea na kuingia Galilaya.

Maelezo ya Chini

Ao “chemchemi.”
Ni kusema, karibu saa 6 ya muchana-kati (12:00).
Ao “eko.”
Ao “amepona.”
Ni kusema, karibu saa 7 kisha muchana-kati (13:00).
Ao “eko.”