Hamia kwenye habari

Hamia kwenye yaliyomo

Kitabu cha Ayubu

Sura

Muhtasari wa Yaliyomo

 • 1

  • Utimilifu wa Ayubu na mali zake (1-5)

  • Shetani atilia shaka nia ya Ayubu (6-12)

  • Ayubu apoteza mali na watoto wake (13-19)

  • Ayubu hamlaumu Mungu (20-22)

 • 2

  • Shetani atilia shaka tena nia ya Ayubu (1-5)

  • Shetani aruhusiwa kugusa mwili wa Ayubu (6-8)

  • Mke wa Ayubu: “Mtukane Mungu, ufe!” (9, 10)

  • Ayubu atembelewa na marafiki watatu (11-13)

 • 3

  • Ayubu ajuta kuzaliwa (1-26)

   • Auliza kwa nini anateseka (20, 21)

 • 4

  • Elifazi azungumza kwa mara ya kwanza (1-21)

   • Adhihaki utimilifu wa Ayubu (7, 8)

   • Asimulia ujumbe kutoka kwa kiumbe wa roho (12-17)

   • ‘Mungu hana imani na watumishi wake’ (18)

 • 5

  • Elifazi aendelea kuzungumza (1-27)

   • ‘Mungu huwanasa wenye hekima katika ujanja wao’ (13)

   • ‘Ayubu hapaswi kukataa nidhamu ya Mungu’ (17)

 • 6

  • Jibu la Ayubu (1-30)

   • Adai kwamba ana sababu ya kulia (2-6)

   • Wafariji wake ni wenye hila (15-18)

   • “Maneno ya unyoofu hayaumizi!” (25)

 • 7

  • Ayubu aendelea kujibu (1-21)

   • Maisha ni kama kazi ya kulazimishwa (1, 2)

   • “Kwa nini umenifanya niwe shabaha yako?” (20)

 • 8

  • Bildadi azungumza kwa mara ya kwanza (1-22)

   • Adai kwamba watoto wa Ayubu wametenda dhambi (4)

   • ‘Ikiwa ungekuwa safi, Mungu angekulinda’ (6)

   • Adai kwamba Ayubu amemkataa Mungu (13)

 • 9

  • Jibu la Ayubu (1-35)

   • Mwanadamu anayeweza kufa hawezi kushindana na Mungu (2-4)

   • ‘Mungu hufanya mambo yasiyochunguzika’ (10)

   • Mtu hawezi kubishana na Mungu (32)

 • 10

  • Ayubu aendelea kujibu (1-22)

   • ‘Kwa nini Mungu anapambana nami?’ (2)

   • Mungu si kama Ayubu anayeweza kufa (4-12)

   • ‘Naomba nipate kitulizo kidogo’ (20)

 • 11

  • Sofari azungumza kwa mara ya kwanza (1-20)

   • Amshutumu Ayubu kwa sababu ya maneno yake yasiyo na maana (2, 3)

   • Amwambia Ayubu aache uovu (14)

 • 12

  • Jibu la Ayubu (1-25)

   • “Mimi si duni kwenu” (3)

   • “Nimekuwa kichekesho” (4)

   • ‘Mungu ana hekima’ (13)

   • Mungu ni mkuu kuliko waamuzi na wafalme (17, 18)

 • 13

  • Ayubu aendelea kujibu (1-28)

   • ‘Ni afadhali nizungumze na Mungu’ (3)

   • ‘Ninyi ni matabibu wasiofaa kitu’ (4)

   • “Najua sina kosa” (18)

   • Auliza kwa nini Mungu anamwona kuwa adui (24)

 • 14

  • Ayubu aendelea kujibu (1-22)

   • Maisha ya mwanadamu ni mafupi na yamejaa taabu (1)

   • “Hata mti una tumaini” (7)

   • “Laiti ungenificha Kaburini!” (13)

   • “Mtu akifa, je, anaweza kuishi tena?” (14)

   • Mungu ataitamani sana kazi ya mikono yake (15)

