Kulingana na Yohana 7:1-52

  • Yesu akiwa kwenye Sikukuu ya Tabenakulo (1-13)

  • Yesu anafundisha kwenye sikukuu (14-24)

  • Mawazo mbalimbali juu ya Kristo (25-52)

7  Kisha mambo hayo Yesu akaendelea kusafiri* huku na huku katika Galilaya, kwa maana hakutaka kufanya vile katika Yudea kwa sababu Wayahudi walikuwa wanatafuta kumuua.+  Lakini, Sikukuu ya Tabenakulo*+ ya Wayahudi, ilikuwa imekaribia.  Basi ndugu zake+ wakamuambia: “Toka hapa uende Yudea, ili wanafunzi wako pia waone kazi zenye unafanya.  Kwa maana hakuna mutu mwenye anafanya jambo lolote kwa uficho wakati anatafuta kujulikana mbele ya watu wote. Kama unafanya mambo haya, ujionyeshe mwenyewe kwa ulimwengu.”  Kwa kweli, ndugu zake hawakukuwa wanamuamini.+  Basi Yesu akawaambia: “Wakati wangu haujafika,+ lakini wakati wenu uko sikuzote.  Ulimwengu hauna sababu ya kuwachukia ninyi, lakini unanichukia mimi, kwa sababu ninatoa ushahidi juu yake kwamba kazi zake ni za uovu.+  Ninyi muende kwenye sikukuu; mimi sitapanda sasa kuenda kwenye sikukuu hiyo, kwa sababu wakati wangu haujafika kabisa.”+  Basi kisha kuwaambia mambo hayo, akabakia Galilaya. 10  Lakini wakati ndugu zake walikuwa wamepanda kuenda kwenye sikukuu, basi yeye pia akapanda kuenda, hapana waziwazi lakini kwa uficho. 11  Basi Wayahudi wakaanza kumutafuta kwenye sikukuu na kusema: “Mutu huyo iko* wapi?” 12  Na walikuwa wanasema sana juu yake kwa sauti ya chini katikati ya watu wengi. Wamoja walikuwa wanasema: “Yeye ni mutu muzuri.” Na wengine walikuwa wanasema: “Hapana. Anapotosha watu.”+ 13  Kwa kweli, hakuna mutu mwenye alisema waziwazi juu yake kwa sababu waliogopa Wayahudi.+ 14  Wakati sikukuu ilifikia katikati, Yesu akapanda kuenda katika hekalu na akaanza kufundisha. 15  Wayahudi wakashangaa, wakisema: “Namna gani mutu huyu alijua hivi Maandiko,*+ ijapokuwa hakusoma kwenye masomo?”*+ 16  Yesu naye akawaambia: “Mambo yenye ninafundisha haiko yangu, lakini ni ya ule mwenye alinituma.+ 17  Kama mutu yeyote anatamani kufanya mapenzi Yake, atajua ikiwa mafundisho haya yanatoka kwa Mungu+ ao ninasema mambo yenye nilijitungia mimi mwenyewe. 18  Kila mutu mwenye anasema mambo yenye alijitungia yeye mwenyewe, anatafuta utukufu wake mwenyewe; lakini kila mutu mwenye anatafuta utukufu wa ule mwenye alimutuma,+ huyo ni wa kweli, na hakuna ukosefu wa haki ndani yake. 19  Musa aliwapatia Sheria,+ haiko vile? Lakini hakuna hata mumoja wenu mwenye anatii Sheria. Sababu gani munatafuta kuniua?”+ 20  Watu wengi wakamujibu: “Uko na pepo muchafu. Ni nani anatafuta kukuua?” 21  Yesu akawajibu: “Nilifanya tendo moja tu, na ninyi wote munashangaa. 22  Kwa sababu hiyo Musa aliwapatia ninyi sheria ya kutahiriwa+​—haiko kwamba inatoka kwa Musa, lakini inatoka kwa mababu+​—na ninyi munamutahiri mutu siku ya sabato. 23  Kama mutu anatahiriwa siku ya sabato ili Sheria ya Musa isivunjwe, je, ninyi munanikasirikia sana kwa sababu nilimufanya mutu apone kabisa siku ya sabato?+ 24  Muache kuhukumu kulingana na namna mutu anaonekana kwa inje, lakini muhukumu kwa hukumu ya haki.”+ 25  Kisha wakaaji fulani wa Yerusalemu wakaanza kusema: “Huyu ndiye mutu mwenye wanatafuta kuua, haiko vile?+ 26  Lakini muone! anazungumuza mbele ya watu, na hawamuambie jambo lolote. Je, watawala wamejua kwa hakika kwamba huyu ndiye Kristo? 