Iet uz pamatdaļu

Iet uz saturu

Priekšvārds

Bībele ir grāmata, kurā Dievs uzrunā ikvienu no mums. Iedziļinoties Bībelē, mēs varam iepazīt tās Autoru. (Jāņa 17:3; 2. Timotejam 3:16.) Bībelē Dievs Jehova ir darījis zināmu, ar kādu nolūku viņš ir radījis zemi un cilvēkus. (1. Mozus 3:15; Atklāsmes 21:3, 4.)

Neviena cita grāmata nespēj ietekmēt cilvēkus tik spēcīgi kā Bībele. Tā mūs mudina līdzināties Jehovam mīlestībā, žēlsirdībā un līdzjūtībā un dod cerību, kas palīdz izturēt vislielākās grūtības. Lasot Bībeli, mēs varam skaidri saskatīt, kas šajā pasaulē ir krasā pretrunā ar Dieva gribu. (Psalms 119:105; Ebrejiem 4:12; 1. Jāņa 2:15—17.)

Bībele tika sarakstīta ebreju, aramiešu un grieķu valodā, un pilnībā vai daļēji tā ir iztulkota vairāk nekā 3000 valodās — tik lielā skaitā valodu nav tulkota neviena cita grāmata. Bībele ir visizplatītākā grāmata uz zemeslodes. Tā tam arī būtu jābūt, jo kādā Bībeles pravietojumā, kur pieminēta šīs grāmatas galvenā tēma, teikts: ”Labā vēsts par Dieva valstību tiks sludināta pa visu zemi, lai to dzirdētu visas tautas, un tad nāks gals.” (Mateja 24:14.)

Apzinoties, cik svarīga ir Bībeles vēsts, mēs esam centušies radīt tādu Bībeles tulkojumu, kas ir ne vien precīzs, bet arī skaidrs un viegli lasāms. Pielikumos ”Bībeles tulkošanas principi”, ”Šī Bībeles tulkojuma iezīmes” un ”Kā Bībele ir nonākusi līdz mūsdienām” var lasīt, kādi principi tika ņemti vērā, veicot Jaunās pasaules tulkojumu, kā arī uzzināt, kādas ir šī izdevuma iezīmes.

Visi, kas mīl Dievu Jehovu un viņam kalpo, vēlas, lai viņiem būtu pieejams skaidrs un saprotams Dieva iedvesmoto Rakstu tulkojums. (1. Timotejam 2:4.) Tāpēc mēs darām visu iespējamo, lai aizvien vairāk cilvēku varētu lasīt Jaunās pasaules tulkojumu savā dzimtajā valodā. Tagad tas ir izdots arī latviešu valodā. Mēs no sirds ceram, ka ikvienam lasītājam, kas meklē Dievu, šis Bībeles tulkojums palīdzēs viņu atrast. (Apustuļu darbi 17:27.)

Bībeles Jaunās pasaules tulkojuma komisija