Kulingana na Yohana 5:1-47

  • Mwanaume mugonjwa anaponyeshwa kule Betzata (1-18)

  • Yesu anapewa mamlaka na Baba yake (19-24)

  • Wafu watasikia sauti ya Yesu (25-30)

  • Ushahidi juu ya Yesu (31-47)

5  Kisha, kulikuwa sikukuu+ ya Wayahudi, na Yesu akapanda kuenda Yerusalemu.  Sasa kule Yerusalemu kwenye Mulango Mukubwa wa Kondoo+ kulikuwa kiziwa cha maji chenye kuitwa katika Kiebrania Betzata, chenye mistari tano (5) ya nguzo.  Kati ya nguzo hizo kulikuwa wagonjwa wengi, vipofu, vilema wa miguu, na wenye viungo vyenye kupooza* wenye walikuwa wamelala pale. 4 ​ ——*  Lakini pale kulikuwa mutu fulani mwenye alikuwa mugonjwa kwa miaka makumi tatu na munane (38).  Wakati Yesu alimuona mutu huyo amelala pale, na kwa kuwa alijua kwamba alikuwa mugonjwa kwa muda murefu, akamuuliza: “Je, unataka kupona?”+  Ule mugonjwa akamujibu: “Bwana, sina mutu wa kuniweka ndani ya kiziwa cha maji wakati maji yanavurugwa, lakini wakati ninakuja, mutu mwingine anaingia mbele yangu.”  Yesu akamuambia: “Simama! Kamata kitanda chako na utembee.”+  Na mutu huyo akapona mara moja, akakamata kitanda chake na kuanza kutembea. Siku hiyo ilikuwa Sabato. 10  Kwa hiyo Wayahudi wakaanza kumuambia mutu huyo mwenye aliponyeshwa: “Ni Sabato, na hauruhusiwe kubeba kitanda.”+ 11  Lakini akawajibu: “Ule mutu mwenye aliniponyesha aliniambia, ‘Kamata kitanda chako na utembee.’” 12  Wakamuuliza: “Ni nani ule mutu mwenye alikuambia, ‘Ukikamate na utembee’?” 13  Lakini ule mwanaume mwenye aliponyeshwa hakujua ni nani, kwa maana Yesu alikuwa amepotea katikati ya watu wengi wenye walikuwa pale. 14  Kisha mambo hayo, Yesu akamukuta katika hekalu na akamuambia: “Ona, umepona. Usifanye zambi tena, ili jambo la mubaya zaidi lisikupate.” 15  Ule mutu akaenda na kuambia Wayahudi kwamba Yesu ndiye alimuponyesha. 16  Kwa sababu hiyo, Wayahudi walikuwa wanamutesa Yesu, kwa maana alikuwa anafanya mambo hayo siku ya Sabato. 17  Lakini akawajibu: “Baba yangu anaendelea kufanya kazi mupaka sasa, na mimi ninaendelea kufanya kazi.”+ 18  Ndiyo sababu Wayahudi walianza kutafuta hata zaidi kumuua, kwa sababu alikuwa anavunja Sabato lakini pia kwa sababu alikuwa anamuita Mungu kuwa Baba yake,+ akijifanya kuwa sawa na Mungu.+ 19  Kwa hiyo, Yesu akajibu: “Kwa kweli kabisa ninawaambia ninyi, Mwana hawezi kufanya hata jambo moja kwa uamuzi wake mwenyewe, lakini anafanya tu kile anamuona Baba anafanya.+ Kwa maana mambo yote yenye Ule anafanya, Mwana pia anafanya mambo hayo vilevile. 20  Kwa maana Baba anamupenda Mwana+ na anamuonyesha mambo yote yenye yeye mwenyewe anafanya, na atamuonyesha kazi kubwa kuliko hizi, ili ninyi mushangae.+ 21  Kwa maana kama vile Baba anafufua wafu na kuwafanya kuwa wazima,+ ni vile Mwana pia anafanya kuwa wazima wale wenye anataka.+ 22  Kwa maana Baba hahukumu mutu yeyote hata kidogo, lakini amepatia Mwana kazi yote ya kuhukumu,+ 23  ili wote wamuheshimie Mwana kama vile wanamuheshimia Baba. Kila mutu mwenye hamuheshimie Mwana, hamuheshimie Baba mwenye alimutuma.