27  Tofauti na hilo, tunajua mutu huyu ametoka wapi;+ lakini wakati Kristo atakuja, hakuna mutu mwenye atajua alitoka wapi.” 28  Kisha, wakati Yesu alikuwa anafundisha katika hekalu, akasema kwa sauti kubwa: “Ninyi munanijua na munajua nilitoka wapi. Na mimi sikukuja kwa uamuzi wangu mwenyewe,+ lakini Ule mwenye alinituma ni wa kweli, na ninyi hamumujue.+ 29  Mimi ninamujua,+ kwa sababu mimi ni mwakilishi kutoka kwake, na Yeye alinituma.” 30  Basi wakaanza kutafuta kumukamata,+ lakini hakuna mwenye aliweka mukono juu yake, kwa sababu saa yake ilikuwa haijafika.+ 31  Hata hivyo, wengi kati ya watu walimuamini,+ na walikuwa wanasema: “Wakati Kristo atakuja, hatafanya alama nyingi kuliko zenye mutu huyu amefanya, haiko vile?” 32  Wafarisayo walisikia watu wengi wakisema mambo hayo juu yake kwa sauti ya chini, na wakubwa wa makuhani na Wafarisayo wakatuma maofisa wamukamate. 33  Kisha Yesu akasema: “Nitaendelea kuwa pamoja na ninyi kwa wakati mufupi mbele niende kwa Ule mwenye alinituma.+ 34  Mutanitafuta, lakini hamutanipata, na kwenye niko hamuwezi kuja.”+ 35  Kwa hiyo, Wayahudi wakasema kati yao: “Mutu huyu anakusudia kuenda wapi, na hivyo hatutamupata? Je, anakusudia kuenda kwa Wayahudi wenye walitawanyika kati ya Wagiriki na afundishe Wagiriki? 36  Anamaanisha nini wakati anasema, ‘Mutanitafuta, lakini hamutanipata, na kwenye niko hamuwezi kuja’?” 37  Siku ya mwisho, siku kubwa ya sikukuu,+ Yesu akasimama na kusema kwa sauti kubwa: “Kama mutu yeyote iko* na kiu, akuje kwangu na akunywe.+ 38  Kila mutu mwenye ananiamini, kama vile andiko lilisema: ‘Kutoka ndani yake kabisa, mito midogo ya maji ya uzima itatiririka.’”+ 39  Lakini, alisema vile juu ya ile roho, yenye wale wenye walimuamini walikuwa karibu kupokea; kwa maana kufikia wakati huo roho haikukuwa,+ kwa sababu Yesu alikuwa hajatukuzwa.+ 40  Wamoja kati ya watu wengi wenye walisikia maneno hayo wakaanza kusema: “Kwa kweli huyu ni ule Nabii.”+ 41  ­Wengine ­walikuwa ­wanasema: “Huyu ndiye Kristo.”+ Lakini ­wengine ­walikuwa ­wanasema: “Kristo hatakuja kutoka Galilaya, haiko vile?+ 42  Je, andiko haliseme kwamba Kristo anakuja kutoka katika uzao wa Daudi+ na kutoka katika Betlehemu,+ kijiji kwenye Daudi alikuwa?”+ 43  Basi kukatokea mugawanyiko juu yake katikati ya wale watu wengi. 44  Hata hivyo, wamoja kati yao, walitaka kumukamata, lakini hakuna hata mumoja kati yao mwenye aliweka mikono juu yake. 45  Kisha wale maofisa wakarudia kwa wakubwa wa makuhani na Wafarisayo, na hawa wakawauliza: “Sababu gani hamukumuleta?” 46  Maofisa wakajibu: “Hakuna mutu mwenye amekwisha kusema kama mutu huyu.”+ 47  Na Wafarisayo wakawauliza: “Je, ninyi pia mumedanganywa?* 48  Hakuna hata mumoja wa watawala ao wa Wafarisayo mwenye amemuamini, haiko vile?+ 49  Lakini watu hawa wenye hawajue Sheria ni watu wenye kulaaniwa.” 50  Nikodemo, mwenye alikuwa amemuendea hapo mbele, na mwenye alikuwa mumoja wao, akawaambia: 51  “Sheria yetu haihukumu mutu mbele ya kumusikiliza na kujua jambo lenye anafanya, haiko vile?”+ 52  Wakamujibu: “Je, wewe pia umetoka Galilaya? Chunguza na uone kwamba hakuna nabii mwenye atainuliwa kutoka Galilaya.”*

Maelezo ya Chini

Ao “kutembea.”
Ao “Vibanda.”
Ao “eko.”
Tnn., “maandishi.”
Ni kusema, masomo za kirabi.
Ao “eko.’
Ao “mumepotoshwa.”
Maandishi mengi ya zamani yenye kutegemeka hayana mustari wa 53 mupaka sura ya 8 mustari wa 11.