Iet uz pamatdaļu

Iet uz saturu

B14-A

Mēri un naudas vienības

 • Tilpuma mēri šķidrumiem

 • kora (10 bati / 60 hīni)

  220 l

 • bats (6 hīni)

  22 l

 • hīns (12 logi)

  3,67 l

 • logs (1⁄12 hīna)

  0,31 l

 • Tilpuma mēri beramām vielām

 • homers (1 kora / 10 ēfas)

  220 l

 • ēfa (3 seas / 10 omeri)

  22 l

 • sea (3 1⁄3 omera)

  7,33 l

 • omers (1 4⁄5 kaba)

  2,2 l

 • kabs

  1,22 l

 • mērs (Atk 6:6; gr. choinix)

  1,08 l

 • Garuma mēri

 • garais mērkoks (6 garās olektis)

  3,11 m

 • mērkoks (6 olektis)

  2,67 m

 • ass (dziļuma mērs)

  1,8 m

 • garā olekts (7 plaukstas)

  51,8 cm

 • olekts (2 sprīži / 6 plaukstas)

  44,5 cm

 • īsā olekts

  38 cm

 • 1 romiešu stadijs 1⁄8 romiešu jūdzes

  185 m

 1. 1 pirksts (1⁄4 plaukstas)

  1,85 cm

 2. 2 plauksta (4 pirksti)

  7,4 cm

 3. 3 sprīdis (3 plaukstas)

  22,2 cm