+ 24  Kwa kweli kabisa ninawaambia ninyi, kila mutu mwenye anasikia neno langu na kumuamini Ule mwenye alinituma iko* na uzima wa milele,+ na haingie katika hukumu lakini amevuka kutoka katika kifo na kuingia katika uzima.+ 25  “Kwa kweli kabisa ninawaambia ninyi, saa inakuja, na iko sasa, wakati wafu watasikia sauti ya Mwana wa Mungu, na wale wenye wamesikiliza wataishi. 26  Kwa maana kama vile Baba iko* na uzima ndani yake mwenyewe,*+ ni vile amemupatia pia Mwana uwezo wa kuwa na uzima ndani yake mwenyewe.+ 27  Na amemupatia mamlaka ya kuhukumu,+ kwa sababu yeye ndiye Mwana wa binadamu.+ 28  Musishangazwe na jambo hili, kwa maana saa inakuja yenye wale wote wenye kuwa katika makaburi ya ukumbusho watasikia sauti yake+ 29  na watatoka, wale wenye walitenda mambo ya muzuri kwenye ufufuo wa uzima, na wale wenye walizoea kutenda mambo maovu kwenye ufufuo wa hukumu.+ 30  Siwezi kufanya jambo lolote kwa uamuzi wangu mwenyewe. Kama vile ninasikia, ni vile ninahukumu, na hukumu yangu ni yenye haki,+ kwa sababu sitafute mapenzi yangu mwenyewe, lakini mapenzi ya ule mwenye alinituma.+ 31  “Kama mimi peke yangu ninatoa ushahidi juu yangu mwenyewe, ushahidi wangu hauko wa kweli.+ 32  Kuko mwingine mwenye anatoa ushahidi juu yangu, na ninajua kama ushahidi wenye anatoa juu yangu ni wa kweli.+ 33  Mumetuma watu kwa Yohana, na ametoa ushahidi juu ya kweli.+ 34  Hata hivyo, sikubali ushahidi kutoka kwa mwanadamu, lakini ninasema mambo hayo ili muokolewe. 35  Mutu huyo alikuwa taa yenye kuwaka na yenye kungaa, na kwa wakati mufupi mulikuwa tayari kufurahi katika mwangaza wake.+ 36  Lakini niko na ushahidi mukubwa kuliko ule wa Yohana, kwa maana kazi zenye Baba yangu alinipatia nitimize, ni kusema, kazi hizi zenye ninafanya, zinatoa ushahidi kwamba Baba alinituma.+ 37  Na Baba mwenye alinituma ametoa ushahidi yeye mwenyewe juu yangu.+ Ninyi hamujasikia sauti yake wakati wowote wala kuona umbo lake,+ 38  na neno lake halikae ndani yenu, kwa sababu hamumuamini ule mwenye alituma. 39  “Munachunguza Maandiko+ kwa sababu munawaza kama mutapata uzima wa milele kupitia hayo; na hayo yenyewe* ndiyo yanatoa ushahidi juu yangu.+ 40  Lakini hamutaki kuja kwangu+ ili mupate uzima. 41  Mimi sikubali utukufu kutoka kwa wanadamu, 42  lakini ninajua muzuri kwamba hamuna upendo wa Mungu ndani yenu. 43  Nimekuja katika jina la Baba yangu, lakini hamunipokee. Mutu mwingine angekuja katika jina lake mwenyewe, mungemupokea. 44  Namna gani munaweza kuamini, wakati munakubali utukufu kutoka kwa mutu na mwenzake na hamutafute utukufu wenye unatoka kwa Mungu wa pekee?+ 45  Musiwaze kama nitawashitaki kwa Baba; kuko mumoja mwenye anawashitaki ninyi, Musa,+ mwenye mumetumainia. 46  Kwa kweli, kama mungemuamini Musa, mungeniamini mimi pia, kwa maana aliandika juu yangu.+ 47  Lakini kama hamuamini mambo yenye aliandika, namna gani mutaamini mambo yenye ninasema?”

Maelezo ya Chini

Ao “kukauka.”
Ao “eko.”
Ao “iko na zawadi ya uzima ndani yake mwenyewe.”
Ao “eko.”
Ni kusema, Maandiko.