 • 15

  • Elifazi azungumza kwa mara ya pili (1-35)

   • Adai kwamba Ayubu hamwogopi Mungu (4)

   • Asema Ayubu ana kimbelembele (7-9)

   • ‘Mungu hana imani na watakatifu wake’ (15)

   • ‘Anayeteseka ni mwovu’ (20-24)

 • 16

  • Jibu la Ayubu (1-22)

   • ‘Ninyi ni wafariji wasumbufu!’ (2)

   • Adai kwamba Mungu anamfanya kuwa shabaha yake (12)

 • 17

  • Ayubu aendelea kujibu (1-16)

   • “Wadhihaki wananizunguka” (2)

   • “Amenifanya niwe kitu cha kudharauliwa” (6)

   • “Kaburi litakuwa makao yangu” (13)

 • 18

  • Bildadi azungumza kwa mara ya pili (1-21)

   • Aeleza yatakayowapata waovu (5-20)

   • Adai Ayubu hamjui Mungu (21)

 • 19

  • Jibu la Ayubu (1-29)

   • Akataa kukemewa na “rafiki” zake (1-6)

   • Asema kwamba ameachwa (13-19)

   • “Mkombozi wangu yuko hai” (25)

 • 20

  • Sofari azungumza kwa mara ya pili (1-29)

   • Adai kwamba Ayubu amemtukana (2, 3)

   • Adai kwamba Ayubu ni mwovu (5)

   • Adai kwamba Ayubu anafurahia dhambi (12, 13)

 • 21

  • Ayubu ajibu (1-34)

   • ‘Kwa nini waovu wanafanikiwa?’ (7-13)

   • Afichua hila za “wafariji” wake (27-34)

 • 22

  • Elifazi azungumza kwa mara ya tatu (1-30)

   • ‘Mwanadamu ana faida gani kwa Mungu?’ (2, 3)

   • Adai kwamba Ayubu ni mwenye pupa na hatendi haki (9)

   • ‘Mrudie Mungu, utarudishiwa hali njema’ (23)

 • 23

  • Ayubu ajibu (1-17)

   • Ataka kupeleka kesi yake mbele za Mungu (1-7)

   • Asema kwamba hampati Mungu (8, 9)

   • “Nimefuata njia yake bila kukengeuka” (11)

 • 24

  • Ayubu aendelea kujibu (1-25)

   • ‘Kwa nini Mungu haweki wakati wa hukumu?’ (1)

   • Asema kwamba Mungu ameruhusu uovu (12)

   • Watenda dhambi wanapenda giza (13-17)

 • 25

  • Bildadi azungumza kwa mara ya tatu (1-6)

   • ‘Mwanadamu anawezaje kuwa bila hatia mbele za Mungu?’ (4)

   • Adai kwamba utimilifu wa mwanadamu ni wa bure (5, 6)

 • 26

  • Ayubu ajibu (1-14)

   • “Jinsi mlivyomsaidia mtu asiye na uwezo!” (1-4)

   • ‘Mungu anaining’iniza dunia mahali pasipo na kitu’ (7)

   • ‘Ni kingo tu za njia za Mungu’ (14)

 • 27

  • Ayubu aazimia kuendelea kuwa mtimilifu (1-23)

   • “Sitaukana utimilifu wangu” (5)

   • Anayemkataa Mungu hana tumaini (8)

   • “Kwa nini mazungumzo yenu hayana maana yoyote?” (12)

   • Mtu mwovu habaki na chochote (13-23)

 • 28

  • Ayubu aonyesha tofauti iliyopo kati ya hazina za dunia na hekima (1-28)

   • Jitihada za wanadamu za kuchimba madini (1-11)

   • Hekima ina thamani kuliko lulu (18)

   • Kumwogopa Yehova ndiyo hekima ya kweli (28)

 • 29

  • Ayubu akumbuka maisha mazuri aliyokuwa nayo kabla ya mateso (1-25)

   • Aliheshimiwa kwenye lango la jiji (7-10)

   • Jinsi alivyokuwa akitenda haki awali (11-17)

