Iet uz pamatdaļu

Iet uz saturu

11. JAUTĀJUMS

Kas notiek pēc nāves?

”Kad gars viņus atstāj, tie atgriežas zemē, un tajā pašā dienā viņu domas zūd.”

Psalms 146:4

”Dzīvie zina, ka viņi mirs, bet mirušie nezina neko.. [..] Visu, ko esi spējīgs paveikt, dari, nežēlodams pūles, jo kapā, kur tu nonāksi, nav ne darba, ne nodomu, ne zināšanu, ne gudrības.”

Pulcētājs 9:5, 10

”[Jēzus] piebilda: ”Mūsu draugs Lācars ir aizmidzis, bet es dodos viņu modināt.” [..] Mācekļi domāja, ka viņš runā par parastu miegu, taču Jēzus bija runājis par Lācara nāvi. Tad Jēzus tiem pateica skaidri: ”Lācars ir miris.””

Jāņa 11:11, 13, 14