Iet uz pamatdaļu

Iet uz saturu

5. JAUTĀJUMS

Kāda ir Bībeles galvenā tēma?

”Es celšu naidu starp tevi un sievieti, starp taviem pēcnācējiem un viņas pēcnācēju. Viņš tev sadragās galvu, bet tu viņam iekodīsi papēdī.”

1. Mozus 3:15

”Ar tava pēcnācēja starpniecību tiks svētītas visas zemes tautas, jo tu man esi paklausījis.”

1. Mozus 22:18

”Lai nāk tava valstība. Lai tava griba notiek uz zemes, tāpat kā debesīs.”

Mateja 6:10

”Dievs, kas dod mieru, drīz sadragās Sātanu zem jūsu kājām.”

Romiešiem 16:20

”Kad viss būs pakļauts Dēlam, tad arī Dēls pats pakļausies tam, kurš viņam visu pakļāvis, lai Dievs būtu viss visiem.”

1. Korintiešiem 15:28

”Solījumi tika doti Ābrahāmam un viņa pēcnācējam.. — tas ir, Kristum. [..] Un, ja jūs piederat Kristum, jūs patiešām esat Ābrahāma pēcnācēji.”

Galatiešiem 3:16, 29

”Vara pār pasauli tagad pieder mūsu Kungam un viņa Kristum, un viņš valdīs mūžīgi mūžam.”

Atklāsmes 11:15

”Lielais pūķis, senā čūska, ko sauc par Velnu un Sātanu un kas maldina visu pasauli, tika nomests uz zemes, un kopā ar viņu tika nomesti viņa eņģeļi.”

Atklāsmes 12:9

”Eņģelis sagrāba pūķi, seno čūsku (tas ir Velns un Sātans), un viņu saķēdēja uz tūkstoš gadiem.”

Atklāsmes 20:2