   • Kila mtu alisikiliza ushauri wake (21-23)

 • 30

  • Ayubu aeleza jinsi maisha yake yalivyobadilika (1-31)

   • Adhihakiwa na watu wasiofaa kitu (1-15)

   • Hakusaidiwa na wengine (20, 21)

   • “Ngozi yangu imekuwa nyeusi” (30)

 • 31

  • Ayubu atetea utimilifu wake (1-40)

   • “Agano na macho yangu” (1)

   • Aomba Mungu ampime (6)

   • Hakuwa mzinzi (9-12)

   • Hakupenda pesa (24, 25)

   • Hakuabudu sanamu (26-28)

 • 32

  • Kijana Elihu ajiunga na mazungumzo (1-22)

   • Amkasirikia Ayubu na rafiki zake (2, 3)

   • Alisubiri kwa heshima kabla ya kuzungumza (6, 7)

   • Umri peke yake haumfanyi mtu awe na hekima (9)

   • Elihu atamani kuongea (18-20)

 • 33

  • Elihu amkaripia Ayubu kwa sababu ya kujiona kuwa mwadilifu (1-33)

   • Fidia yapatikana (24)

   • Kurudia nguvu za ujana (25)

 • 34

  • Elihu atetea haki ya Mungu na njia zake (1-37)

   • Ayubu asema kwamba Mungu alimnyima haki (5)

   • Mungu wa kweli hawezi kamwe kutenda uovu (10)

   • Ayubu hana ujuzi (35)

 • 35

  • Elihu ataja mawazo yasiyofaa ya Ayubu (1-16)

   • Ayubu asema yeye ni mwadilifu kuliko Mungu (2)

   • Mungu yuko juu sana, haathiriwi na dhambi (5, 6)

   • Ayubu anapaswa kumngojea Mungu (14)

 • 36

  • Elihu autukuza ukuu wa Mungu usiochunguzika (1-33)

   • Wanaotii wanafanikiwa; wanaomkataa Mungu wanakataliwa (11-13)

   • ‘Ni nani aliye mfundishaji kama Mungu?’ (22)

   • Ayubu anapaswa kumtukuza Mungu (24)

   • “Mungu ni mkuu kuliko tunavyoweza kujua” (26)

   • Mungu hudhibiti mvua na radi (27-33)

 • 37

  • Nguvu za asili zinafunua ukuu wa Mungu (1-24)

   • Mungu anaweza kusimamisha shughuli za wanadamu (7)

   • ‘Tafakari kazi za Mungu zinazostaajabisha’ (14)

   • Wanadamu hawawezi kumwelewa Mungu (23)

   • Hakuna mwanadamu anayepaswa kufikiri kwamba ana hekima (24)

 • 38

  • Yehova afundisha kuhusu udogo wa mwanadamu (1-41)

   • ‘Ulikuwa wapi nilipoiumba dunia?’ (4-6)

   • Wana wa Mungu walishangilia kwa sauti (7)

   • Maswali kuhusu matukio ya asili (8-32)

   • “Sheria zinazoongoza mbingu” (33)

 • 39

  • Uumbaji wa wanyama waonyesha ujinga wa mwanadamu (1-30)

   • Mbuzi wa milimani na paa (1-4)

   • Punda mwitu (5-8)

   • Fahali mwitu (9-12)

   • Mbuni (13-18)

   • Farasi (19-25)

   • Kipanga na tai (26-30)

 • 40

  • Yehova amuuliza maswali zaidi (1-24)

   • Ayubu akiri hana la kusema (3-5)

   • “Je, utatilia shaka haki yangu?” (8)

   • Mungu aeleza kuhusu nguvu za Behemothi (15-24)

 • 41

  • Mungu aeleza kuhusu Lewiathani anayestaajabisha (1-34)

 • 42

  • Ayubu amjibu Yehova (1-6)

  • Rafiki watatu wa Ayubu washutumiwa (7-9)

  • Yehova ambariki tena Ayubu (10-17)

   • Wana na mabinti wa Ayubu (13-15)