Iet uz pamatdaļu

Palīglīdzekļi Bībeles nodarbībām

Šajā sadaļā atrodamie palīglīdzekļi Bībeles nodarbībām (pieejami bez maksas) ļauj iedziļināties Bībelē un labāk to saprast. Šeit ir pieejama pati Bībele, kuru var lasīt tiešsaistē un kurā ir iekļauti dažādi informatīvi pielikumi. Bībeles pētīšanā jums noderēs mācību video, Bībeles atlants un citi materiāli.

Lasiet Bībeli tiešsaistē

Iepazīstieties ar šo viegli lasāmo tulkojumu, kurā precīzi izteiktas oriģinālteksta domas! Izpētiet arī tā pielikumus.

Videomateriāli Bībeles pētīšanai

Ieskats Bībeles grāmatās

Galvenie fakti par katru Bībeles grāmatu.

Bībeles pamatmācības (videomateriāli)

Īsi mācību video, kas palīdz atrast Bībeles atbildes uz tādiem svarīgiem jautājumiem kā, piemēram: kāpēc Dievs radīja zemi? Kas notiek pēc nāves? Kāpēc Dievs pieļauj ciešanas?

Bībeles pētīšanas palīglīdzekļi

Bībeles pārskats

Brošūra Bībele. Kāda ir tās vēsts? sniedz kodolīgu Bībeles pārskatu un ļauj noskaidrot Bībeles galveno tēmu.

Bībeles atlants

Brošūrā Skatiet ”labo zemi” ir ietvertas kartes, kurās attēlotas Bībeles zemes dažādos laika periodos.

Bībeles pants katrai dienai

Brošūrā Katru dienu pētīsim Rakstus katrai dienai ir izvēlēts kāds Bībeles pants un ir sniegts īss komentārs par šo Rakstu vietu.

Bībeles lasīšanas plāns

Šis grafiks jums var noderēt, ja meklējat plānu Bībeles lasīšanai katru dienu vai plānu, lai izlasītu Bībeli gada laikā, vai Bībeles lasīšanas plānu iesācējiem.

Bībeles atbildes uz jautājumiem

Uzziniet, kādas atbildes Bībele sniedz uz jautājumiem par Dievu, Jēzu, ģimeni, ciešanām un citām tēmām.

Bībeles pantu skaidrojums

Varbūt ir tādi Bībeles panti, kurus jūs esat dzirdējuši un gribētu saprast labāk?

Tiešsaistes bibliotēka (opens new window)

Izpētiet jautājumus par Bībeli, izmantojot internetā pieejamo Jehovas liecinieku literatūru.

Mācieties Bībeli ar skolotāja palīdzību

Kādu Bībeles kursu piedāvā Jehovas liecinieki?

Jehovas liecinieki piedāvā bezmaksas interaktīvu Bībeles kursu. Mācību laikā jūs varat izmantot jebkuru Bībeles izdevumu un aicināt uz nodarbībām savus ģimenes locekļus un draugus.

Vēlos, lai mani apmeklē

Vai vēlaties vairāk uzzināt par Bībeli vai par Jehovas lieciniekiem?