Iet uz pamatdaļu

Iet uz saturu

10. JAUTĀJUMS

Kas Bībelē teikts par nākotni?

”Taisnie iemantos zemi un dzīvos tur mūžīgi.”

Psalms 37:29

”Zeme paliek mūžam.”

Pulcētājs 1:4

”Visaugstais Kungs Jehova iznīcinās nāvi uz mūžiem un noslaucīs visas asaras.”

Jesajas 25:8

”Tad aklo acis atvērsies un kurlo ausis atdarīsies. Tad klibais lēks kā briedis un mēmo mēle gavilēs. Tuksnesī izšļāksies ūdens, un sausajā līdzenumā plūdīs upes.”

Jesajas 35:5, 6

”Viņš noslaucīs visas asaras no viņu acīm, un nāves vairs nebūs, arī bēdu, vaimanu un sāpju vairs nebūs. Viss, kas bijis, ir pagājis.”

Atklāsmes 21:4

”Ļaudis cels namus un tajos dzīvos, viņi dēstīs vīnadārzus un ēdīs to augļus. Viņi necels namus, lai citi tur dzīvotu, un nedēstīs vīnadārzus, lai citi ēstu to augļus. Manu ļaužu mūžs būs kā koku mūžs, un mani izredzētie pilnībā izbaudīs sava darba augļus.”

Jesajas 65:21, 22