Iet uz pamatdaļu

Iet uz saturu

13. JAUTĀJUMS

Kas Bībelē teikts par darbu?

”Vai redzi vīru, kas prasmīgs savā darbā? Viņš kalpos ķēniņiem, nevis zemiem ļaudīm.”

Sālamana pamācības 22:29

”Kas zadzis, lai vairs nezog, bet lai cītīgi strādā un godīgi pelna iztiku pats savām rokām, jo tad viņš varēs dalīties ar to, kas ir trūkumā.”

Efesiešiem 4:28

”Ikvienam pienākas ēst un dzert un gūt gandarījumu no savām pūlēm. Tā ir Dieva dāvana.”

Pulcētājs 3:13