Iet uz pamatdaļu

Iet uz saturu

A6-A

Jūdas un Izraēla pravieši un ķēniņi (1. daļa)

Jūdas ķēniņi (divu cilšu dienvidu valsts)

997. g. p.m.ē.

Rehabeāms: 17 gadus

980

Abija (Abijāms): 3 gadus

978

Asa: 41 gadu

937

Jošafats: 25 gadus

913

Jorāms: 8 gadus

ap 906

Ahazja: 1 gadu

ap 905

Ķēniņiene Atalja: 6 gadus

898

Joass: 40 gadus

858

Amacja: 29 gadus

829

Usija (Azarja): 52 gadus

Izraēla ķēniņi (desmit cilšu ziemeļu valsts)

997. g. p.m.ē.

Jerobeāms: 22 gadus

ap 976

Nadabs: 2 gadus

ap 975

Baeša: 24 gadus

ap 952

Ēla: 2 gadus

Zimrijs: 7 dienas (ap 951)

Omrijs un Tibnijs: 4 gadus

ap 947

Omrijs (viens pats): 8 gadus

ap 940

Ahabs: 22 gadus

ap 920

Ahazja: 2 gadus

ap 917

Jorāms: 12 gadus

ap 905

Jehus: 28 gadus

876

Joahazs: 14 gadus

ap 862

Joahazs un Joass: 3 gadus

ap 859

Joass (viens pats): 16 gadus

ap 844

Jerobeāms II: 41 gadu

  • Pravieši

  • Joēls

  • Elija

  • Elīsa

  • Jona

  • Amoss