Iet uz pamatdaļu

Iet uz saturu

17. JAUTĀJUMS

Kā veidot laimīgu ģimenes dzīvi?

VĪRI UN TĒVI

”Vīriem jāmīl savas sievas kā sava miesa. Kas mīl savu sievu, tas mīl sevi pašu, jo neviens taču neienīst pats savu miesu, bet gan to sargā un lolo.. [..] Bet ikviens no jums lai mīl savu sievu kā sevi pašu.”

Efesiešiem 5:28, 29, 33

”Tēvi, nekaitiniet savus bērnus, bet gādājiet par tiem, tos audzinot un pamācot tā, kā grib Jehova.”

Efesiešiem 6:4

SIEVAS

”Sieva lai dziļi ciena vīru.”

Efesiešiem 5:33

”Sievas, pakļaujieties vīriem, jo tas ir pareizi Kunga acīs.”

Kolosiešiem 3:18

BĒRNI

”Bērni, paklausiet saviem vecākiem, kā grib Kungs, jo tā darīt ir pareizi. ”Godā savu tēvu un māti!” — tas ir pirmais bauslis, kam līdzi nāk solījums: ”Lai tev labi klātos un tu ilgi dzīvotu uz zemes.””

Efesiešiem 6:1—3

”Bērni, klausiet vecākiem it visā, jo tas patīk Kungam.”

Kolosiešiem 3:20