Iet uz pamatdaļu

Iet uz saturu

A7-F

Jēzus dzīve uz zemes. Jēzus kalpošana austrumos no Jordānas

LAIKS

VIETA

NOTIKUMS

MATEJA

MARKA

LŪKAS

JĀŅA

32. g., pēc Tempļa iesvētīšanas svētkiem

Betānija otrpus Jordānai

Dodas uz vietu, kur Jānis kristīja; daudzi sāk ticēt Jēzum

     

10:40—​42

Pereja

Pa ceļam uz Jeruzālemi sludina pilsētās un ciemos

   

13:22

 

Mudina ieiet pa šaurajām durvīm; skumst par Jeruzālemi

   

13:23—​35

 

Domājams, Pereja

Māca pazemību; līdzības: labākā vieta, uzaicinātie viesi, kas aizbildinājās

   

14:1—​24

 

Uz ko ir jābūt gataviem Jēzus mācekļiem

   

14:25—​35

 

Līdzības: pazudusī aita, pazaudētā drahma, pazudušais dēls

   

15:1—​32

 

Līdzības: negodīgais pārvaldnieks, bagātnieks un Lācars

   

16:1—​31

 

Klupšanas akmeņi, piedošana un ticība

   

17:1—​10

 

Betānija

Lācara nāve un augšāmcelšana

     

11:1—​46

Jeruzāleme; Efraima

Pretinieki plāno, kā nogalināt Jēzu; viņš aiziet projām

     

11:47—​54

Samarija; Galileja

Izdziedina desmit spitālīgos; stāsta, kā nāks Dieva valstība

   

17:11—​37

 

Samarija vai Galileja

Līdzības: neatlaidīgā atraitne, farizejs un nodokļu ievācējs

   

18:1—​14

 

Pereja

Jautājums par laulību un šķiršanos

19:1—​12

10:1—​12

   

Svētī bērnus

19:13—​15

10:13—​16

18:15—​17

 

Bagātā jaunekļa jautājums; līdzība par strādniekiem vīna dārzā un vienādo atlīdzību

19:16—​20:16

10:17—​31

18:18—​30

 

Domājams, Pereja

Trešo reizi dara zināmu, ka tiks nogalināts

20:17—​19

10:32—​34

18:31—​34

 

Lūgums, lai Jēkabam un Jānim būtu augsts stāvoklis debesu valstībā

20:20—​28

10:35—​45

   

Jērika

Ejot cauri Jērikai, izdziedina divus aklus cilvēkus; viesojas pie Zakhaja; līdzība par desmit minām

20:29—​34

10:46—​52

18:35—​19:28