Ayubu 36:1-33

 • Elihu autukuza ukuu wa Mungu usiochunguzika (1-33)

  • Wanaotii wanafanikiwa; wanaomkataa Mungu wanakataliwa (11-13)

  • ‘Ni nani aliye mfundishaji kama Mungu?’ (22)

  • Ayubu anapaswa kumtukuza Mungu (24)

  • “Mungu ni mkuu kuliko tunavyoweza kujua” (26)

  • Mungu hudhibiti mvua na radi (27-33)

36  Elihu akaendelea kusema:   “Uwe na subira zaidi ninapoendelea kueleza,Kwa maana bado nina maneno ya kusema kwa niaba ya Mungu.   Nitazungumza kwa kina kuhusu ninayojua,Nami nitatangaza kwamba uadilifu ni wa Muumba wangu.+   Kwa kweli maneno yangu si ya uwongo;Yule ambaye ni mkamilifu katika ujuzi+ yuko hapa mbele yako.   Kwa kweli, Mungu ana nguvu,+ naye hamkatai yeyote;Yeye ni mkuu katika nguvu zake za uelewaji.*   Hatawaacha waovu waendelee kuishi,+Lakini huwapa haki wanaoteseka.+   Yeye haondoi macho yake kwa waadilifu;+Huwaketisha kwenye viti vya ufalme pamoja na wafalme,*+ nao wanakwezwa milele.   Lakini ikiwa wamefungwa kwa pinguNa kunaswa na kamba za mateso,   Huwafunulia mambo waliyotenda,Uovu wao uliosababishwa na kiburi chao. 10  Hufungua masikio yao ili wapokee marekebishoNa kuwaambia waache kutenda makosa.+ 11  Wakitii na kumtumikia,Wataishi siku zao zote kwa ufanisi,Na miaka yao itafurahisha.+ 12  Lakini wasipotii, wataangamia kwa upanga*+Na kufa bila ujuzi. 13  Wanaomkataa Mungu* moyoni watakuwa na kinyongo. Hawalilii msaada hata anapowafunga. 14  Wanakufa wakiwa bado vijana,+Wakitumia* maisha yao miongoni mwa wanaume makahaba wa hekaluni.+ 15  Lakini Mungu huwaokoa wanaoteseka wakati wanapoteseka;Hufungua sikio lao wanapokandamizwa. 16  Hukuvuta mbali kutoka kwenye ukingo wa taabu+Na kukuleta mahali penye nafasi kubwa, pasipo na vizuizi,+Na meza yako itakuwa na chakula chenye lishe ili kukufariji.+ 17  Kisha utaridhika na hukumu itakayowapata waovu,+Hukumu itakapotolewa na haki kutetewa. 18  Lakini jihadhari ghadhabu isikufanye uwe na chuki,*+Wala usikubali rushwa kubwa ikupotoshe. 19  Je, kilio chako cha kuomba msaadaAu mojawapo ya jitihada zako nyingi inaweza kukuepusha na taabu?+ 20  Usiutamani usiku,Watu wanapotoweka katika makao yao. 21  Jihadhari usigeukie kutenda uovu,Kuchagua uovu badala ya mateso.+ 22  Tazama! Mungu amekwezwa katika nguvu zake;Ni nani aliye mfundishaji kama yeye? 23  Ni nani ameelekeza* njia yake+Au kumwambia, ‘Jambo ulilotenda si sawa’?+ 24  Kumbuka kuzitukuza kazi zake,+Ambazo wanadamu wameimba kuzihusu.+ 25  Wanadamu wote wameziona,Mwanadamu anayeweza kufa huzitazama kutoka mbali. 26  Naam, Mungu ni mkuu kuliko tunavyoweza kujua;+Idadi ya miaka yake haiwezi kufahamika.*+ 27  Yeye huvuta juu matone ya maji;+Yanaganda na kuwa mvua kutokana na ukungu wake; 28  Kisha mawingu huyamwaga chini;+Yanawanyeshea wanadamu. 29  Kuna yeyote anayeweza kuelewa matabaka ya mawingu,Mngurumo unaotoka katika hema lake?*+ 30  Tazama jinsi anavyoitandaza radi*+ yake juu yakeNa kufunika vilindi vya* bahari. 31  Kwa vitu hivyo yeye huwategemeza* watu;Huwapa chakula kwa wingi.+ 32  Hufunika radi kwa mikono yake,Naye huielekeza kwenye shabaha yake.+ 33  Mngurumo wake husimulia kumhusu,Hata mifugo husema ni nani anayekuja.*

Maelezo ya Chini

Tnn., “moyo.”
Au labda, “Huwaketisha wafalme kwenye viti vya ufalme.”
Au “kwa silaha.”
Au “Waasi imani.”
Au labda, “Wakimaliza.”
Au “upige makofi kwa chuki.”
Au labda, “amechambua; amemfanya awajibike kuhusu.”
Au “haichunguziki.”
Tnn., “kibanda chake.”
Tnn., “nuru.”
Tnn., “mizizi ya.”
Au labda, “huwatetea.”
Au labda, “husema ni nini kinachokuja.”