Iet uz pamatdaļu

Žurnāli Sargtornis un Atmostieties!

Mūsu uz Bībeli balstītie žurnāli ir pieejami lejupielādei vairāk nekā 200 valodās, arī zīmju valodās. Žurnāls Sargtornis palīdz saprast pasaules notikumu īsto nozīmi un uzzināt, kā piepildās Bībeles pravietojumi. Sargtorņa lappusēs ir skaidrota labā vēsts par Dieva valstību, un šis žurnāls veicina ticību Jēzum Kristum. Žurnālā Atmostieties! ir doti ieteikumi, kā pārvarēt mūsdienu grūtības. Atmostieties! vairo paļāvību uz Radītāja solījumu par jaunu, mierīgu un drošu pasauli.

Izvēlieties vēlamo valodu un noklikšķiniet Meklēt, lai redzētu izvēlētajā valodā pieejamos žurnālus un formātus.

 

SARGTORNIS (IZDEVUMS STUDĒŠANAI)

Janvāris 2024

Šajā numurā iekļauti raksti, kas jāapspriež no 2024. gada 4. marta līdz 7. aprīlim.

ATMOSTIETIES!

Vai kādreiz pastāvēs pilnīga drošība?

Pievērsiet uzmanību dažām problēmām, ar kurām saskaras cilvēce, un kas nepieciešams, lai pasaulē iestātos drošība.

IZKĀRTOJUMS

ATMOSTIETIES!

ATMOSTIETIES!

ATMOSTIETIES!

ATMOSTIETIES!

ATMOSTIETIES!

SARGTORNIS

SARGTORNIS

SARGTORNIS

SARGTORNIS

SARGTORNIS

SARGTORNIS (IZDEVUMS STUDĒŠANAI)

SARGTORNIS (IZDEVUMS STUDĒŠANAI)

SARGTORNIS (IZDEVUMS STUDĒŠANAI)

SARGTORNIS (IZDEVUMS STUDĒŠANAI)

SARGTORNIS (IZDEVUMS STUDĒŠANAI)

SARGTORNIS (IZDEVUMS STUDĒŠANAI)

SARGTORNIS (IZDEVUMS STUDĒŠANAI)

SARGTORNIS (IZDEVUMS STUDĒŠANAI)

SARGTORNIS (IZDEVUMS STUDĒŠANAI)