Iet uz pamatdaļu

Iet uz saturu

Bībeles grāmatu saraksts

Ebreju rakstu grāmatas

GRĀMATA

SARAKSTĪTĀJS

SARAKSTĪŠANAS VIETA

KAD PABEIGTA (g. p.m.ē.)

APTVERTAIS LAIKPOSMS (g. p.m.ē.)

1. Mozus

Mozus

tuksnesis

1513

no ”sākuma” līdz 1657

2. Mozus

Mozus

tuksnesis

1512

1657—1512

3. Mozus

Mozus

tuksnesis

1512

1 mēnesis (1512)

4. Mozus

Mozus

tuksnesis un Moābas klajumi

1473

1512—1473

5. Mozus

Mozus

Moābas klajumi

1473

2 mēneši (1473)

Jozuas

Jozua

Kanaāna

ap 1450

1473—ap 1450

Tiesnešu

Samuēls

Izraēla

ap 1100

ap 1450—ap 1120

Rutes

Samuēls

Izraēla

ap 1090

11 gadi, kad tautu vadīja tiesneši

1. Samuēla

Samuēls, Gads, Nātāns

Izraēla

ap 1078

ap 1180—1078

2. Samuēla

Gads, Nātāns

Izraēla

ap 1040

1077—ap 1040

1. Ķēniņu

Jeremija

Jūda

580

ap 1040—911

2. Ķēniņu

Jeremija

Jūda un Ēģipte

580

ap 920—580

1. Laiku

Ezra

Jeruzāleme (?)

ap 460

ap 1077—1037 (pēc 1Lk 9:44)

2. Laiku

Ezra

Jeruzāleme (?)

ap 460

ap 1037—537

Ezras

Ezra

Jeruzāleme

ap 460

537—ap 467

Nehemijas

Nehemija

Jeruzāleme

pēc 443

456—pēc 443

Esteres

Mordohajs

Sūzas (Elama)

ap 475

493—ap 475

Ījaba

Mozus

tuksnesis

ap 1473

vairāk nekā 140 gadi starp 1657 un 1473

Psalmi

Dāvids un citi

 

ap 460

 

Sālamana pamācības

Sālamans, Āgūrs, Lemuēls

Jeruzāleme

ap 717

 

Pulcētājs

Sālamans

Jeruzāleme

pirms 1000

 

Augstā dziesma

Sālamans

Jeruzāleme

ap 1020

 

Jesajas

Jesaja

Jeruzāleme

pēc 732

ap 778—pēc 732

Jeremijas

Jeremija

Jūda un Ēģipte

580

647—580

Raudu dziesmas

Jeremija

netālu no Jeruzālemes

607

 

Ecehiēla

Ecehiēls

Babilona

ap 591

613—ap 591

Daniēla

Daniēls

Babilona

ap 536

618—ap 536

Hozejas

Hozeja

Samarijas apkaime

pēc 745

pirms 804—pēc 745

Joēla

Joēls

Jūda

ap 820 (?)

 

Amosa

Amoss

Jūda

ap 804

 

Obadjas

Obadja

 

ap 607

 

Jonas

Jona

 

ap 844

 

Mihas

Miha

Jūda

pirms 717

ap 777—717

Nahuma

Nahums

Jūda

pirms 632

 

Habakuka

Habakuks

Jūda

ap 628 (?)

 

Cefanjas

Cefanja

Jūda

pirms 648

 

Hagaja

Hagajs

Jeruzāleme

520

112 dienas (520)

Zaharjas

Zaharja

Jeruzāleme

518

520—518

Maleahija

Maleahijs

Jeruzāleme

pēc 443

 

Grieķu rakstu grāmatas

GRĀMATA

SARAKSTĪTĀJS

SARAKSTĪŠANAS VIETA

KAD PABEIGTA (g. m.ē.)

APTVERTAIS LAIKPOSMS

Mateja

Matejs

Palestīna

ap 41

2. g. p.m.ē. — 33. g. m.ē.

Marka

Marks

Roma

ap 60—65

29—33

Lūkas

Lūka

Cēzareja

ap 56—58

3. g. p.m.ē. — 33. g. m.ē.

Jāņa

Jānis (apustulis)

Efesa vai tās apkārtne

ap 98

29—33 (pēc ievada)

Apustuļu darbi

Lūka

Roma

ap 61

33—ap 61

Romiešiem

Pāvils

Korinta

ap 56

 

1. Korintiešiem

Pāvils

Efesa

ap 55

 

2. Korintiešiem

Pāvils

Maķedonija

ap 55

 

Galatiešiem

Pāvils

Korinta vai Sīrijas Antiohija

ap 50—52

 

Efesiešiem

Pāvils

Roma

ap 60, 61

 

Filipiešiem

Pāvils

Roma

ap 60, 61

 

Kolosiešiem

Pāvils

Roma

ap 60, 61

 

1. Tesalonikiešiem

Pāvils

Korinta

ap 50

 

2. Tesalonikiešiem

Pāvils

Korinta

ap 51

 

1. Timotejam

Pāvils

Maķedonija

ap 61—64

 

2. Timotejam

Pāvils

Roma

ap 65

 

Titam

Pāvils

Maķedonija (?)

ap 61—64

 

Filemonam

Pāvils

Roma

ap 60, 61

 

Ebrejiem

Pāvils

Roma

ap 61

 

Jēkaba

Jēkabs (Jēzus brālis)

Jeruzāleme

pirms 62

 

1. Pētera

Pēteris

Babilona

ap 62—64

 

2. Pētera

Pēteris

Babilona (?)

ap 64

 

1. Jāņa

Jānis (apustulis)

Efesa vai tās apkārtne

ap 98

 

2. Jāņa

Jānis (apustulis)

Efesa vai tās apkārtne

ap 98

 

3. Jāņa

Jānis (apustulis)

Efesa vai tās apkārtne

ap 98

 

Jūdas

Jūda (Jēzus brālis)

Palestīna (?)

ap 65

 

Atklāsmes

Jānis (apustulis)

Patma

ap 96

 

(Dažu grāmatu sarakstītāji un sarakstīšanas vietas nav droši zināmi.)