Kulingana na Yohana 20:1-31

  • Kaburi liko wazi (1-10)

  • Yesu anamutokea Maria Magdalene (11-18)

  • Yesu anatokea wanafunzi wake (19-23)

  • Tomasi anakuwa na mashaka lakini kisha wakati anasadikishwa (24-29)

  • Kusudi la kitabu hiki cha kukunjwa (30, 31)

20  Siku ya kwanza ya juma, Maria Magdalene alikuja kwenye kaburi* asubui sana,+ wakati kulikuwa kungali giza, na akaona jiwe limekwisha kutoshwa kwenye kaburi.*+  Basi akakimbia na kuja kwa Simoni Petro na kwa ule mwanafunzi mwingine, mwenye Yesu alikuwa anapenda,+ na akawaambia: “Wamemutosha Bwana katika kaburi,+ na hatujue wamemulalisha wapi.”  Halafu Petro na ule mwanafunzi mwingine wakatoka na kuenda kwenye kaburi.  Wote wawili wakaanza kukimbia pamoja, lakini ule mwanafunzi mwingine akakimbia mbio kuliko Petro na akafika wa kwanza kwenye kaburi.  Akainama na kuchungulia ndani, akaona nguo za kitani pale chini,+ lakini hakuingia ndani.  Kisha Simoni Petro naye akakuja, akimufuata, na akaingia katika kaburi. Na akaona nguo za kitani pale chini.  Nguo yenye ilikuwa kwenye kichwa chake haikukuwa pamoja na vitambaa vingine lakini ilikuwa imekunjwa nafasi moja ikiwa yenyewe.  Kisha ule mwanafunzi mwingine mwenye alifika wa kwanza kwenye kaburi naye akaingia, na akaona na kuamini.  Kwa sababu walikuwa hawajaelewa andiko lenye kusema kwamba lazima afufuliwe kutoka kwa wafu.+ 10  Basi wanafunzi wakarudia kwenye nyumba zao. 11  Lakini, Maria akaendelea kusimama inje karibu na kaburi akilia. Wakati alikuwa analia, akainama na kuchungulia ndani ya kaburi, 12  na akaona malaika wawili+ wenye kuvaa nguo za mweupe wamekaa kwenye mwili wa Yesu ulilalishwa, mumoja kwenye kichwa na mwingine kwenye miguu. 13  Na wakamuuliza: “Mwanamuke, sababu gani unalia?” Akawajibu: “Wamemuondoa Bwana wangu, na sijue wamemulalisha wapi.” 14  Kisha kusema vile, akageuka na kumuona Yesu amesimama pale, lakini hakutambua kwamba ni Yesu.+ 15  Yesu akamuambia: “Mwanamuke, sababu gani unalia? Unamutafuta nani?” Kwa sababu Maria aliwaza kwamba ni mutunza-bustani, akamuambia: “Bwana, kama umemubeba, uniambie umemulalisha wapi, na nitamutosha.” 16  Yesu akamuambia: “Maria!” Wakati aligeuka, akamuambia katika Kiebrania: “Raboni!” (neno lenye linamaanisha “Mwalimu!”) 17  Yesu akamuambia: “Acha kunishika, kwa maana sijapanda kuenda kwa Baba. Lakini uende kwa ndugu zangu+ na uwaambie, ‘Ninapanda kuenda kwa Baba yangu+ na Baba yenu na kwa Mungu wangu+ na Mungu wenu.’” 18  Maria Magdalene akakuja na kuletea wanafunzi habari: “Nimemuona Bwana!” Kisha akawaambia mambo yenye Yesu alimuambia.+ 19  Wakati ilifika mangaribi siku hiyo, siku ya kwanza ya juma, na milango ikiwa imefungwa mahali wanafunzi walikuwa kwa sababu ya kuogopa Wayahudi, Yesu akakuja na kusimama katikati yao na akawaambia: “Mukuwe na amani.”+ 20  Kisha kusema hayo, akawaonyesha mikono yake na ubavu wake.+ Halafu wanafunzi wakafurahi kumuona Bwana.+ 21  Yesu akawaambia tena: “Mukuwe na amani.+ Kama vile Baba amenituma,+ mimi pia ninawatuma ninyi.”+ 22  Kisha kusema vile akapuliza juu yao na kuwaambia: “Mupokee roho takatifu.+ 23  Kama munasamehe zambi za mutu yeyote, zimesamehewa; kama hamusamehe zambi za mutu yeyote, hazijasamehewa.” 24  Lakini Tomasi,+ mumoja wa wale Kumi na Mbili (12), mwenye aliitwa Pacha, hakukuwa pamoja nao wakati Yesu alikuja. 25  Basi wale wanafunzi wengine walikuwa wanamuambia: “Tumemuona Bwana!” Lakini akawaambia: “Kama sione katika mikono yake alama za misumari na kama sitie kidole changu katika alama hizo za misumari na kutia mukono wangu katika ubavu wake,+ sitaamini hata kidogo.” 26  Basi, kisha siku munane (8) wanafunzi wake walikuwa tena ndani ya nyumba, na Tomasi alikuwa pamoja nao. Yesu akakuja, hata kama milango ilikuwa imefungwa, na akasimama katikati yao na kusema: “Mukuwe na amani.”+ 27  Kisha akamuambia Tomasi: “Tia kidole chako hapa, uone mikono yangu, na ulete mukono wako uguse ubavu wangu, na uache kuwa na mashaka* lakini uamini.” 28  Tomasi akamujibu: “Bwana wangu na Mungu wangu!” 29  Yesu akamuambia: “Kwa sababu umeniona, je, umeamini? Wenye furaha ni wale wenye hawajaona lakini wanaamini.” 30  Kwa kweli, Yesu alifanya pia alama zingine nyingi mbele ya wanafunzi, zenye hazikuandikwa katika kitabu hiki cha kukunjwa.+ 31  Lakini mambo haya yameandikwa ili muamini kwamba Yesu ndiye Kristo, Mwana wa Mungu, na kwa sababu ya kuamini, mupate uzima kupitia jina lake.+

Maelezo ya Chini

Ao “kaburi la ukumbusho.”
Ao “kaburi la ukumbusho.”
Tnn., “kukosa imani.”