Ayubu 26:1-14

  • Ayubu ajibu (1-14)

    • “Jinsi mlivyomsaidia mtu asiye na uwezo!” (1-4)

    • ‘Mungu anaining’iniza dunia mahali pasipo na kitu’ (7)

    • ‘Ni kingo tu za njia za Mungu’ (14)

26  Ayubu akajibu:  “Jinsi mlivyomsaidia mtu asiye na uwezo! Jinsi mlivyouokoa mkono usio na nguvu!+   Kwa kweli mmempa ushauri bora mtu asiye na hekima!+ Jinsi mlivyofunua waziwazi* hekima yenu inayotumika!*   Mnajaribu kumfundisha nani,Na ni nani aliyewaongoza mseme mambo kama hayo?*   Wale waliokufa ambao hawana uwezo hutetemeka;Wako chini hata kuliko maji na viumbe wanaokaa ndani yake.   Kaburi* liko uchi mbele za Mungu,+Na mahali pa maangamizi* hapajafunikwa.   Hulitandaza anga la kaskazini* mahali pasipo na kitu,*+Na kuining’iniza dunia mahali pasipo na kitu;   Huyafunga maji katika mawingu yake,+Ili mawingu yasipasuke kwa sababu ya uzito wake;   Hufunika kiti chake cha ufalme ili kisionekane,Na kutandaza wingu lake juu yake.+ 10  Huchora upeo* juu ya maji;+Huweka mpaka kati ya nuru na giza. 11  Nguzo zenyewe za mbingu hutikisika;Nazo hushtushwa na kemeo lake. 12  Huitibua bahari kwa nguvu zake,+Na kwa uelewaji wake humvunja vipandevipande mnyama mkubwa sana wa baharini.*+ 13  Kwa pumzi yake* hulifanya anga lisiwe na mawingu;Mkono wake humchoma nyoka anayekwepa.* 14  Tazama! Hizi ni kingo tu za njia zake;+Ni mnong’ono hafifu tu uliosikika kumhusu! Basi ni nani anayeweza kuelewa mngurumo wake wenye nguvu?”+

Maelezo ya Chini

Au “kwa wingi.”
Au “akili yenu.”
Tnn., “Ni pumzi (roho) ya nani iliyotoka kwenu?”
Au “Sheoli.” Angalia Kamusi.
Au “Abadoni.”
Au “kwenye eneo tupu.”
Tnn., “Hutandaza kaskazini.”
Tnn., “duara.”
Tnn., “Rahabu.”
Tnn., “upepo wake.”
Au “anayenyiririka.”